Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

https://suphamyenbai.edu.vn


Tuần sinh hoạt Công dân - Học sinh sinh viên. Năm học 2011 - 2012

Thực hiện Kế hoạch số 192 /KH-CĐSP ngày 30 tháng 8 năm 2011 về việc Tổ chức tuần sinh hoạt “Công dân - Học sinh sinh viên” , năm học 2011-2012, từ ngày 07/9 đến ngày 12/9/2011 toàn bộ sinh viên khối năm thứ nhất (khóa học 2011-2014) đã tham gia học tập các nội dung:
Tuần sinh hoạt Công dân - Học sinh sinh viên. Năm học 2011 - 2012

Tuần sinh hoạt Công dân - Học sinh sinh viên. Năm học 2011 - 2012

Thực hiện Kế hoạch số 192 /KH-CĐSP ngày 30 tháng 8 năm 2011 về việc Tổ chức tuần sinh hoạt “Công dân - Học sinh sinh viên” , năm học 2011-2012, từ ngày 07/9 đến ngày 12/9/2011 toàn bộ sinh viên khối năm thứ nhất (khóa học 2011-2014) đã tham gia học tập các nội dung:

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVII; Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo chủ đề năm 2011 “Yên Bái học tập và làm theo lời Bác”, gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay; các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam.

- Nội dung đào tạo theo tín chỉ đáp ứng yêu cầu xã hội liên quan tới người học; phổ biến Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, triển khai Quy chế đào tạo của Bộ GDĐT và những quy định về chuyên môn của Nhà trường; một số nội dung công tác trọng tâm của năm học 2011 – 2012.

- Quy chế công tác HSSV, Quy chế rèn luyện, các chế độ chính sách cho sinh viên, Quy chế nội, ngoại trú, Nội quy KTX, thông tin về chủ trương tín dụng cho HSSV, các hoạt động ngoại khóa, Y tế học đường,. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học.

- Học tập công tác phòng, chống  HIV/AIDS; phòng, chống tội phạm, ma túy và các tệ nạn xã hội; phòng, chống tác hại của trò chơi điện tử có nội dung xấu; học tập Luật giao thông.

 Do các giảng viên của Trường tham gia giảng dạy và báo cáo viên của các cơ quan chức năng trong tỉnh Yên Bái như: Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng điều tra, phòng, chống tội phạm về Ma tuý – Công an tỉnh Yên Bái; Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Yên Bái đến truyền đạt  cho sinh viên.

Kết quả đạt được qua Tuần học tập:

- Nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp cho HSSV nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế.

- Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của nhà trường; phương hướng nhiệm vụ năm học 2011– 2012;  nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.

- 100% sinh viên có bài thu hoạch và ký cam kết với Nhà trường thực hiện phòng chống các tệ nạn xã hội và trật tự giao thông đường bộ, với các nội dung:

1- Cam kết thực hiện Chương trình hành động phòng chống Ma túy - HIV/AIDS.

2- Cam kết thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến (game online) có nội dung bạo lực và không lành mạnh.

3- Cam kết thực hiện các qui định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cũng với các nội dung trên, sinh viên khối II, III của trường sẽ được học tập vào các ngày từ 24/9 đến 26/9/2011 theo kế hoạch số 192 /KH-CĐSP ngày 30 /8/2011 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái.

Lại Thị Hồng Điệp - Phó Trưởng phòng Công tác HSSV


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây