Quyết định cho phép sinh viên tiếp tục học tập và hủy bỏ Quyết định buộc thôi học

Chủ nhật - 24/02/2019 07:58
Quyết định cho phép sinh viên tiếp tục học tập và hủy bỏ Quyết định buộc thôi học & xóa tên khỏi danh sách sinh viên. Xem chi tiết:

Quyết định cho phép sinh viên tiếp tục học tập và hủy bỏ Quyết định buộc thôi học

Quyết định cho phép sinh viên tiếp tục học tập và hủy bỏ Quyết định buộc thôi học & xóa tên khỏi danh sách sinh viên. Xem chi tiết:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số:  171 /QĐ-CĐSP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Yên Bái, ngày  06   tháng 10  năm 2011

                                                                   

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép sinh viên tiếp tục học tập và

 hủy bỏ Quyết định buộc thôi học & xóa tên khỏi danh sách sinh viên

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM YÊN BÁI

         Căn cứ Điều lệ trường cao đẳng, Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

        Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy Ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

        Căn cứ đơn trình bày hoàn cảnh gia định và xin tiếp tục đi học của gia đình sinh viên Nguyễn Thị Mai;

        Theo đề nghị của Trưởng Phòng Công tác học sinh sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Cho phép  sinh viên Nguyễn Thị Mai - Lớp Tiếng Anh thương mại, du lịch 10 (khóa học 2010 - 2013) được tiếp tục học tập và hủy bỏ Quyết định số 121/QĐ-CĐSP ngày 14 tháng 9 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái về việc buộc thôi học và xóa tên khỏi danh sách sinh viên.

        Điều 2.  Sinh viên Nguyễn Thị Mai phải chấp hành và thực hiện tốt mọi tốt Nội quy, Quy chế hiện hành trong thời gian học tập tại Trường.

         Điều 3. Các ông (bà) Trưởng Phòng Công tác học sinh sinh viên; Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, giáo viên chủ nhiệm lớp Tiếng Anh thương mại,du lịch 10 và sinh viên có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                                                        

- Như Điều 3 (thực hiện);

- Lưu VT, CTHSSV;

- Lưu Website.

                    KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

Trương Văn Viện

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây