Mệnh đề là gì? Mệnh đề chứa biến là gì? – Môn Toán – Lớp 10

Mệnh đề là một câu khẳng định có thể đúng hoặc sai. Trong toán học, mệnh đề có vai trò quan trọng và cần được hiểu rõ để nắm vững kiến thức.

Mệnh đề

1. Khái niệm mệnh đề: Một mệnh đề là một câu khẳng định đúng hoặc sai.

Ví dụ:

2. Phủ định của một mệnh đề: Phủ định của một mệnh đề P là một mệnh đề không phải P.

Ví dụ:

3. Mệnh đề kéo theo: Một mệnh đề kéo theo có dạng “Nếu P thì Q”.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   IMAP Là Gì? Tài Khoản POP 3 và IMAP Là Gì?

Ví dụ:

4. Mệnh đề đảo – Hai mệnh đề tương đương:

a. Mệnh đề đảo: Mệnh đề Q ⇒ P là mệnh đề đảo của mệnh đề P ⇒ Q.

Ví dụ: P: “Tứ giác là hình bình hành”, Q: “Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường”.

b. Hai mệnh đề tương đương: Mệnh đề P ⟺ Q có dạng “P nếu và chỉ nếu Q” hoặc “P khi và chỉ khi Q”.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Harem là gì trong Kpop? Một số thuật ngữ fan Kpop cần biết

Ví dụ:

Mệnh đề chứa biến

1. Mệnh đề chứa biến: Những câu khẳng định mang tính chất đúng sai phụ thuộc vào biến được gọi là mệnh đề chứa biến.

Ví dụ:

2. Kí hiệu với mọi, tồn tại:

a. Kí hiệu với mọi: Khẳng định “Với mọi x thuộc X, P(x) đúng” là một mệnh đề.

Ví dụ:

b. Kí hiệu tồn tại: Khẳng định “Tồn tại x thuộc X, P(x) đúng” là một mệnh đề.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   502 bad gateway và các cách sửa

Ví dụ:

3. Mệnh đề phủ định của mệnh đề có chứa mọi: Mệnh đề phủ định của một mệnh đề chứa biến P(x) là “Không tồn tại x thuộc X sao cho P(x) đúng”.

Ví dụ:

Hi vọng bài viết này cùng với video giảng dạy sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mệnh đề và mệnh đề chứa biến trong toán học.

Back to top button