Quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển trung cấp Mầm non hệ vừa làm vừa học năm 2012, tại huyện Mù Cang Chải

Chủ nhật - 24/02/2019 08:14
Quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển trung cấp Mầm non hệ vừa làm vừa học năm 2012, tại huyện Mù Cang Chải. Xem chi tiết:

Quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển trung cấp Mầm non hệ vừa làm vừa học năm 2012, tại huyện Mù Cang Chải

Quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển trung cấp Mầm non hệ vừa làm vừa học năm 2012, tại huyện Mù Cang Chải. Xem chi tiết:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM    

Số: 97/QĐ-CĐSP                   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Yên Bái, ngày 28 tháng 5 năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trung cấp Mầm non

hệ vừa làm vừa học năm 2012, tại huyện Mù Cang Chải

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM YÊN BÁI

            Căn cứ vào Điều lệ trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/QĐ-BGDĐT, ngày 28 tháng 05 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

           Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BGDĐT ngày 17/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

           Căn cứ Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 26/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa – xã hội năm 2012 cho trường CĐSP Yên Bái;

           Căn cứ Văn bản số 126/SGD&ĐT-GDCN&TX ngày 20/3/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái về việc hướng dẫn tuyển sinh TCMN hệ GDTX đào tạo theo địa chỉ cho huyện Văn Yên và Mù Cang Chải;

           Căn cứ tiêu chí xét tuyển trung cấp mầm non hệ vừa làm vừa học năm 2012, Công văn số 336/UBND-VX ngày 14/5/2012 của UBND Huyện Mù Cang Chải và kết quả phiên họp Hội đồng tuyển sinh Trường ngày 25/5/2012,

 

QUYẾT ĐỊNH:

           Điều 1. Công nhận 30 thí sinh trúng tuyển trung cấp mầm non hệ vừa làm vừa học  năm 2012 tại huyện Mù Cang Chải (có danh sách kèm theo)

           Điều 2. Giao cho các ông (bà) trưởng Phòng Đào tạo, Khoa học công nghệ và Quan hệ quốc tế; trưởng Khoa Giáo dục Mầm non, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Mù Cang Chải, tổ chức đón tiếp học sinh trúng tuyển, triển khai công tác đào tạo theo đúng kế hoạch.

           Điều 3. Các ông (bà) trưởng Phòng Đào tạo, Khoa học công nghệ và Quan hệ quốc tế; trưởng các đơn vị có liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Bộ GD&ĐT  (báo cáo);              

- Sở GD&ĐT Yên Bái (báo cáo);

- Như Điều 3 (thực hiện);

- Lưu VT; ĐT,KHCN&QHQT.    

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

           

 

Phạm Xuân Thuỷ

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN LỚP TRUNG CẤP MẦM NON

HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2012 (TẠI HUYỆN MÙ CANG CHẢI)

(Đính kèm Quyết định số 97/QĐ-CĐSP, ngày 28/5/2012 của Hiệu trưởng

                                                            Trường CĐSP Yên Bái)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Dân tộc

Toán

Văn

Năng khiếu

Ưu tiên

Tổng cộng

1

Giàng Thị

Dua

13/12/1990

Mông

5.8

5.6

7

2

27.4

2

Giàng Thị

Sầu

08/07/1991

Mông

4.6

5.8

7.5

2

27.4

3

Cứ Thị Pàng

Dinh

12/10/1986

Mông

5.2

5.9

7

2

27.1

4

Vàng Thị

Sáng

16/6/1990

Mông

6.4

6.6

6

2

27

5

Lý Thị

Mỷ

06/07/1993

Mông

4.7

6.2

7

2

26.9

6

Giàng Thị

Dua

09/04/1991

Mông

5.4

5.4

7

2

26.8

7

Hờ Thị

Của

07/06/1993

Mông

4.4

6

7

2

26.4

8

Cứ Thị

Giang

15/8/1989

Mông

5.1

6

6.5

2

26.1

9

Giàng Thị

Tồng

09/09/1989

Mông

4.8

5.3

7

2

26.1

10

Giàng Thị

Sầu

07/06/1991

Mông

3.9

5.4

7

2

25.3

11

Lý Thị

Mang

16/3/1988

Mông

4.5

4.4

7

2

24.9

12

Giàng Thị

Pàng

22/5/1988

Mông

5.2

5.7

6

2

24.9

13

Vàng Thị

BLồng

21/6/1993

Mông

4.6

5.1

6.5

2

24.7

14

Lù Thị

Sầu

01/01/1993

Mông

4.6

5.7

6

2

24.3

15

Sùng Thị

Xuân

10/02/1986

Mông

4.6

5.7

6

2

24.3

16

Hảng Thị

Cha

04/08/1989

Mông

4.2

5.5

6

2

23.7

17

Vàng Thị

Mào

24/7/1987

Mông

5.6

6.1

5

2

23.7

18

Sùng Thị

Vang

28/3/1985

Mông

5.1

5.4

5.5

2

23.5

19

Giàng Thị

Cang

28/3/1990

Mông

5.1

5.5

5

2

22.6

20

Hảng Thị

Phếnh

01/08/1992

Mông

4.2

5.4

5.5

2

22.6

21

Hảng Thị

Xua

14/09/1988

Mông

4.7

5.7

5

2

22.4

22

Hoàng Thị

Đại

17/9/1992

Thái

5.8

6.9

8

2

30.7

23

Lò Thị

Hạnh

12/09/1986

Thái

5

5.9

8

2

28.9

24

Lò Thị

Mai

25/4/1987

Thái

5.5

5.7

7

2

27.2

25

Tòng Thị

Thắm

15/5/1993

Thái

3.4

4.8

7.5

2

25.2

26

Lò Thị

09/11/1990

Thái

5.6

5.3

6

2

24.9

27

Điêu Thị

Hưởng

02/10/1986

Thái

5.1

5.8

5.5

2

23.9

28

Lò Thị

Dướng

11/03/1979

Thái

3.8

5.3

5.5

2

22.1

29

Đinh Thị

Bình

12/02/1982

Mường

4.2

6.4

7.5

2

27.6

30

Hoàng Thị

Dân

22/4/1988

Tày

5.4

6.8

6.5

2

27.2

(Danh sách này có 30 thí sinh được công nhận trúng tuyển)./


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây