Quyết định về việc cho phép sinh viên ngừng tiến độ học tập và bảo lưu kết quả

Chủ nhật - 24/02/2019 07:58
Quyết định về việc cho phép sinh viên ngừng tiến độ học tập và bảo lưu kết quả. Xem chi tiết:

Quyết định về việc cho phép sinh viên ngừng tiến độ học tập và bảo lưu kết quả

Quyết định về việc cho phép sinh viên ngừng tiến độ học tập và bảo lưu kết quả. Xem chi tiết:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:  172/QĐ-CĐSP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Yên Bái, ngày  06   tháng 10  năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép sinh viên

ngừng tiến độ học tập và bảo lưu kết quả

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM YÊN BÁI

       Căn cứ Điều lệ trường cao đẳng, Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

      Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

      Căn cứ đơn đề nghị xin bảo lưu kết quả thi của gia đình sinh viên Nguyễn Tuấn Vũ;

      Theo đề nghị của Trưởng Phòng Công tác học sinh sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Cho phép  sinh viên Nguyễn Tuấn Vũ - Lớp Tiếng Anh thương mại, du lịch 10 (khóa học 2010 - 2013) ngừng tiến độ học tập và bảo lưu kết quả học tập vì lý do cá nhân.

      Điều 2.

      - Sinh viên Nguyễn Tuấn Vũ có trách nhiệm thanh toán học phí năm học 2010-2011 và những vấn đề có liên quan trong thời gian học tập tại Trường.

      - Sinh viên Nguyễn Tuấn Vũ được học tại ngành Tiếng Anh thương mại và du lịch khóa sau của Trường (nếu có). Phải gửi đơn xin tiếp tục học tập trước 01 tháng tới Hiệu trưởng khi bắt đầu năm học mới.

      Điều 3. Các ông (bà) Trưởng Phòng Công tác học sinh sinh viên; Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, giáo viên chủ nhiệm lớp Tiếng Anh thương mại,du lịch 10 và sinh viên có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                                                              

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Lưu VT, CTHSSV;

- Lưu Website.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

 

Trương Văn Viện

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây