Tuần sinh hoạt Công dân - Học sinh sinh viên. Năm học 2018 - 2019

Chủ nhật - 24/02/2019 08:00
Thực hiện công văn số 3383 /BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 8 năm 2018 về việc Tổ chức tuần sinh hoạt “Công dân - Học sinh sinh viên”, năm học 2018-2019, từ ngày 04/9 đến ngày 09/09/2018 toàn bộ sinh viên đã tham gia học tập các nội dung:
Tuần sinh hoạt Công dân - Học sinh sinh viên. Năm học 2018 - 2019

Tuần sinh hoạt Công dân - Học sinh sinh viên. Năm học 2018 - 2019

Thực hiện công văn số 3383 /BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10 tháng 8 năm 2018 về việc Tổ chức tuần sinh hoạt “Công dân - Học sinh sinh viên”, năm học 2018-2019, từ ngày 04/9 đến ngày 09/09/2018 toàn bộ sinh viên đã tham gia học tập các nội dung:

1. Quán triệt các nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ sáu và lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; Các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chú trọng nội dung liên quan tới giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường.

2. Tiếp tục quán triệt thực hiện Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục. Thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Tiếp tục tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho HSSV phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay.-

3. Quán triệt và triển khai Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trong ngành Giáo dục và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong năm học 2018-2019.

......

Click vào đây để xem chi tiết hoặc Download về máy tính

Do các giảng viên của Trường tham gia giảng dạy và báo cáo viên của các cơ quan chức năng trong tỉnh Yên Bái như: Phòng PA83 Công an Tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Tỉnh, Công an Phường Đồng Tâm, Phòng CSĐT tội phạm về Ma Túy CA Tỉnh, Công ty dược phẩm rạng đông Việt HN đến truyền đạt cho sinh viên.

Một số hình ảnh tổ chức khai mạc tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây