KĨ THUẬT DẠY HỌC KHĂN TRẢI BÀN VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC CÁC MẢNH GHÉP

Kỹ thuật dạy học là những phương pháp, cách thức tương tác của giáo viên và học sinh trong các tình huống nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học. Các kỹ thuật dạy học là thành phần nhỏ nhất của phương pháp dạy học.

Tôi sưu tầm và giới thiệu hai kỹ thuật dạy học “Khăn trải bàn” và “Các mảnh ghép”:

1. Kỹ thuật “Các mảnh ghép”

a. Khái niệm của kỹ thuật “Các mảnh ghép”?

Đây là hình thức học tập hợp tác kết hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa các nhóm nhằm:

– Giải quyết các nhiệm vụ phức tạp (bao gồm nhiều chủ đề)

– Khuyến khích sự tham gia tích cực của học sinh:

– Nâng cao vai trò cá nhân trong quá trình hợp tác (không chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở Vòng 1 mà còn phải truyền đạt lại kết quả của Vòng 1 và hoàn thành nhiệm vụ ở Vòng 2).

b. Cách thực hiện kỹ thuật “Các mảnh ghép”

VÒNG 1: Nhóm chuyên gia

  • Hoạt động theo nhóm 3 đến 8 người [số nhóm được chia = số chủ đề x n (n = 1,2,…)]
  • Mỗi nhóm được giao một nhiệm vụ [Ví dụ: Nhóm 1: nhiệm vụ A; Nhóm 2: nhiệm vụ B, Nhóm 3: nhiệm vụ C, … (có thể có nhóm cùng nhiệm vụ)]
  • Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong vài phút, suy nghĩ về các câu hỏi, chủ đề và ghi lại ý kiến của mình
  • Khi thảo luận, nhóm phải đảm bảo mỗi thành viên trong từng nhóm đều trả lời được tất cả các câu hỏi trong nhiệm vụ được giao và trở thành “chuyên gia” của lĩnh vực đã tìm hiểu và có khả năng trình bày lại câu trả lời của nhóm ở Vòng 2.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Tiểu sử Trần Đức Bo

Kỹ thuật “Các mảnh ghép”

VÒNG 2: Nhóm các mảnh ghép

  • Hình thành nhóm mới với 3 đến 6 người (1 – 2 người từ nhóm 1, 1 – 2 người từ nhóm 2, 1 – 2 người từ nhóm 3…)
  • Các câu trả lời và thông tin từ Vòng 1 được các thành viên trong nhóm mới chia sẻ đầy đủ với nhau
  • Khi tất cả thành viên trong nhóm mới đều hiểu được toàn bộ nội dung ở Vòng 1, nhiệm vụ mới sẽ được giao cho các nhóm để giải quyết
  • Các nhóm mới thực hiện nhiệm vụ, trình bày và chia sẻ kết quả

c. Một số ý kiến cá nhân về kỹ thuật “Các mảnh ghép”

– Kỹ thuật này áp dụng cho hoạt động nhóm với nhiều chủ đề nhỏ trong tiết học, học sinh được chia nhóm ở Vòng 1 (nhóm chuyên gia) để tìm hiểu một chủ đề.

– Phiếu học tập cho mỗi chủ đề nên sử dụng trên giấy cùng màu có đánh số 1, 2,…, n (nếu không có giấy màu, có thể đánh thêm ký tự A, B, C,… Ví dụ A1, A2,… An, B1, B2, …, Bn, C1, C2, …, Cn).

– Sau khi các nhóm trong Vòng 1 hoàn tất công việc, giáo viên tạo nhóm mới (nhóm mảnh ghép) theo số đã đánh, có thể có nhiều số trong một nhóm mới. Bước này phải thực hiện cẩn thận để tránh học sinh nhầm nhóm.

– Trong tình huống phòng học hiện tại, việc hình thành nhóm trong Vòng 2 sẽ gây mất trật tự.

