Chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội

Chủ nhật - 24/02/2019 08:26
Với sự cố gắng của hơn 100 cán bộ, giảng viên, nhân viên và hơn 1500 sinh viên; năm học 2009-2010, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm học, được Khối thi đua Giáo dục chuyên nghiệp và thường xuyên suy tôn là đơn vị dẫn đầu Khối, đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua. Một số thành tích nổi bật mà tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn Trường đã làm tốt, góp phần vào thành công chung của năm học là:
Chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội

Chuyển mình mạnh mẽ theo hướng đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội

Với sự cố gắng của hơn 100 cán bộ, giảng viên, nhân viên và hơn 1500 sinh viên; năm học 2009-2010, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm học, được Khối thi đua Giáo dục chuyên nghiệp và thường xuyên suy tôn là đơn vị dẫn đầu Khối, đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua. Một số thành tích nổi bật mà tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên toàn Trường đã làm tốt, góp phần vào thành công chung của năm học là:

1. Về việc triển khai, tổ chức thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã tiến hành nghiêm túc, khoa học, đúng kế hoạch; có sơ kết, tổng kết, thu hoạch và rút ra các bài học kinh nghiệm. Giá trị thực tiễn từ hiệu quả của nội dung này là cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên toàn trường tạo được mối quan hệ thân thiện, cởi mở, trách nhiệm, tin cậy trong việc phối hợp, thực hiện nhiệm vụ đào tạo và học tập, rèn luyện. Tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo của giảng viên tác động đến việc tự học, học tập và rèn luyện của sinh viên. Thi cử nghiêm túc, làm thật, thành tích thật, báo cáo trung thực, phê bình thẳng thắn đã trở thành sự tự trọng tất yếu đối với từng bộ phận, từng cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cần, kiệm, liêm, chính; chí công, vô tư đã thấm vào suy nghĩ và hành động của cả cán  bộ quản lý và từng thành viên trong Trường. Sự thành công của Trường trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010, xét về góc độ nhận thức, là hệ quả tất yếu của việc nghiêm túc triển khai các cuộc vận động và phong trào thi đua của toàn ngành.

2. Về thực hiện chủ đề năm học 2009-2010 đối với hệ thống giáo dục đại học: “Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội”, có thể nói, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Minh chứng cho khẳng định này được thể hiện:

- Đổi mới công tác quản lý trường học, thành lập mới một số phòng, ban, trung tâm. Mặc dù còn nhiều khó khăn về nhân sự, nhưng trong thời gian qua Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái đã quyết tâm tách khâu giảng dạy ra khỏi khâu thi cử, thành lập mới Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Đồng thời coi thông tin là mạch máu, là điểm mấu chốt phục vụ công tác đổi mới quản lý giáo dục bằng việc thành lập Trung tâm Thông tin, Thư viện, Thí nghiệm. Các đơn vị này đã hoạt động rất hiệu quả, góp phần vào thành công chung của Trường.

- Tổ chức Hội thảo: “Đào tạo theo nhu cầu xã hội”, Trường đã mời các cơ sở sử dụng nguồn nhân lực, như các phòng giáo dục và đào tạo, các doanh nghiệp để lắng nghe ý kiến đánh giá về chất lượng đào tạo của Trường, trao đổi về nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của Trường, ký kết các thỏa thuận hợp tác đào tạo, từ đó điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp, tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng kế hoạch đào tạo các năm học tới trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức Hội thảo: “Sinh viên với việc làm”, mời các cựu sinh viên của Trường nay đã thành công trong sự nghiệp đến trao đổi, định hướng cho sinh viên về việc làm sau khi ra trường, những kinh nghiệm để có thể tìm được việc làm và phát huy kiến thức đã học trong Trường, đồng thời trao các suất quà trị giá 12 triệu đồng cho sinh viên vượt khó, học giỏi nhằm động viên sinh viên tích cực học tập, rèn luyện.

- Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường đã tổ chức cho sinh viên đánh giá giảng viên. Các ý kiến của sinh viên là một kênh thông tin quan trọng để Lãnh đạo Trường kịp thời điều chỉnh quá trình tổ chức đào tạo, nâng cao hiệu quả và có định hướng về các điều kiện phục vụ đào tạo ngày một tốt hơn. Trong năm học.

