Logic học (Logics) là gì? Đối tượng, phương pháp nghiên cứu của logic học

Logic học

Ý nghĩa

Logic học trong tiếng Anh là Logics.

Thuật ngữ logic được sử dụng với hai ý nghĩa chính:

Logic khách quan, được sử dụng để chỉ các quy tắc cụ thể về mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng; hoặc mối quan hệ bên trong của mỗi sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan. Các khoa học cụ thể (như vật lý, hóa học, triết học) chủ yếu nghiên cứu về logic khách quan – tìm hiểu các quy tắc tự nhiên giữa các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Đo tốc độ lắng máu Vss - Đánh giá tình trạng nhiễm trùng

Logic chủ quan, được sử dụng để chỉ mối quan hệ cần thiết, có quy tắc giữa các ý thức của con người, được coi là phản ánh chân thực về hiện thực khách quan. Logic chủ quan được nghiên cứu bởi các môn logic học và toán học.

Khoa học nghiên cứu về logic chủ quan và sự tương tác giữa logic khách quan và chủ quan được gọi là logic học.

Do đó, có thể định nghĩa logic học như sau:

Logic học là khoa học nghiên cứu về các quy tắc và cấu trúc chính xác của tư duy.

Đối tượng của logic học

Logic học nghiên cứu về các hình thức logic của tư duy, xác định các quy tắc, quy luật của quá trình tư duy. Qua đó, nó khẳng định tính đúng đắn của tư duy. Tuân thủ các quy tắc, quy luật là điều kiện cần để đạt được chân lý trong quá trình phản ánh hiện thực.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Pinoy Là Gì? Giải Thích Ý Nghĩa Của Từ Pinoy Ganyan Nman Lagi

Phương pháp nghiên cứu của logic học

Đối tượng của logic học là nghiên cứu về cấu trúc, quy tắc, các nguyên tắc tư duy đúng đắn. Để hiểu đúng các hình thức, quy tắc và nguyên tắc của tư duy, chúng ta cần phân tích cấu trúc logic của ý thức được thể hiện trong đó, có nghĩa là phải chỉ ra các thành phần, yếu tố cấu thành và kiểu liên kết đúng của ý thức.

Việc phân chia một sự vật phức tạp thành các thành phần phải sử dụng các biểu tượng để chỉ định các thành phần, yếu tố và kiểu liên kết. Việc biểu tượng hóa một quá trình tư duy phức tạp, làm rõ cấu trúc của nó được gọi là hình thức hóa cấu trúc logic của tư duy.

Vì vậy, phương pháp cơ bản được sử dụng trong logic học là phương pháp phân tích và hình thức hóa.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Công Ty Con Tiếng Anh Là Gì? Công Ty Con Là Gì?

Ngoài những phương pháp đó, chúng ta còn sử dụng những phương pháp khác như: phương pháp so sánh, phương pháp trừu tượng hóa, phương pháp khái quát… thậm chí còn sử dụng những phương pháp của logic như diễn giải, qui định…

Ý nghĩa của việc học logic học

Học tập và nghiên cứu về logic học đóng góp vào việc nâng cao trình độ tư duy của mỗi người. Logic rèn luyện tính tổ chức trong quá trình tư duy của mỗi người.

Ngoài tính tổ chức, nó rèn luyện cho chúng ta biết tư duy theo các quy tắc, quy luật tự nhiên của tư duy, đồng thời nó còn rèn luyện tính chính xác của tư duy, giúp chúng ta có thói quen làm cho các khái niệm chính xác, chú ý đến ý nghĩa của từng từ, câu được sử dụng trong ngôn ngữ hàng ngày.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Logic học đại cương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội)

You May Also Like

About the Author: admin