Thư Ý định (Letter of Intent – LOI) là gì?

Thư Ý định

Thư Ý định trong tiếng Anh được gọi là Letter of Intent, viết tắt là LOI.

Thư Ý định còn có thể gọi là Ý định thư, Thư diễn tả ý định hoặc Thư mục đích.

Thư Ý định (LOI) là một văn bản mô tả ý định của người ký tên trong một thư đi vào một hợp đồng chính thức, đặc biệt trong việc sắp xếp công việc kinh doanh hoặc thanh toán thương mại.

LOI thường được sử dụng trong các tình huống khi một bên đang tiến hành bán doanh nghiệp hoặc tài sản kinh doanh cho bên kia.

Tuy nhiên, LOI cũng có thể được sử dụng để phác thảo mối quan hệ trong hợp đồng giữa nhà cung cấp và khách hàng.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Food Miles là gì và cấu trúc cụm từ Food Miles trong câu Tiếng Anh

Do đó, trong từng lĩnh vực khác nhau, LOI mang ý nghĩa khác nhau.

Trong lĩnh vực đầu tư, LOI là một thư diễn tả ý định của một doanh nghiệp để thực hiện việc sáp nhập hoặc mua chủ sở hữu của một doanh nghiệp khác. Trong lĩnh vực thương mại, LOI là một văn bản tóm tắt các yếu tố chính của một đề nghị kinh doanh, bao gồm giá mua bán, phương thức thanh toán, ngày ký kết và kết thúc thương vụ.

LOI cũng được sử dụng để phác thảo các kỳ vọng giữa nhà cung cấp và khách hàng.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, LOI không phải là một hợp đồng mà là một hướng dẫn, nhưng nó có thể thảo luận về tất cả các khía cạnh của mối quan hệ. Ví dụ, nhà cung cấp có trách nhiệm duy trì đủ hàng tồn kho sản phẩm và nguyên liệu, chi tiết đặt hàng, phương thức vận chuyển, vận đơn và thủ tục giao hàng, xử lý trong trường hợp giá thay đổi, phân bổ trách nhiệm trong các lĩnh vực như chất lượng nguyên liệu và xác nhận, nỗ lực để giảm thiểu chi phí, thời hạn hợp đồng.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Thẻ nhớ có tác dụng gì? Cách chọn thẻ nhớ ngoài tốt nhất

(Theo TBKTSG Online, Võ Đắc Khôi – Chuyên viên Trung tâm Thông tin Tư liệu, Lãnh sự quán Mỹ TP HCM)

Vai trò của LOI

LOI có vai trò quan trọng ban đầu, khi hai bên tụ hợp để giải quyết các vấn đề quan trọng trước khi điều khoản giao dịch cụ thể được thỏa thuận. LOI thường bao gồm các điều khoản qui định rằng một thỏa thuận chỉ có thể được thực hiện nếu tài chính được đảm bảo bởi một hoặc cả hai bên, hoặc một thỏa thuận có thể bị hủy bỏ nếu giấy tờ không được ký vào trong một khoảng thời gian nhất định.

LOI có thể được lặp đi lặp lại theo một cách tự nhiên. Một bên có thể trình bày LOI và bên kia có thể phản đối phiên bản LOI đã điều chỉnh đó hoặc soạn thảo một tài liệu mới hoàn toàn. Tốt nhất là khi cả hai bên đồng thuận và thỏa thuận một thỏa thuận, không có bất kỳ sự bất ngờ nào từ hai phía.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Chủ ngữ là gì? Ví dụ chủ ngữ

Nhiều LOI còn bao gồm thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA), trong đó qui định rằng cả hai bên đồng ý giữ bí mật về thành phần thỏa thuận và không chia sẻ chi tiết nào công khai. Nhiều LOI cũng bao gồm các điều khoản cấm tuyển dụng, cấm một bên thuê nhân viên của bên kia.

Mục đích

LOI có thể được sử dụng bởi các bên liên quan cho nhiều mục đích khác nhau. Các bên có thể sử dụng LOI để phác thảo các điều khoản cơ bản, cơ bản của thỏa thuận trước khi tiến hành đàm phán và hoàn thiện các điểm tiểu tiết cụ thể. Hơn nữa, LOI có thể được sử dụng để báo hiệu rằng hai bên đang đàm phán một thỏa thuận như sáp nhập hoặc liên doanh (Joint Venture).

(Theo Investopedia)

You May Also Like

About the Author: admin