Lớp và phân lớp electron (Chi tiết )

Trong cấu trúc nguyên tử, các electron được phân bố vào các lớp và trong mỗi lớp, chúng lại được chia thành các phân lớp. Vậy lớp electron và phân lớp electron là gì? Có bao nhiêu obitan nguyên tử trong một lớp và một phân lớp electron?

Lớp và phân lớp electron

I. Kiến thức cần hiểu rõ:

1. Lớp electron:

– Trong cấu trúc nguyên tử, các electron được sắp xếp thành từng lớp, các lớp được sắp xếp từ gần hạt nhân ra xa. Các electron có năng lượng tương đương được sắp xếp trên cùng một lớp.

– Các electron ở lớp gần hạt nhân trong mối liên kết với hạt nhân mạnh hơn so với các electron ở lớp bên ngoài. Năng lượng của electron ở lớp gần thấp hơn so với electron ở lớp xa. Năng lượng của electron chủ yếu phụ thuộc vào số thứ tự của lớp.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   6 Điều cần biết bột nếp là gì? Bột nếp dùng để làm gì? – Digifood

– Thứ tự các lớp electron được ký hiệu bằng các số nguyên từ n = 1,2,3…,7

n = 1 2 3 4 5 6 7

Tên lớp: K L M N O P Q

– Lớp K có n = 1 là lớp gần hạt nhân nhất, lớp Q có n = 7 là lớp xa hạt nhân nhất.

2. Phân lớp electron:

– Mỗi lớp electron được chia thành các phân lớp được ký hiệu bằng các chữ cái viết thường: s, p, d, f…

– Các electron trên cùng một phân lớp có năng lượng tương đương.

– Số phân lớp trong mỗi lớp bằng số thứ tự của lớp đó. Lớp thứ n có n phân lớp electron. Tuy nhiên, trong thực tế, với các nguyên tố đã biết, chỉ có 4 phân lớp electron: s, p, d và f.

Lớp

n

Phân lớp

K

1

1 phân lớp: 1s

L

2

2 phân lớp: 2s, 2p

M

3

3 phân lớp: 3s, 3p, 3d

N

4

4 phân lớp: 4s, 4p, 4d, 4f

O

5

5 phân lớp: 5s, 5p, 5d, 5f

P

6

6 phân lớp: 6s, 6p, 6d, 6f

Q

7

7 phân lớp: 7s, 7p, 7d, 7f

– Các electron ở phân lớp s được gọi là electron s, các electron ở phân lớp p được gọi là electron p…

3. Obitan nguyên tử. Số obitan nguyên tử trong một phân lớp và một lớp electron:

– Trong cấu trúc nguyên tử, các electron di chuyển nhanh xung quanh hạt nhân mà không tuân thủ một quỹ đạo cụ thể nào. Ta có thể tưởng tượng sự di chuyển của các electron giống như một đám mây điện tích âm. Vùng không gian xung quanh hạt nhân nguyên tử chứa gần như toàn bộ điện tích của đám mây được gọi là obitan nguyên tử. Obitan nguyên tử (automic orbital: AO) là một vùng không gian xung quanh hạt nhân mà xác suất tìm thấy electron (mặt khác) là lớn nhất, khoảng 90%.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Token là gì? Có nên đầu tư vào Token coin không?

– Số obitan nguyên tử trong các phân lớp s, p, d, f lần lượt là 1, 3, 5, 7

– Số obitan trong lớp electron thứ n là n2 obitan.

– Các obitan s có dạng hình cầu, các obitan p có dạng hình số 8 và có định hướng khác nhau trong không gian. Các obitan d, f có hình dạng phức tạp hơn.

II. Bài tập áp dụng:

Câu 1: Cho các phát biểu sau:

(1). Trong cấu trúc nguyên tử, các electron được sắp xếp thành từng lớp

(2). Các electron trong cùng một lớp có năng lượng bằng nhau

(3). Năng lượng của các electron trên lớp K là thấp nhất

(4). Các lớp được ký hiệu bằng các chữ cái viết hoa, các phân lớp được ký hiệu bằng các chữ cái viết thường

(5). Các electron trên cùng một phân lớp có năng lượng gần bằng nhau

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Đường MACD là gì? Cách sử dụng MACD trong đầu tư chứng khoán hiệu quả nhất

(6). Phân lớp d có 3 obitan nguyên tử

(7). Lớp N có 16 obitan

Số phát biểu đúng là:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 2: Trong cấu trúc nguyên tử của hidro, electron thường được tìm thấy:

A. Trong hạt nhân nguyên tử

B. Bên ngoài hạt nhân nhưng gần hạt nhân vì electron bị hút bởi proton

C. Bên ngoài hạt nhân và thường là xa hạt nhân

D. Trong vùng không gian xung quanh hạt nhân vì electron có thể được tìm thấy ở bất kỳ vị trí nào trong nguyên tử

Câu 3: Chọn phát biểu đúng khi nói về các obitan trong một phân lớp electron

A. Có cùng hướng không gian

B. Có cùng mức năng lượng

C. Khác nhau về mức năng lượng

D. Có dạng và hình dạng không phụ thuộc vào đặc điểm của mỗi phân lớp

Câu 4: Lớp electron thứ 3 có bao nhiêu phân lớp?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 5: Chọn câu phát biểu đúng:

A. Số phân lớp electron trong lớp N là 4

B. Số phân lớp electron trong lớp M là 4

C. Số obitan trong lớp N là 9

D. Số obitan trong lớp M là 8

Câu 6: Lớp electron thứ 3 có tên là:

A. K B. L C. M D. N

Xem chi tiết và tải tệp dưới đây:

Tải về

Tải về Đề thi trắc nghiệm môn Hóa lớp 10 – Xem ngay

You May Also Like

About the Author: admin