- Trong năm học, Trường cũng đã tổ chức 02 lần đối thoại giữa Ban Giám hiệu với sinh viên. Qua đó nắm bắt kịp thời các ý kiến, đề xuất của sinh viên, nhiều vấn đề đã được đề cập và giải đáp trên tinh thần cởi mở, thân thiện và tôn trọng.

- Từ tháng 06 năm 2010 Trường đã triển khai quy trình xây dựng chuẩn đầu ra, theo quy trình này, trong tháng 8/2010 chuẩn đầu ra của tất cả các chuyên ngành đào tạo của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái sẽ được công bố theo đúng yêu cầu về nội dung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

          - Trường cũng đã triển khai kịp thời Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục. Cụ thể, trước ngày 15/01/2010 toàn bộ các nội dung cần công khai như chất lượng đào tạo, kế hoạch đào tạo, kết quả học tập, nguồn lực đảm bảo, thu chi tài chính đã được thực hiện theo đúng yêu cầu. Từ đó đến nay các nội dung này thường xuyên được bổ sung cập nhật, tạo thành nề nếp trong hoạt động của Trường.

          - Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Số giờ dạy có ứng dụng CNTT tăng nhanh, hiệu quả đạt được khả quan, sinh viên hứng thú học tập hơn, giảng viên cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc soạn bài giảng điện tử, tổ chức giờ học, đánh giá kết quả học tập theo hướng này.

-  Trang thông tin điện tử của Trường hoạt động có hiệu quả, thường xuyên được cập nhật thông tin và trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động của Trường. Thư viện điện tử cũng đã bước đầu hoạt động, các bài giảng, giáo trình, tài liệu được cập nhật thường xuyên; các đề tài khoa học được đăng tải trên website của Trường. Mặc dù mới hoạt động được hơn 1 năm, nhưng đến nay, việc thông báo kế hoạch, tổ chức hoạt động, tra cứu thông tin trên website của Trường đã trở thành thói quen, nề nếp của tất cả cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên trong Trường. Tới thời điểm này, đã có khoảng 2000 bản tin và 250.000 lượt truy cập, minh chứng cho tính hiệu quả và sức sống của Trang thông tin http://suphamyenbai.edu.vn

- Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 296 của Ban Bí thư và Nghị quyết 05 của Ban cán sự Đảng BGDĐT, Trường đã nghiêm túc xây dựng Chương trình hành động đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 2010 - 2012; cam kết chất lượng đào tạo với Bộ giáo dục và Đào tạo, đang hoàn thiện và thực hiện công khai các thủ tục hành chính. Mặc dù có nhiều khó khăn (chủ yếu do các chuyên ngành đào tạo ít, không liên tục, thư viện tài liệu giáo trình còn hạn chế) nhưng Trường cũng đã mạnh dạn xây dựng và bắt đầu thực hiện lộ trình đào tạo theo học chế tín chỉ, qua đó đến năm học 2012-2013 nếu Bộ GDĐT chuẩn bị đầy đủ các điều kiện như dự kiến thì Trường sẽ chuyển đổi sang đào tạo theo tín chỉ.

3. Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học 2009-2010, trong năm học mới, trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm mà Sở Giáo dục và Đào tạo đã định hướng, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái quyết tâm đưa chất lượng giáo dục đi vào chiều sâu; tiếp tục đổi mới quản lý theo hướng tăng cường tính tự chủ, sáng tạo của các đơn vị trực thuộc; gắn việc đào tạo có chất lượng với nhu cầu sử dụng lao động của các phòng Giáo dục và Đào tạo, của các doanh nghiệp. Năm học 2010-2011 cũng là năm Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái phấn đấu đạt nhiều thành tích thiết thực kỷ niệm 65 năm thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, Đại hội XVII tỉnh Đảng bộ, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và đặc biệt là kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường (1961-2011).

Th.s Phạm Xuân Thủy - Hiệu trưởng trường CĐSP Yên Bái

   (bài viết được đăng tải trên bản tin giáo dục ngành)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây