Mục lục

Khi bắt đầu tham gia đầu tư chứng khoán, ngoài kiến thức chuyên môn, nhà đầu tư mới cần quan tâm đến chính sách của Nhà nước và những lĩnh vực liên quan, đặc biệt là lãi suất cơ bản. Nó tạo ảnh hưởng sâu sắc đến thị trường chứng khoán, mặc dù người ta thường liên kết nó với các ngân hàng thương mại. Vậy lãi suất cơ bản là gì?

Lãi suất cơ bản là gì?
Lãi suất cơ bản là gì?

Lãi suất cơ bản là gì?

Lãi suất cơ bản là lãi suất được Ngân hàng Nhà nước công bố và áp dụng cho đồng nội tệ. Các tổ chức tín dụng sẽ sử dụng nó để quyết định lãi suất kinh doanh. Lãi suất cơ bản được điều chỉnh bởi Ngân hàng Nhà nước.

Nó được công bố chính thức lần đầu vào ngày 02/08/2000 theo quyết định số 242/2000/QĐ-NHNN mặc dù đã được đề cập trong Luật ngân hàng nhà nước có hiệu lực từ ngày 01/10/1998. Khi công bố, lãi suất cơ bản là 0.75%/tháng tức là 9%/năm. Đến tháng 6/2008, lãi suất tăng lên 14%/năm (cao nhất từ trước đến nay).

Hiện nay, lãi suất cơ bản được ấn định ở mức 9% theo Quyết định số 2868/QĐ-NHNN ngày 29/11/2010.

Nguyên tắc quyết định lãi suất cơ bản

Ngân hàng Nhà nước quyết định lãi suất cơ bản dựa trên:

  • Lãi suất thị trường liên ngân hàng
  • Lãi suất kinh doanh trên thị trường mở của ngân hàng nhà nước
  • Lãi suất huy động vốn từ các tổ chức tín dụng
  • Biến động cung-cầu trên thị trường
  • Tình hình kinh tế trong nước
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Tin tức

Ý nghĩa của lãi suất cơ bản là gì?

Cơ sở điều chỉnh lãi suất kinh doanh của các tổ chức tín dụng

Lãi suất cơ bản là cơ sở để các tổ chức tín dụng điều chỉnh lãi suất kinh doanh
Lãi suất cơ bản là cơ sở để các tổ chức tín dụng điều chỉnh lãi suất kinh doanh của mình

Theo pháp luật, các tổ chức tín dụng sẽ dùng lãi suất cơ bản để quyết định lãi suất kinh doanh, đặc biệt là điều chỉnh lãi suất cho vay. Lãi suất cho vay của tổ chức không được cao hơn 1.5 lần lãi suất cơ bản. Giới hạn này giúp Chính phủ kiểm soát tình trạng cho vay có lãi suất cao, hay còn gọi là tín dụng đen. Người vay có thể dùng nó để kiểm tra xem lãi suất vay của họ có phù hợp với quy định pháp luật hay không.

Ngoài ra, ngân hàng thương mại cũng dùng lãi suất cơ bản để điều chỉnh lãi suất huy động (lãi suất tiền gửi). Khi lãi suất cơ bản tăng, lãi suất huy động và lãi suất cho vay cũng tăng và ngược lại. Ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động và lãi suất cho vay để xây dựng hướng hoạt động, bảo đảm tồn tại và phát triển của ngân hàng.

Cơ sở tham chiếu và bồi thường rủi ro

Khi xảy ra tranh chấp về nghĩa vụ thanh toán như chậm trả tiền, mức bồi thường được tính dựa trên nguyên tắc: Bên chậm trả phải trả lãi đối với số tiền chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán trừ khi có thỏa thuận khác.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   "Epic" nghĩa là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ trong Tiếng Anh

Đối với các quy định về mua bán, vay mượn và nhiều lĩnh vực khác, pháp luật cũng quy định rằng bên cho vay không được bảo vệ quyền lợi bên vay đối với phần lãi suất vượt quá 150% lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước. Tiền lãi được tính dựa trên mức lãi suất bằng 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố. Số tiền lãi đã trả vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản sẽ được trừ vào tiền nợ gốc từ thời điểm trả lãi.

Công cụ điều chỉnh chính sách tiền tệ

Lãi suất cơ bản còn được nhà nước sử dụng để điều chỉnh chính sách tiền tệ nhằm đạt được mục tiêu như ổn định giá cả, thúc đẩy tăng trưởng và định hướng hoạt động tín dụng.

Lãi suất cơ bản là công cụ điều chỉnh chính sách tiền tệ vĩ mô
Lãi suất cơ bản là công cụ điều chỉnh chính sách tiền tệ vĩ mô

Vào tháng 11/2009, ngân hàng Anh (một trong những ngân hàng lâu đời nhất trên thế giới) đã công bố mức lãi suất cơ bản thấp nhất là 1.5%/năm trong suốt 315 năm hoạt động của họ. Đây là biện pháp mạnh mẽ để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và giảm tỷ lệ thất nghiệp ở Anh.

Lãi suất cơ bản cũng là tín hiệu cho biết chính sách tiền tệ mở rộng để chống suy thoái (lãi suất cơ bản giảm) hoặc thắt chặt để kiềm chế lạm phát (lãi suất cơ bản tăng). Dựa trên điều đó, các ngân hàng thương mại sẽ điều chỉnh lãi suất riêng của họ để phù hợp với hoạt động kinh tế và từng ngân hàng.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Phonics là gì và tất cả những điều ba mẹ cần biết về Phonics

Yếu tố quyết định biến động giá cả chứng khoán

Do lãi suất cơ bản ảnh hưởng đến biến động lãi suất cho vay và lãi suất huy động, nó cũng là yếu tố quyết định giá cả trên thị trường chứng khoán. Khi nhà đầu tư mượn tiền từ công ty chứng khoán theo hình thức ký quỹ (margin), nếu lãi suất cơ bản tăng, lãi suất cho vay cũng sẽ tăng. Điều này dẫn đến tăng chi phí mua giữ chứng khoán. Nhà đầu tư sẽ rơi vào tình thế không thuận lợi.

Ngược lại, khi lãi suất cơ bản giảm, nhà đầu tư có thể sử dụng dịch vụ ký quỹ với mức vay ít hơn. Lượng người muốn mua chứng khoán có thể tăng, dẫn đến tăng giá chứng khoán. Điều này là lợi ích đối với nhà đầu tư.

Kết luận

Trên đây là những điều quan trọng về câu hỏi “Lãi suất cơ bản là gì”. Lãi suất cơ bản đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và là công cụ hữu ích trong việc điều chỉnh hoạt động tín dụng trong nước. Khi tham gia thị trường chứng khoán, nhà đầu tư, đặc biệt là những người muốn vay vốn để đầu tư, cần lưu ý xu hướng tăng giảm của lãi suất cơ bản để xây dựng chiến lược đầu tư hợp lý.

Back to top button