Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái với việc vận động đội ngũ nhà giáo nâng cao trình độ trên chuẩn đào tạo.

Chủ nhật - 24/02/2019 08:26
Nâng cao chất lượng đào tạo là một trong những mục tiêu trọng tâm trong lộ trình phát triển của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Trong những năm vừa qua, nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, Trường đã thực hiện một cách đồng bộ các nội dung liên quan tới quá trình đổi mới. Những nội dung lớn ấy bao gồm: xây dựng chương trình đào tạo ngành tiên tiến, kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, chuyển đổi chương trình và tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ, xây dựng và công bố chuẩn đầu ra, công bố các nội dung công khai của nhà trường, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên…
Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái với việc vận động đội ngũ nhà giáo nâng cao trình độ trên chuẩn đào tạo.

Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái với việc vận động đội ngũ nhà giáo nâng cao trình độ trên chuẩn đào tạo.

Nâng cao chất lượng đào tạo là một trong những mục tiêu trọng tâm trong lộ trình phát triển của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Trong những năm vừa qua, nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, Trường đã thực hiện một cách đồng bộ các nội dung liên quan tới quá trình đổi mới. Những nội dung lớn ấy bao gồm: xây dựng chương trình đào tạo ngành tiên tiến, kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, chuyển đổi chương trình và tổ chức đào tạo theo hệ thống tín chỉ, xây dựng và công bố chuẩn đầu ra, công bố các nội dung công khai của nhà trường, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên…

          Với quan điểm, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy là nhiệm vụ cốt lõi, lâu dài trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của nhà trường trong xu thế cạnh tranh, là lương tâm, trách nhiệm của nhà trường đối với xã hội, đối với đất nước, trong điều kiện còn khó khăn về kinh phí đào tạo, thời gian qua, Trường đã tranh thủ, thực hiện nhiều giải pháp để từng bước nâng cao trình độ đội ngũ, tạo điều kiện cho giảng viên có cơ hội tiếp cận nền giáo dục tiên tiến...

          Hiện nay, Trường có 104 cán bộ, giảng viên. Trong đó có 01 tiến sĩ, 32 thạc sĩ và 9 giảng viên đang học thạc sĩ, 04 giảng viên đi ôn thi thạc sỹ và nghiên cứu sinh, 03 cán bộ đang học đại học. Để xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên có chất lượng và số lượng hợp lý, trường đã thực hiện các biện pháp sau:

          Cử giảng viên đi học tập về chuyên môn nghiệp vụ và chính trị theo chiến lược quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ của trường. Hàng năm, Công đoàn nhà trường thực hiện vận động cán bộ, giảng viên, đặc biệt là các giảng viên trẻ đăng ký đi học, lập danh sách cán bộ, giảng viên đăng ký đi học nâng cao trình độ gửi về phòng tổ chức cán bộ để tiện theo dõi, cử đi học. Giảng viên đi học phải được sự đồng ý của nhà trường. Căn cứ vào nhu cầu thực tế của nhà trường để cử giảng viên đi học theo những chuyên ngành phù hợp với năng lực, chuyên môn của giảng viên và đáp ứng yêu cầu đào tạo của nhà trường. Khi đi học giảng viên phải cam kết học tập nghiêm túc và quay trở về phục vụ nhà trường. Ngoài đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nhà trường còn cử những giảng viên có năng lực đi học những chuyên ngành quản lý giáo dục, kiểm định chất lượng phục vụ cho sự phát triển nhà trường trong những năm tới.

           Tạo mọi điều kiện cần thiết về thời gian, kinh phí cho giảng viên và cán bộ quản lý đi học trong nước để đạt trình độ chuẩn hoá theo quy định. Để cán bộ, giảng viên yên tâm khi tham gia các lớp học, trường luôn tạo mọi điều kiện về thời gian và hỗ trợ một phần kinh phí. Những cán bộ, giảng viên đi học đều được hưởng lương theo quy định của nhà nước. Ngoài mức hỗ trợ chung theo quy định của Tỉnh, trường còn hỗ trợ thêm 400.000đồng/ tháng và thanh toán tiền đi lại 2 lần/ 1 năm cho mỗi giảng viên. Trường bố trí thời gian giảng dạy hợp lý cho những giảng viên được cử đi học đại học. Đồng thời, động viên các giảng viên khác hỗ trợ công việc cho nhau khi giảng viên đi ôn thi…

          Thực hiện nghiêm túc chính sách động viên khuyến khích cán bộ, giảng viên đi học nâng cao trình độ theo quy định của tỉnh Yên Bái: Giảng viên hoàn thành khóa học thạc sỹ, tiến sỹ được xét tăng lương trước thời hạn 12 tháng. Ngoài ra vào dịp 20/11 hàng năm, Hiệu trưởng tuyên dương và trao quà cho các giảng viên đã bảo vệ thành công đề tài luận án và trở về trường công tác.

          Thực hiện chế độ tuyển giảng viên đi đào tạo ở nước ngoài theo kế hoạch. Trường tranh thủ nguồn tài chính của một số chương trình, đề án của địa phương, Trung ương để tạo điều kiện cho giảng viên theo học sau đại học. Hiện nay, trường có 6 cán bộ, giảng viên đang theo học ngoại ngữ để chuẩn bị dự tuyển vào các lớp sau đại học theo Chương trình của Tỉnh ủy Yên Bái, Chương trình 20.000 tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

           Kiên quyết thực hiện chế độ sàng lọc, tuyển chọn cán bộ công chức nhằm đảm bảo đội ngũ có phẩm chất, có năng lực, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua, trường đã thực hiện quy trình tuyển dụng công khai nhằm thu hút những giảng viên có trình độ và năng lực chuyên môn vững vàng về giảng dạy. Với những nỗ lực trên, đến nay trường đã có đội ngũ giảng viên khá vững vàng về chuyên môn, cơ bản đáp ứng yêu cầu đào tạo.

          Để đảm bảo có được lực lượng giảng viên vững về số lượng, chất lượng, song song với việc đưa giảng viên đi học, trường còn phải tạo điều kiện cho các giảng viên mới tham gia các lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy đại học, các lớp ngoại ngữ, tin học…Trường cũng qui định trong thời gian công tác, mỗi giảng viên phải cố gắng phấn đấu để đạt được học vị thạc sĩ. Những giảng viên trẻ sau khi học xong thạc sỹ, trường động viên tiếp tục chuyển tiếp nghiên cứu sinh, đến nay đã có 04 giảng viên đăng ký nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành khác nhau.

          Hiện nay, Trường cũng gặp không ít khó khăn khi cử một lực lượng lớn cán bộ giảng viên đi học. Thường thì kế hoạch được triển khai đầu năm học, mỗi giảng viên đều được bố trí giờ dạy nhưng đến giữa học kỳ một số cán bộ đi học, công việc phải sắp xếp lại, ít nhiều gây bị động cho trường. Mặt khác, do là trường công lập nên nguồn kinh phí hạn chế. Vì thế, các giảng viên đi học tuy được hưởng lương, hỗ trợ một phần chi phí học tập nhưng đời sống vẫn còn khó khăn...

          Trong tương lai, trường sẽ phát triển và có thể sẽ nâng lên thành đại học. Để đạt được mục tiêu này, một trong những yếu tố quan trọng là phải xây dựng được lực lượng cán bộ cơ hữu có trình độ chuyên môn cao. Vì thế, trường cố gắng tạo mọi điều kiện, khuyến khích giảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo và phát triển trong giai đoạn mới theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phương hướng nhà trường thực hiện trong những năm tới là:

          Tạo điều kiện và buộc các giảng viên tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo, hợp tác, trao đổi quốc tế… nhằm nâng cao khả năng giảng dạy cũng như tiếp cận các nội dung mới trong nghề nghiệp cũng như chuyên môn.

          Tăng cường tham gia các dự án giáo dục và liên kết với các trường đại học, cơ sở đào tạo chuyên ngành trong nước và nước ngoài để có những chương trình trao đổi giảng viên hoặc gửi giảng viên tham gia các khóa học, hội thảo, tập huấn ngắn ngày ở nước ngoài để nâng cao tầm nhìn.

          Tổ chức các khóa học nâng cao trình độ, kỹ năng giảng dạy cho giảng viên cũng như các lớp học về ngoại ngữ, tin học.

          Đổi mới cơ chế tài chính nhằm đảm bảo thu nhập cho các giảng viên, tạo điều kiện và khuyến khích giảng viên dành thời gian cho công tác nghiên cứu và nâng cao trình độ chuyên môn.

Về phía giảng viên, Trường đạt ra những yêu cầu sau:

    Cần nhanh chóng đạt yêu cầu về tiêu chuẩn, trình độ theo yêu cầu của Nhà nước về giảng viên tham gia giảng dạy tại bậc đại học và cao đẳng.

    Nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học để có thể khai thác, sử dụng trong công việc nghiên cứu, giảng dạy và tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế.

    Cần xác định, lựa chọn phù hợp các phương tiện và phương pháp giảng dạy phù hợp với các bậc học, khóa học và loại hình đào tạo trên cơ sở nắm vững các ưu, nhược điểm của từng loại phương tiện và phương pháp giảng dạy để vận dụng cho phù hợp nhằm phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu và sáng tạo của sinh viên.

    Chủ động lên kế hoạch tự đào tạo theo năm học nhằm nâng cao, mở rộng kiến thức và kỹ năng giảng dạy cũng như có điều kiện tham khảo về chất lượng đào tạo của các tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo khác.

   Với đội ngũ cán bộ, giảng viên ngày được nâng cao về chuyên môn và nghiệp vụ, Trường CĐSP Yên Bái đã đáp ứng yêu cầu đào tạo đội ngũ giáo viên từ bậc học Mầm non đến Trung học cơ sở có uy tín, chất lượng và đang hướng tới một trường Đại học đa ngành trong tương lai của tỉnh Yên Bái.

(Đỗ Thị Lan - Chủ tịch Công đoàn trường)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây