CÁC TỪ VIẾT TẮT JSC, PLC, INC VÀ CO. LTD LÀ GÌ?

Trong tên các công ty và doanh nghiệp, chúng ta thường gặp các từ viết tắt Jsc, Plc, Inc và Co. Ltd. Với sự trợ giúp từ GLaw, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của những thuật ngữ này. Điều này sẽ giúp bạn tự tin hơn khi đọc tài liệu, giấy tờ, và nghe thông tin trên truyền hình hoặc điện thoại. Đồng thời, tránh những sai sót đáng tiếc trong các văn bản liên quan đến pháp luật.

1. Jsc là gì?

Jsc là viết tắt của “Joint Stock Company”, nghĩa là công ty cổ phần. Đây là một loại hình doanh nghiệp trong đó chủ sở hữu có thể là cá nhân hoặc tổ chức, và yêu cầu ít nhất 3 chủ sở hữu.

Vốn đầu tư được chia thành các phần bằng nhau, gọi là cổ phần. Mỗi cổ đông sẽ nhận được một giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần, còn được gọi là cổ phiếu. Cổ phiếu đại diện cho quyền sở hữu của cổ đông đối với công ty cổ phần (Jsc).

Trong mô hình công ty cổ phần, quyền lực cao nhất thuộc về đại hội cổ đông. Hằng năm, đại hội cổ đông sẽ tổ chức cuộc họp thường niên của tất cả các cổ đông của công ty. Các quyết định quan trọng liên quan đến người điều hành và quản lý công ty sẽ được thông qua tại đại hội, có thể là cá nhân hoặc nhóm người ở vai trò Hội đồng quản trị.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   MOBOX (MBOX) là gì? Toàn tập về tiền điện tử MBOX

Một trong những ưu điểm lớn của mô hình công ty cổ phần là các nhà đầu tư có quyền chuyển vốn từ nơi này sang nơi khác, thậm chí trong các lĩnh vực khác nhau. Tất cả những việc này được thực hiện thông qua giao dịch mua bán và chuyển nhượng cổ phần.

2. Plc là gì?

Plc là viết tắt của “Public Limited Company”, còn được gọi là công ty đại chúng. Đặc điểm của mô hình này là có sự tham gia của nguồn vốn từ bên ngoài thông qua nhiều nhà đầu tư. Công ty đại chúng phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) và giao dịch thông qua các sàn giao dịch chứng khoán hoặc các sàn giao dịch không niêm yết.

Công ty đại chúng được công khai trên thị trường chứng khoán và truyền thông, dễ dàng được xã hội biết đến. Các công ty đã có uy tín thường dễ dàng tiếp tục phát hành cổ phiếu, trái phiếu và tiết kiệm chi phí phát hành so với lần đầu tiên.

Bên cạnh đó, công ty còn phải tuân thủ qui định của công chúng và báo cáo công khai các hoạt động kinh doanh. Hội đồng quản trị và ban giám đốc phải công khai các hoạt động điều hành và quản lý công ty. Ban giám đốc phải tổ chức thực hiện các vấn đề về cải tiến kỹ thuật, cơ cấu vốn hợp lý và cải tiến quản lý. Nếu không tuân thủ, họ có thể bị sa thải. Mô hình hoạt động này đảm bảo tuân thủ pháp luật và điều hành công ty theo quy định của ban giám đốc.

Có Thể Bạn Quan Tâm :  

3. Inc là gì?

Inc (Incorporated) có nghĩa là “tập đoàn, hợp đồng, liên hợp, liên hiệp” và được sử dụng để chỉ sự hợp tác giữa nhiều công ty con hoặc một nhóm công ty xây dựng một tập đoàn lớn hơn. Các công ty con có trách nhiệm đóng góp vốn hoặc cổ phần để tạo ra nguồn lực phát triển cho tập đoàn khi thành lập.

Mỗi công ty con đóng vai trò quan trọng trong tập đoàn. Khi một công ty con gặp khó khăn, có thể gây khó khăn cho cả tập đoàn. Do đó, để tập đoàn phát triển và tồn tại, các công ty con sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn. Ví dụ, Amazon Inc và Apple Inc là những tập đoàn nước ngoài có uy tín. Còn ở Việt Nam, Petrolimex Inc là một tập đoàn lớn. Tập đoàn thường sở hữu vốn đầu tư và tài chính lớn hơn nhiều so với một công ty nhỏ (company).

4. Co. Ltd là gì?

Ở Việt Nam, Ltd được viết dưới dạng Co. Ltd. Trong đó: Co. viết tắt của Company và Ltd viết tắt của Limited. Cụm từ Co. Ltd được hiểu là “Company Limited” và có nghĩa là “công ty trách nhiệm hữu hạn”.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   LGBT là gì? Cộng đồng LGBT là gì? Ngày chống kỳ thị LGBT là ngày nào?

Đây là một loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty hoạt động và tồn tại độc lập với chủ sở hữu. Theo pháp luật, công ty là một thể nhân với quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty. Công ty TNHH không được cấp phép phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

Công ty TNHH có số lượng thành viên không quá 50 cá nhân, và có hai loại: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Công ty TNHH MTV: Là công ty TNHH có một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ, chịu trách nhiệm toàn bộ trước pháp luật.

Công ty TNHH 2 TV trở lên: Có ít nhất 2 thành viên và tối đa 50 thành viên, và chịu trách nhiệm toàn bộ trước pháp luật. Cơ cấu tổ chức bao gồm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng thành viên, và Giám đốc. Trong trường hợp có hơn 11 thành viên, cần có Ban kiểm soát.

Đây là một số thuật ngữ thường gặp liên quan đến loại hình công ty như Jsc, Plc, Inc và Co. Ltd, được chia sẻ bởi đội ngũ luật sư của Glaw. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm.

Back to top button