Nghĩa vụ Thuế là gì? [Cập nhập 2023]

Theo quy định của Luật Pháp, Nghĩa vụ Thuế là một khoản tài chính bắt buộc phải trả cho một tổ chức chính phủ để tài trợ cho các khoản chi tiêu công khác nhau. Việc không thanh toán, cùng với việc trốn thuế hoặc chống lại việc nộp thuế, sẽ bị truy cứu theo luật pháp. Vậy tại sao Nghĩa vụ Thuế lại quan trọng và bắt buộc như vậy? Cùng ACC tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Thue Doi Voi To Chuc Giao DucNghĩa vụ Thuế là gì?

1. Nghĩa vụ Thuế là gì?

Nghĩa vụ Thuế là tổng số tiền mà một cá nhân, công ty hoặc tổ chức khác nợ cơ quan thuế (còn được gọi là Tax Liability). Đó là số tiền thuế mà bạn phải chịu trách nhiệm nộp cho cơ quan thuế. Các khoản nợ thuế phát sinh từ các nguồn như thu nhập, tăng thu nhập từ việc bán tài sản hoặc các yếu tố khác chịu thuế. Người không có nghĩa vụ thuế đề cập đến những trường hợp tổng nợ thuế của người nộp thuế là 0 trong năm trước hoặc họ không phải kê khai thuế.

2. Hiểu sâu hơn về nghĩa vụ thuế?

Nghĩa vụ Thuế là tổng số tiền mà một doanh nghiệp hoặc một cá nhân phải chịu theo quy định của Luật Thuế hiện hành. Ví dụ về Nghĩa vụ Thuế thu nhập như sau: Thuế thu nhập là loại thuế phổ biến nhất đối với người nộp thuế. Giả sử tại Anh, một người nộp thuế kiếm được 50.000 đô la là tổng thu nhập của người này và được báo cáo vào cuối năm. Nếu thuế suất liên bang là 20%, cơ sở thuế là 50.000 đô la nhân với tỷ lệ 20%, tức là nợ thuế liên bang là 10.000 đô la. Hoặc có thể lấy ví dụ người nộp thuế theo Mẫu thuế của cơ quan thuế đến chủ doanh nghiệp của người nộp thuế và lấy lại 8.000 đô la số tiền thuế liên bang và người nộp thuế đã thanh toán số tiền thuế này là 1.000 đô la trong năm. Ngoài ra, nếu thông tin theo mẫu nộp thuế của cơ quan thuế, người nộp thuế cho biết rằng khoản khấu trừ là 5.000 đô la và không có khoản thanh toán thuế 1.000 đô la được thực hiện trong năm, tổng số tiền thuế được khai thuế là 10.000 đô la trừ đi khoản khấu trừ 5.000 đô la, còn lại 5.000 đô la. Như vậy, nghĩa vụ Thuế bao gồm tất cả các năm mà người đóng thuế nợ.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Easy1Up là gì? Nó có lừa đảo đa cấp? Có nên tham gia kiếm tiền với Easy1Up hay không?

3. Việc đánh thuế thu được lợi nhuận bao nhiêu từ vốn?

Việc đánh thuế bắt nguồn từ việc khi người nộp thuế, bán một khoản đầu tư của họ chẳng hạn như nhà cửa, bất động sản, tài sản có giá trị để kiếm tiền, thì chắc chắn cá nhân đó sẽ phải trả thuế cho khoản lợi nhuận từ việc bán đó. Ví dụ: một người nộp thuế mua 200 cổ phiếu thông thường của công ty ABC với giá 20.000 đô la và bán 200 cổ phiếu này sau 05 năm tính từ thời điểm bán với giá là 40.000 đô la. Khoản lợi nhuận 20.000 đô la được coi là cơ sở thuế cho giao dịch này và là một khoản vốn dài hạn vì trong thời gian năm nắm giữ cổ phiếu là lớn hơn 01 năm. Thuế suất áp dụng cho lợi tức vốn có thể khác với thuế suất thuế thu nhập và các loại thuế khác. Nếu thuế suất là 10%, nghĩa vụ thuế sẽ là 2000 đô la và người nộp thuế sẽ báo cáo con số này vào tờ khai thuế cá nhân.

