Thông báo khám sức khỏe cho sinh viên khối I và sinh viên còn lại của khối II và III

Chủ nhật - 24/02/2019 07:58
Thông báo khám sức khỏe cho sinh viên khối I và sinh viên còn lại của khối II và III năm học 2011 - 2012 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết:

Thông báo khám sức khỏe cho sinh viên khối I và sinh viên còn lại của khối II và III

Thông báo khám sức khỏe cho sinh viên khối I và sinh viên còn lại của khối II và III năm học 2011 - 2012 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Xem chi tiết:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 215/TB-CĐSP

 

Yên Bái, ngày 27  tháng 9  năm 2011

THÔNG BÁO 

Về việc khám sức khoẻ cho sinh viên khối I

     và sinh viên còn lại của khối II và III  năm học 2011 - 2012

          Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm các lớp

         

          Thực hiện Quy chế công tác Học sinh, sinh viên, ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/08/2007, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc khám sức khoẻ định kỳ hàng năm cho sinh viên trong các cơ sở đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề.

         Nhà trường tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên khối I và sinh viên còn lại của khối II, III như sau:

         1.Thời gian:  

         - Buổi sáng: Từ 7h 00’ đến 11h 30’ ngày 01/10/11 gồm các lớp:

         GDTH 11A, GDTH 11B, SP Sinh - KTNN 11,

         SP Địa - CTĐ 11, SP Tiếng anh 11

         - Buổi chiều: Từ 13 h 30’ đến 16 h 30’ ngày 01/10/11 gồm các lớp:

         GDMN 11A, GDMN 11B, SP Tin - KTCN 11

         2. Địa điểm: Tại trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái

         * Yêu cầu: Sinh viên khám sức khỏe hàng năm là việc làm bắt buộc. Ngày 01/10/2011 là đợt khám sức khỏe cuối cùng tại Trường cho sinh viên, vì vậy giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở sinh viên lớp mình thực hiện nghiêm túc thời gian trên.  

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT; phòng CTHSSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

Trương Văn Viện

        

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây