1. Khái niệm về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là gì?

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26 tháng 8 năm 2016, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định theo quy định tài khoản kế toán 421.

Tài khoản 421 hay Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là chỉ số biểu thị kết quả kinh doanh của công ty sau khi đã tính thuế thu nhập doanh nghiệp và phân chia lợi nhuận của công ty, hoặc mô tả tình trạng thực tế xử lý lỗ của doanh nghiệp.

Lưu ý: Việc phân chia lợi nhuận của công ty phải dựa trên hoạt động kinh doanh và phải tuân thủ đúng quy định, chính sách tài chính của pháp luật hiện hành.

Trong tiếng Anh, lợi nhuận sau thuế được gọi là Profit After Taxes.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong tiếng Anh được gọi là Undistributed after-tax profit.

Lợi nhuận sau thuế cao thể hiện tình hình phát triển tốt của công ty, tạo ra giá trị và mang lại lợi nhuận cho các cổ đông. Tuy nhiên, trong kinh doanh, lợi nhuận sau thuế không phải là yếu tố quyết định duy nhất. Phương tiện tài chính là công cụ giúp kiểm soát hoạt động của công ty.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Ẩn bình luận trên Facebook thì người bình luận và người khác có thấy không?

Lợi nhuận sau thuế cũng cho biết liệu công ty đang có lãi hay lỗ trong kinh doanh. Từ đó, các doanh nghiệp có thể dễ dàng biết được tỷ lệ lợi nhuận so với doanh thu. Nếu chỉ số này nhỏ hơn 0, công ty đang gặp khó khăn trong kinh doanh. Do đó, cần điều chỉnh ngay lập tức.

2. Cách tính lợi nhuận sau thuế chưa phân phối mới nhất năm 2022

Công thức tính như sau:

Lợi nhuận sau thuế = Tổng doanh thu – (10% VAT + 30% chi phí hoạt động) – 20% thuế TNDN

Dựa vào công thức trên, bạn có thể tính lợi nhuận ròng bằng cách nhân tổng doanh thu của doanh nghiệp với 0,48.

Lưu ý: Có những yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ròng bao gồm: chi phí hoạt động dao động quanh mức 5%. Khi chi phí giảm, lợi nhuận ròng tăng lên và ngược lại.

3. Vai trò của lợi nhuận sau thuế

Lợi nhuận sau thuế là phần còn lại của doanh nghiệp sau khi trừ các khoản chi phí để sản xuất và kinh doanh bao gồm cả thuế thu nhập doanh nghiệp.

Lợi nhuận sau thuế cao biểu thị tình hình hoạt động tốt của công ty, mang lại giá trị và lợi nhuận cho các cổ đông.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Phân tích về blue whale game là gì

Lợi nhuận sau thuế đóng góp vai trò quan trọng trong sự phát triển của công ty và doanh nghiệp. Qua việc đánh giá lợi nhuận sau thuế, doanh nghiệp có thể đề ra kế hoạch, biện pháp và chiến lược mới để khắc phục sai sót và tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh.

4. Cấu trúc và nội dung lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:

Bên nợ:

– Số lỗ từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

– Trích lập các quỹ của doanh nghiệp;

– Chia cổ tức, lợi nhuận cho các chủ sở hữu;

– Bổ sung vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Bên có:

– Số lợi nhuận thực tế từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ;

– Số lỗ từ cấp dưới được bù cho cấp trên;

– Xử lý các khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh.

Tài khoản 421 có thể có dư nợ hoặc có dư có.

Số dư nợ: Số lỗ từ hoạt động kinh doanh chưa xử lý.

Số dư có: Số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc chưa sử dụng.

Tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, gồm hai tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 4211 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước: Phản ánh kết quả kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ thuộc các năm trước. Tài khoản 4211 cũng sử dụng để phản ánh số điều chỉnh tăng hoặc giảm số dư đầu năm của tài khoản 4211 khi áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh các sai sót quan trọng từ các năm trước đến năm hiện tại.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Tiêu chuẩn ngành 22TCN 332:2006 - Quy trình thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm

Đầu năm sau, kế toán chuyển số dư đầu năm từ tài khoản 4212 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay” sang tài khoản 4211 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước”.

– Tài khoản 4212 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay: Phản ánh kết quả kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ trong năm hiện tại.

Trên đây là bài viết về Cách tính lợi nhuận sau thuế chưa phân phối mới nhất năm 2022, mời bạn đọc thêm và nếu có bất kỳ thắc mắc nào về bài viết này hoặc bất kỳ vấn đề pháp lý nào liên quan đến dịch vụ luật sư, tư vấn bất động sản, thành lập doanh nghiệp… xin vui lòng liên hệ với ACC theo thông tin dưới đây để được hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả từ đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm của chúng tôi. ACC sẽ đồng hành cùng bạn trong các vấn đề pháp lý.

Back to top button