Chi phí nhân công (Cost of Labor) là gì? Đặc điểm và phân loại


(Hình ảnh minh họa: SolarWind)

Chi phí nhân công

Chi phí nhân công là tổng số tiền mà một công ty phải trả cho nhân viên lao động, bao gồm lương và các khoản chi phúc lợi. Ngoài ra, nếu công ty phải trích các khoản tiền từ mức lương của nhân viên (như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, …) thì cũng được xem là chi phí nhân công. Các khoản chi phí nhân công này do người sử dụng lao động chịu trách nhiệm trả.

Chi phí nhân công có thể được chia thành hai loại: chi phí nhân công trực tiếp và chi phí nhân công gián tiếp.

Chi phí nhân công trực tiếp là số tiền phải trả cho nhân viên tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất, bao gồm cả công nhân trên dây chuyền lắp ráp. Trong khi đó, chi phí nhân công gián tiếp liên quan đến nhân viên hỗ trợ như nhân viên bảo trì thiết bị của nhà máy.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Đi Tìm Nguồn Gốc Cô Giáo Thảo Là Gì? Một Nhân Vật Bí Ẩn Cô Giáo Thảo Là Ai

Đặc điểm của chi phí nhân công

Khi tính toán giá bán của sản phẩm, công ty phải xem xét chi phí nhân công, vật liệu và các chi phí hoạt động khác. Giá bán phải bao gồm tất cả các chi phí phát sinh. Nếu bất kỳ chi phí nào không được tính vào giá bán, lợi nhuận sẽ thấp hơn dự kiến.

Khi nhu cầu cho một sản phẩm giảm đi hoặc doanh nghiệp phải giảm giá cả, công ty phải cắt giảm chi phí nhân công để duy trì lợi nhuận. Cách để cắt giảm chi phí nhân công bao gồm giảm số lượng nhân viên, cắt giảm quy mô sản xuất, yêu cầu năng suất lao động cao hơn hoặc giảm các yếu tố khác trong chi phí sản xuất.

Sự khác biệt giữa chi phí nhân công trực tiếp và gián tiếp

Ví dụ, công ty nội thất XYZ đang tính toán giá bán cho ghế phòng ăn. Chi phí nhân công trực tiếp là những chi phí có thể truy nguyên trực tiếp vào quá trình sản xuất. Ví dụ, công ty XYZ trả lương cho công nhân để vận hành máy móc cắt gỗ để sản xuất các mẫu ghế, và đó là chi phí nhân công trực tiếp.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Vải lụa hàn là gì? Ứng dụng, ưu nhược điểm của vải lụa hàn

Ngược lại, công ty XYZ có nhân viên an ninh cho nhà máy và kho hàng, chi phí nhân công liên quan đến nhân viên này được xem là chi phí nhân công gián tiếp, vì không có liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất.

Ví dụ về chi phí nhân công cố định và biến đổi

Chi phí nhân công cũng có thể được phân loại thành cố định và biến đổi.

Ví dụ, chi phí nhân công để vận hành máy móc là một chi phí biến đổi, tức là nó thay đổi theo mức độ sản xuất của công ty. Công ty có thể dễ dàng tăng hoặc giảm chi phí nhân công biến đổi bằng cách gia tăng hoặc giảm sản xuất.

Chi phí nhân công cố định có thể bao gồm tiền công cho các hợp đồng dịch vụ lao động dài hạn. Ví dụ, công ty có thể có hợp đồng với một nhà cung cấp ngoài để thực hiện việc sửa chữa và bảo trì thiết bị, và đó là chi phí nhân công cố định.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Hào sảng là gì?

Vấn đề phân bổ chi phí nhân công

Vì chi phí nhân công gián tiếp khó khăn khi phân bổ chính xác cho từng loại sản phẩm hoặc dịch vụ, công ty XYZ có thể phân bổ ít chi phí nhân công cho một sản phẩm và nhiều chi phí nhân công cho sản phẩm khác. Điều này dẫn đến việc định giá sản phẩm không chính xác.

Ví dụ, công ty XYZ sản xuất cả ghế phòng ăn và khung giường gỗ, và cả hai sản phẩm đều chịu chi phí nhân công để chạy máy móc, tổng cộng là 20.000 đô la mỗi tháng. Nếu XYZ phân bổ quá nhiều chi phí cho khung giường gỗ, thì sẽ thiếu chi phí cho ghế phòng ăn. Điều này dẫn đến việc chi phí nhân công cho cả hai sản phẩm không chính xác và giá cả của chúng sẽ không phản ánh đúng chi phí thực tế.

(Theo Investopedia)

Back to top button