4. Một số loại thuế áp dụng cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài là:

Cụ thể, theo quy định tại Điều 5 Thông tư 103/2014/TT-BTC quy định về đối tượng hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam như sau: Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định tại Thông tư này. Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT theo quy định tại Thông tư này, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo pháp luật về thuế TNCN. Đối với các loại thuế, phí và lệ phí khác, nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo các văn bản pháp luật về thuế, phí và lệ phí khác hiện hành.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Nứng Lồn Là Gì?

5. Những nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ phải thực hiện nộp thuế GTGT, thuế TNDN là:

Cụ thể, theo quy định tại Điều 4 Thông tư 103/2014/TT-BTC quy định về đối tượng không áp dụng nghĩa vụ thuế như sau: Nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 8 Mục 2 Chương II hoặc Điều 14 Mục 4 Chương II, kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam. Việc kinh doanh được tiến hành trên cơ sở hợp đồng nhà thầu với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc với tổ chức, cá nhân nước ngoài khác đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu phụ. Việc xác định nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký kết có quy định khác về cơ sở thường trú, đối tượng cư trú thì thực hiện theo quy định của Hiệp định đó. Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức khác và cá nhân sản xuất kinh doanh: mua dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa hoặc trả thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu phụ; mua hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ hoặc theo các điều khoản thương mại quốc tế (Incoterms); thực hiện phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ thay cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Bên Việt Nam) bao gồm: – Các tổ chức kinh doanh được thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và Luật Hợp tác xã; – Các tổ chức kinh tế của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang, tổ chức sự nghiệp và các tổ chức khác; – Nhà thầu dầu khí hoạt động theo Luật Dầu khí; – Chi nhánh của Công ty nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam; – Tổ chức nước ngoài hoặc đại diện của tổ chức nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam; – Văn phòng bán vé, đại lý tại Việt Nam của Hãng hàng không nước ngoài có quyền vận chuyển đi, đến Việt Nam, trực tiếp vận chuyển hoặc liên danh; – Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải biển của hãng vận tải biển nước ngoài; đại lý tại Việt Nam của Hãng giao nhận kho vận, hãng chuyển phát nước ngoài; – Công ty chứng khoán, tổ chức phát hành chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng thương mại nơi quỹ đầu tư chứng khoán hoặc tổ chức nước ngoài mở tài khoản đầu tư chứng khoán; – Các tổ chức khác tại Việt Nam; – Các cá nhân sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Người nộp thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4 Chương I có trách nhiệm khấu trừ số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn tại Mục 3 Chương II trước khi thanh toán cho nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Nên chọn mua Internet Tivi hay Smart Tivi?

6. Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam như sau:

Căn cứ vào Công văn 34794/CTHN- TTHT năm 2022 quy định về chính sách thuế nhà thầu, được hướng dẫn như sau: – Nếu tổ chức nước ngoài có thu nhập phát sinh tại Việt Nam dựa trên hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết giữa nhà thầu nước ngoài và tổ chức, cá nhân Việt Nam, thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT, TNDN của nhà thầu nước ngoài theo Thông tư 103/2014/TT-BTC. – Trường hợp tổ chức nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng bên ngoài Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ bao gồm: + Quảng cáo tiếp thị, trừ quảng cáo và tiếp thị trên internet, xúc tiến đầu tư và thương mại, môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra bên ngoài nước; đào tạo, trừ đào tạo trực tuyến) cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài sẽ không áp dụng thuế GTGT, TNDN của nhà thầu nước ngoài theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC. Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, nếu còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên trang web http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 1 để được giúp đỡ giải quyết.

Bài viết trên đã giải thích rõ về quy định pháp luật về Nghĩa vụ Thuế. Hy vọng rằng thông tin này sẽ hữu ích đến bạn đọc.

You May Also Like

About the Author: admin