[Ngrok] Sử dụng ngrok cho dự án từ localhost ra ngoài internet

I. Giới thiệu

1. Ngrok là gì?

Ngrok là một công cụ giúp tạo ra một đường hầm (tunnel) kết nối giữa máy chủ cục bộ và internet. Điều này cho phép những người không cùng mạng có thể truy cập vào máy chủ cục bộ của bạn thông qua tên miền tùy chỉnh của ngrok.

Ví dụ: mydomain.ngrok.io => localhost:80

Có Thể Bạn Quan Tâm :  

ngrok-la-gi

2. Các ứng dụng chính của ngrok

  • Giúp bạn chạy demo dự án cho khách hàng xem trực tiếp từ máy chủ cục bộ mà không cần triển khai lên máy chủ
  • Bạn có thể kiểm tra tính responsice của trang web trên thiết bị di động dễ dàng thông qua URL do ngrok cung cấp
  • Xây dựng webhook dễ dàng kết nối với máy chủ cục bộ của bạn
  • Hỗ trợ giao thức http, https, tcp
  • Hỗ trợ whitelist IP

3. Chi phí

Ngrok hiện có 1 gói miễn phí và 3 gói trả phí. Gói miễn phí có các giới hạn sau:

  • Chỉ hỗ trợ giao thức HTTP và TCP
  • Tên miền con ngẫu nhiên
  • Chỉ cho phép chạy 1 quy trình ngrok tại một thời điểm
  • Giới hạn 4 đường hầm / 1 quy trình
  • Giới hạn 40 kết nối / 1 phút

II. Thiết lập cấu hình Ngrok

1. Cài đặt Ngrok

ngrok có sẵn cho macOS, Windows, Linux, Docker – bạn có thể tải về từ trang web ngrok, sau đó giải nén file ngrok.exe (trên Windows)

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Công suất phản kháng là gì ? tại sao phải bù công suất phản kháng

Để sử dụng lệnh ngrok bất kỳ nơi nào, bạn nên sao chép file vào một thư mục có trong biến môi trường PATH. Kiểm tra các thư mục này bằng lệnh sau:

echo $PATH # Trên Windows, thực hiện trong PowerShell $env:Path

Để biết thêm thông tin về các lệnh ngrok khác, hãy gõ:

ngrok help

Bạn cần truy cập trang chủ https://dashboard.ngrok.com/, đăng ký và quản lý tài khoản của bạn. Sau khi đăng nhập, hãy truy cập phần “Your Authtoken” để lấy token của bạn.

Đăng nhập

ngrok

Sau khi có token đăng nhập, ví dụ token của bạn là 1c1H3F3ibijIQZaohho51qVxlAQ_518Pvso9gbTmhxRQ19y75, hãy chạy lệnh sau để kết nối với tài khoản của bạn:

ngrok authtoken 1c1H3F3ibijIQZaohho51qVxlAQ_518Pvso9gbTmhxRQ19y75

Bây giờ bạn đã có thể tạo các đường hầm để cho phép truy cập vào máy chủ của bạn từ internet.

2. Sử dụng ngrok

Nếu bạn đang chạy một máy chủ http (ví dụ: máy chủ apache) trên cổng 8080, bạn có thể truy cập vào ứng dụng web từ internet.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Dietary Fiber là gì? Vai trò của nó đối với sức khỏe – New Zealand Milk

Website của bạn đang chạy với địa chỉ http://localhost:8080

ngrok

Bây giờ bạn muốn truy cập vào ứng dụng web này từ bên ngoài internet. Hãy mở một cửa sổ terminal khác và chạy lệnh sau để tạo một đường hầm ngrok với giao thức http và cổng là 8080:

ngrok http 8080

ngrok

Trên hình ảnh trên, một đường hầm đã được tạo ra – nếu bạn nhấn CTRL+C, kết nối sẽ bị ngắt. Khi kết nối được duy trì, bạn có thể truy cập vào ứng dụng web của mình bằng URL do ngrok cung cấp như trên hình ảnh: https://2230-115-73-232-161.ap.ngrok.io

ngrok

Bạn có thể truy cập địa chỉ này từ bất kỳ máy tính nào trên internet, ví dụ như điện thoại di động, và gửi đường link này cho bạn bè hoặc khách hàng kiểm tra trước khi triển khai.

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm nhiều bài viết hữu ích khác tại đây.

You May Also Like

About the Author: admin