Môi trường marketing vĩ mô (Macro Marketing Environment) là gì? Đặc điểm và phân loại

Môi trường marketing vĩ mô, hay còn được gọi là Macro Marketing Environment trong tiếng Anh, là tập hợp các yếu tố và lực lượng có tính chất xã hội rộng lớn, ảnh hưởng đến thị trường và hoạt động marketing của các doanh nghiệp. Nó cũng ảnh hưởng đến mọi yếu tố trong môi trường marketing vi mô.

Đặc điểm

Môi trường marketing vĩ mô không thể được kiểm soát và có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hành vi mua hàng của khách hàng và điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp.

– Nó ảnh hưởng đến tất cả các loại doanh nghiệp, kể cả những công ty lớn và mạnh.

Quản trị marketing phải dự đoán và thích ứng hoạt động marketing với cả cơ hội và áp lực của môi trường vĩ mô.

Phân loại các nhóm môi trường marketing vĩ mô

Môi trường marketing vĩ mô được chia thành 6 nhóm chính:

Có Thể Bạn Quan Tâm :   1 Kn bằng bao nhiêu tấn – Quy đổi KiloNewton hiện nay

Môi trường tự nhiên

– Bao gồm các tài nguyên, khí hậu, địa hình và các yếu tố tự nhiên khác. Chúng có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động marketing.

– Mỗi yếu tố tự nhiên sẽ ảnh hưởng vào lựa chọn chiến lược và biện pháp marketing cụ thể.

– Việc bảo vệ môi trường sống là một yêu cầu cần thiết.

Môi trường văn hóa xã hội

– Bao gồm thể chế xã hội, giá trị xã hội, truyền thống, dân tộc, tôn giáo, và lối sống. Những yếu tố này ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng và hành vi kinh doanh.

– Doanh nghiệp cần thích ứng với môi trường này.

– Giá trị xã hội ảnh hưởng đến chiến lược và các biến số khác trong marketing.

Môi trường dân số

– Bao gồm quy mô, cơ cấu và sự phân bố dân số như tuổi, giới tính, tốc độ tăng trưởng,…

Có Thể Bạn Quan Tâm :   N word là gì? Những trường hợp nào sử dụng N Word?

– Phân tích quy mô, cơ cấu và sự chuyển động dân số được sử dụng để xác định thị trường sản phẩm, đặc biệt là hàng tiêu dùng.

– Sự phát triển đô thị, quy mô dân số và trình độ văn hóa đòi hỏi các doanh nghiệp có phải sử dụng các phương pháp và công nghệ tiếp thị mới.

Môi trường kinh tế

– Các yếu tố kinh tế chủ yếu gồm tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP), xuất nhập khẩu, lạm phát, thất nghiệp, tỷ giá và lãi suất ngân hàng.

– Quản trị marketing phải xem xét tác động của tất cả các yếu tố này khi đưa ra quyết định và biện pháp marketing cụ thể.

– Tổ chức kinh tế ảnh hưởng đến hiệu quả của thị trường.

– Cung cấp tài nguyên và giảm marketing cũng là vấn đề quan trọng.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   419 là gì? 520 là gì? 1314 là gì? Giải mã những con số hot nhất Facebook hiện nay

Môi trường khoa học và công nghệ

– Khoa học và công nghệ có ảnh hưởng đến toàn ngành. Doanh nghiệp phải theo dõi những thay đổi này để điều chỉnh chiến lược tiếp thị thích ứng.

– Doanh nghiệp cần đầu tư phát triển sản phẩm mới và áp dụng công nghệ mới để có sản phẩm có độ cạnh tranh cao trên thị trường.

Môi trường chính trị và pháp lý

– Bao gồm mức độ ổn định chính trị, chính sách chính phủ, cấu trúc chính trị, hệ thống quản lý hành chính và môi trường pháp luật với luật và quy định.

– Phân tích toàn diện các yếu tố như hệ thống chính sách quản lý, hệ thống quản lý hành chính và mức độ dân chủ hóa ảnh hưởng đến hoạt động marketing.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị Marketing, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Back to top button