Quyết định và Danh sách sinh viên được cấp trợ cấp xã hội khối I học kỳ I năm học 2011 - 2012

Chủ nhật - 24/02/2019 07:58
Quyết định và Danh sách sinh viên được cấp trợ cấp xã hội khối I học kỳ I năm học 2011 - 2012 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái.
Quyết định và Danh sách sinh viên được cấp trợ cấp xã hội khối I học kỳ I năm học 2011 - 2012

Quyết định và Danh sách sinh viên được cấp trợ cấp xã hội khối I học kỳ I năm học 2011 - 2012

Quyết định và Danh sách sinh viên được cấp trợ cấp xã hội khối I học kỳ I năm học 2011 - 2012 của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:  180 /QĐ-CĐSP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Yên Bái, ngày 12 tháng 10 năm 2011

­

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp trợ cấp xã hội cho sinh viên

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM YÊN BÁI

 

         Căn cứ Điều lệ trường cao đẳng, ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 05 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

         Căn cứ Thông tư liên tịch số 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH ngày 25/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động-Thương binh và xã hội  Hướng dẫn chế độ học bổng và trợ cấp đối với sinh viên các trường đào tạo công lập thi hành theo Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ;

         Căn cứ  Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập;

         Căn cứ Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006, Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 và Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 28/ 5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung các xă đặc biệt khó khăn;

         Căn cứ Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 09 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về  việc cấp học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

         Căn cứ Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11tháng 01 năm 2008, Quyết định số 325/2009/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm uỷ ban dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II;

         Theo đề nghị của Trưởng Phòng công tác học sinh sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1.  Cấp trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2011 - 2012 từ tháng 09 năm 2011 đến hết tháng 01 năm 2012 cho sinh viên (có danh sách đính kèm).

       Điều 2.  Mức trợ cấp xã hội của mỗi sinh viên được  thực hiện theo Quyết định 1121/1997/QĐ-TTg, Quyết định 194/2001/QĐ-TTg và Quyết định số 152/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

        Điều 3.  Các ông (bà) Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Sở GDĐT (báo cáo);

- Như Điều 3 (thực hiện);

- Lưu VT, CTHSSV, TCHC.

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

 

 

Phạm Xuân Thủy

               

Download Quyết định và danh sách về máy

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây