Cung tiền M2 là gì? Cung tiền M2 và Lạm phát


Minh hoạ hình ảnh. Nguồn: Medium.com

Khái niệm về Cung tiền M2

Cung tiền M2 là một khái niệm về lượng tiền chứa đựng cả nguồn cung tiền M1 và tiền tệ tiêu chuẩn, cụ thể là M1 và các khoản tiền gửi có kì hạn.

– Cung tiền M1 bao gồm M0 (tiền mặt) và các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn có thể rút theo yêu cầu.

– Tiền tệ tiêu chuẩn bao gồm các khoản tiền gửi tiết kiệm, chứng khoán thị trường tiền tệ, quỹ tương hỗ và các khoản tiền gửi có kì hạn khác. Những tài sản này ít thanh khoản hơn M1 và không thích hợp để sử dụng như một phương tiện trao đổi, tuy nhiên, chúng vẫn có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt hoặc tiền gửi bằng séc.

Các đặc điểm của Cung tiền M2

Vì tính phức tạp của khái niệm tiền tệ, cũng như quy mô và điều kiện của các nền kinh tế khác nhau, có nhiều phương pháp khác nhau để đo lường cung tiền. Các đại lượng đo lường cung tiền thường được ký hiệu bằng chữ M để miêu tả từ tiền hẹp đến tiền mở rộng.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Hiệu ứng Domino là gì và các nguyên tắc cần phải nắm được

Hiện nay có 4 quy mô cung tiền từ M0 là quy mô hẹp nhất đến M3 là quy mô rộng nhất. Cung tiền M2 thường được coi là quy mô tương đối rộng hơn so với các quy mô cung tiền hẹp hơn.

Cung tiền M2 là một loại tiền rộng hơn so với cung tiền M1, bước tiếp theo từ M1 bằng việc bổ sung các tài sản có thanh khoản cao và không phải tiền mặt.

Thông thường, người tiêu dùng và doanh nghiệp không sử dụng các khoản tiền gửi tiết kiệm và các thành phần khác của M2 trong các hoạt động mua bán hoặc thanh toán hóa đơn hàng ngày, nhưng những tài sản này vẫn có thể chuyển đổi thành tiền mặt.

Có Thể Bạn Quan Tâm :  

Nhiều nhà kinh tế sử dụng cung tiền M2 theo nghĩa rộng hơn khi đánh giá cung tiền của một nền kinh tế, vì các nền kinh tế hiện đại có các giao dịch chuyển tiền giữa nhiều loại tài khoản khác nhau.

Ví dụ, một doanh nghiệp chuyển 10.000$ từ tài khoản chứng khoán thị trường tiền tệ sang tài khoản giao dịch. Hành động này sẽ làm tăng M1 (không bao gồm ngân sách từ thị trường tiền tệ) trong khi M2 vẫn được giữ nguyên (vì M2 bao gồm các khoản tiền gửi chứng khoán thị trường tiền tệ).

Cung tiền M2 và Lạm phát

M2 là một yếu tố quan trọng trong việc dự báo các vấn đề kinh tế như lạm phát.

Lạm phát và lãi suất là các yếu tố quyết định cho các điều kiện kinh tế tổng quát, bởi vì chúng có ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ việc làm, tiêu dùng, đầu tư kinh doanh, sức mạnh của đồng tiền và cân đối thương mại.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Ung thư di căn là gì và có khả năng chữa khỏi được không?

Một trong những nhiệm vụ chính của Ngân hàng Nhà nước là cân bằng tỷ lệ thất nghiệp với lạm phát. Để làm được điều này, Ngân hàng Nhà nước có thể can thiệp vào cung tiền M2.

Cung tiền M2 cung cấp thông tin sâu sắc về hướng đi và tâm lý của nền kinh tế cũng như cho thấy hiệu quả của chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Nếu có sự tăng trưởng trong cung tiền M2, đó là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế sẽ tăng trưởng trong tương lai gần.

Khi tăng trưởng đạt đến một mức nhất định, nền kinh tế sẽ bước vào giai đoạn suy thoái, và tại thời điểm này, cung tiền M2 cũng sẽ chững lại. Lúc này, Ngân hàng Nhà nước sẽ triển khai chính sách tiền tệ mở rộng để khuyến khích nền kinh tế phục hồi.

(Theo Investopedia)

Back to top button