Khuyến nông là gì? Vai trò và các phương pháp khuyến nông?

1. Khuyến nông là gì?

Theo Điều 2 Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông, khuyến nông được định nghĩa là việc chuyển giao các kiến thức, thông tin, kỹ thuật tiên tiến, đào tạo nông dân nhằm cải thiện hiệu quả sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường và phát triển nông thôn. Khuyến nông cũng liên quan đến việc áp dụng những nghiên cứu khoa học và kiến thức mới vào thực tiễn nông nghiệp thông qua giáo dục nông dân. Các hoạt động khuyến nông bao gồm việc truyền thông và học tập cho nông dân thông qua các chương trình đào tạo, hội thảo và truyền thông từ những chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, tiếp thị nông nghiệp, y tế và nghiên cứu kinh doanh.

Đôi khi, ta cũng có thể hiểu khuyến nông là việc cung cấp thông tin và kiến thức cho nông dân nhằm giúp họ cải thiện năng suất trong chăn nuôi và trồng trọt nông nghiệp. Khuyến nông đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển giao kiến thức từ phòng thí nghiệm sang thực tế, đồng thời đảm bảo lợi nhuận đầu tư vào nghiên cứu thông qua việc áp dụng kiến thức mới vào sáng tạo.

Theo phân tích của nhóm chuyên gia Liên hợp quốc về an ninh lương thực và dinh dưỡng, các hệ thống nghiên cứu và khuyến nông quốc gia cần được đầu tư từ cả các chính phủ và cộng đồng các nhà tài trợ.

Học viện khuyến nông có thể được tìm thấy trên toàn thế giới và thường là làm việc cho các cơ quan chính phủ. Các học viện này được đại diện bởi các tổ chức chuyên nghiệp về khuyến nông, với mục đích hỗ trợ cho việc phát triển nông nghiệp. Các cơ quan khuyến nông ở các quốc gia đang phát triển thường nhận được sự hỗ trợ lớn từ các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Hiểu về Clustered index

2. Ý nghĩa và các phương pháp khuyến nông:

2.1. Ý nghĩa và các phương pháp khuyến nông trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:

Ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp là xu hướng tất yếu trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Mục tiêu của sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập bao gồm:

– Ưu tiên ứng dụng công nghệ cao để sản xuất những sản phẩm nông nghiệp có năng suất, chất lượng, an toàn và cạnh tranh cao;

– Tăng tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

– Cơ giới hóa và tự động hóa trong chăn nuôi, xử lý chất thải; áp dụng các kỹ thuật tiên tiến và công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản chủ yếu…

Ý nghĩa: Công tác khuyến nông đóng vai trò là “cầu nối” để chuyển giao kiến thức và công nghệ cao theo hướng phát triển nông nghiệp. Các hoạt động khuyến nông bao gồm:

– Đào tạo nhân lực nông nghiệp công nghệ cao (đưa các cán bộ đi học tập ở nước ngoài hoặc kết nối các đơn vị đào tạo với các cán bộ khuyến nông để tạo ra một đội ngũ cán bộ có khả năng đào tạo và chuyển giao kiến thức lại cho nông dân);

– Triển khai các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, tổ chức tập huấn, tham quan, hội thảo để giúp nông dân tiếp cận kiến thức cơ bản về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

– Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật nhằm triển khai các mô hình thực tế.

Phương pháp: Các phương pháp khuyến nông trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bao gồm:

– Xây dựng mô hình trình diễn công nghệ mới;

– Chuyển giao công nghệ hiệu quả thông qua nguồn công nghệ phong phú và tiên tiến;

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Nhân phẩm là gì? Mối quan hệ giữa nhân phẩm và danh dự?