Ví dụ: Bài học tiếng Việt

– Vòng 1

Chủ đề A: Thế nào là câu đơn? Nêu ví dụ minh họa và phân tích (màu đỏ)

Chủ đề B: Thế nào là câu ghép? Nêu ví dụ minh họa và phân tích (màu xanh)

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Coming soon trong tiếng Anh: Định nghĩa và cách sử dụng

Chủ đề C: Thế nào là câu phức? Nêu ví dụ minh họa và phân tích (màu vàng)

Lớp có 45 học sinh và 12 bàn học.

Giáo viên có thể chia thành 6 nhóm: mỗi nhóm bao gồm 2 bàn ghép lại (mỗi nhóm có 7 hoặc 8 học sinh). Giao nhiệm vụ: nhóm 1,2 nhận chủ đề A, nhóm 3,4 nhận chủ đề B, nhóm 5,6 nhận chủ đề C.

Phát phiếu học tập cho học sinh. Trên phiếu học tập theo màu có đánh số từ 1 đến 15. Thông báo cho học sinh thời gian làm việc cá nhân và theo nhóm

– Vòng 2

Giáo viên thông báo hình thành 12 nhóm mới: mỗi nhóm có 1 bàn (mỗi nhóm có từ 3 đến 6 học sinh): nhóm 1 gồm các học sinh có phiếu học tập mang số 1, 2; nhóm 2 gồm các học sinh có phiếu học tập mang số 3, 4; nhóm 3 gồm các học sinh có phiếu học tập mang số 5; nhóm 4 gồm các học sinh có phiếu học tập mang số 6;… nhóm 12 gồm các học sinh có phiếu học tập mang số 14, 15. Giáo viên thông báo thời gian làm việc của nhóm mới

Chuyên gia sẽ trình bày ý kiến của nhóm mình trong Vòng 1.

Giao nhiệm vụ mới: Các câu đơn, câu phức và câu ghép khác nhau ở điểm nào? Phân tích ví dụ minh họa.

2. Kỹ thuật “Khăn trải bàn”

Khái niệm của kỹ thuật “Khăn trải bàn”?

Đây là hình thức tổ chức hoạt động kết hợp giữa hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm để:

– Khuyến khích và thúc đẩy sự tham gia tích cực

– Tăng cường tính độc lập và trách nhiệm cá nhân của học sinh

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Tìm hiểu Fax là gì? Cách gửi Fax bằng máy tính?

– Phát triển mô hình tương tác giữa các học sinh

Cách thực hiện kỹ thuật “Khăn trải bàn”

Kỹ thuật “Khăn trải bàn”

– Hoạt động theo nhóm (4 người / nhóm) (có thể có nhiều người hơn)

– Mỗi người ngồi ở vị trí như hình vẽ minh họa

– Tập trung vào câu hỏi (hoặc chủ đề,…)

– Viết câu trả lời hoặc ý kiến của bạn vào ô mang số của bạn (về chủ đề,…). Mỗi cá nhân làm việc độc lập trong vài phút

– Khi kết thúc thời gian làm việc cá nhân, các thành viên chia sẻ, thảo luận và đồng ý với nhau về các câu trả lời

– Viết ý kiến chung của cả nhóm vào ô giữa tấm khăn trải bàn (giấy A0)

Một số ý kiến cá nhân về kỹ thuật “Khăn trải bàn”

– Kỹ thuật này giúp cho hoạt động nhóm có hiệu quả hơn, mỗi học sinh phải đưa ra ý kiến của mình về chủ đề đang thảo luận, không phụ thuộc vào bạn học giỏi.

– Kỹ thuật này áp dụng cho hoạt động nhóm với một chủ đề nhỏ trong tiết học, toàn bộ học sinh cùng nghiên cứu một chủ đề.

– Sau khi các nhóm hoàn tất công việc, giáo viên có thể treo các tấm khăn trải bàn lên bảng để cả lớp cùng đánh giá. Có thể sử dụng giấy nhỏ hơn hoặc sử dụng máy chiếu phóng lớn

– Có thể thay số bằng tên của học sinh để giáo viên có thể đánh giá được khả năng hiểu biết của từng học sinh về chủ đề được đề cập.

(Nguồn: Sưu tầm)

Back to top button