– Xây dựng mô hình khuyến nông tập trung vào giới thiệu kỹ thuật sản xuất mới như lựa chọn giống cây con, đất trồng, phân bón và thức ăn, quản lý nước, bảo vệ cây trồng và vật nuôi, công cụ sản xuất nông nghiệp, thực hành nông nghiệp… nhằm áp dụng những hình thức tổ chức sản xuất tốt và tiên tiến;

– Đầu tư đào tạo để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ khuyến nông, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Các hoạt động khuyến nông được thực hiện theo một mục tiêu, một phương pháp và được đánh giá và tuyên truyền rộng rãi;

– Tập huấn và bồi dưỡng kiến thức cho nông dân về ứng dụng công nghệ cao;

– Khuyến khích phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao để giúp xây dựng các thương hiệu sản phẩm công nghệ cao…

2.2. Ý nghĩa và phương pháp khuyến nông trong kết quả sản xuất nông nghiệp:

Khuyến nông có vai trò chuyển giao kiến thức kỹ thuật và tổ chức sản xuất từ các cơ quan đến các hộ gia đình và nhóm hộ nông dân.

Hoạt động khuyến nông là quá trình thúc đẩy, đào tạo và thay đổi nhận thức và kỹ năng về sản xuất nông nghiệp của nông dân thông qua nhiều hình thức khác nhau như mô hình trình diễn, tập huấn, tuyên truyền và tư vấn trực tiếp cho nông dân.

Khuyến nông đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin và kiến thức cho nông dân nhằm cải thiện năng suất và giá trị sản phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân. Khuyến nông là một phần thiết yếu trong nghiên cứu và phát triển nông nghiệp, nơi nghiên cứu tạo ra các giải pháp công nghệ hữu ích cho sản xuất và cuộc sống, và khuyến nông là quá trình thuyết phục nông dân áp dụng công nghệ đó vào sản xuất nông nghiệp.

Phương pháp khuyến nông cho sản xuất nông nghiệp bao gồm:

– Xây dựng mô hình trình diễn công nghệ mới;

– Chuyển giao công nghệ hiệu quả thông qua nguồn công nghệ phong phú và tiên tiến;

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Hóa tệ (Commodity Money) là gì? Các loại hóa tệ

– Xây dựng mô hình khuyến nông tập trung vào giới thiệu kỹ thuật sản xuất mới như lựa chọn giống cây con, đất trồng, phân bón và thức ăn, quản lý nước, bảo vệ cây trồng và vật nuôi, công cụ sản xuất nông nghiệp, thực hành nông nghiệp… nhằm áp dụng những hình thức tổ chức sản xuất tốt và tiên tiến;

– Ưu tiên đào tạo và tải huấn cho đội ngũ cán bộ khuyến nông, đặc biệt ở cấp cơ sở. Hoạt động khuyến nông trung ương và địa phương phải thực hiện theo cùng một mục tiêu, phương pháp và được đánh giá và truyền thông rộng rãi;

– Tập huấn và bồi dưỡng kiến thức cho nông dân về ứng dụng công nghệ cao;

– Khuyến khích hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến nông.

3. Nguyên tắc của hoạt động khuyến nông:

Theo Điều 4 Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông, hoạt động khuyến nông tuân theo các nguyên tắc sau:

– Phát triển từ nhu cầu sản xuất, thị trường và định hướng phát triển nông nghiệp của Nhà nước;

– Tích cực, tự nguyện và chịu trách nhiệm giải trình của các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động khuyến nông;

– Dân chủ, công khai, có sự giám sát từ cộng đồng và quản lý của Nhà nước;

– Nội dung, hình thức và phương thức hoạt động khuyến nông phải phù hợp với từng địa phương và nhóm đối tượng người sản xuất, bao gồm cả các cộng đồng dân tộc;

– Chuyển giao kỹ thuật và công nghệ phải được công nhận hoặc chấp thuận;

– Liên kết chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cơ sở nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và nông dân;

– Xã hội hóa hoạt động khuyến nông và đa dạng hóa dịch vụ khuyến nông để huy động nguồn lực trong và ngoài nước;

– Ưu tiên hoạt động khuyến nông ở các vùng có khó khăn đặc biệt;

– Ưu tiên phụ nữ, người dân tộc thiểu số và các tổ chức có tỷ lệ cao về phụ nữ hoặc người dân tộc thiểu số tham gia hoạt động khuyến nông.

Các tài liệu pháp luật được sử dụng trong bài viết:

– Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông

You May Also Like

About the Author: admin