Kê khai thuế tiếng Anh là gì?


1. Giải thích ý nghĩa của Kê khai thuế

Trong tiếng Anh, Kê khai thuế được gọi là tax declaration.

Kê khai thuế là một công việc cần thiết đối với mọi doanh nghiệp, cá nhân hoặc các đối tượng khác có nghĩa vụ kê khai thuế.

Việc kê khai thuế có thể hiểu là dịch vụ thuế trên nền tảng điện tử, công nghệ được điều chỉnh theo Luật Thuế hiện hành và chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp, cá nhân hoặc các đối tượng khác đủ điều kiện để kê khai thuế qua internet.

Kê khai thuế được thực hiện trên máy tính cá nhân, doanh nghiệp hoặc các đối tượng khác để tạo ra tờ kê khai thuế trực tuyến, liệt kê và kê khai các loại thuế mà họ phải hoàn thành và thực hiện trên máy tính cá nhân, doanh nghiệp hoặc từng đối tượng đó.

Sau đó, các doanh nghiệp, cá nhân và đối tượng sẽ không cần phải đến trực tiếp tại cơ quan quản lý thuế để gửi Tờ kê khai thuế qua email hoặc internet.

2. Một số từ vựng liên quan đến Kê khai thuế trong tiếng Anh:

Phòng kê khai thuế: Tax declaration room

Tờ khai thuế: Tax return

Hồ sơ khai thuế điện tử: Electronic tax return

Thuế thu nhập doanh nghiệp: Corporate income tax

Thuế: Tax rate

Có Thể Bạn Quan Tâm :   ” Màng Bán Thấm Là Gì ? Nghĩa Của Từ Màng Bán Thấm Trong Tiếng Việt

Mã số thuế: Tax code

Tờ khai thuế môn bài: License tax return

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp: Corporate income tax return

Kê khai thuế hàng tháng: Monthly tax declaration

3. Một số đoạn văn sử dụng Kê khai thuế trong tiếng Anh:

3.1. Đoạn văn 1:

Kê khai TNCN theo quý

Kê khai thuế TNCN theo quý áp dụng cho các doanh nghiệp đủ điều kiện để kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 9 của Nghị định 126/2020/ND-CP. Cụ thể:

Công ty mới

Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước không vượt quá 50 tỷ đồng.

Từ quý đầu tiên nghĩa vụ khai thuế phát sinh, doanh nghiệp sẽ được xác định là khai thuế theo quý hoặc theo tháng. Tờ khai thuế quý đã được xác định sẽ áp dụng liên tục trong cả năm dương lịch.

Kê khai TNCN hàng tháng

Đối với các doanh nghiệp không đủ điều kiện kê khai giá trị gia tăng theo quý, họ sẽ tiến hành kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng. Nói cách khác, các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước lớn hơn 50 tỷ đồng sẽ kê khai thuế TNCN hàng tháng.

Công văn số 5911/CTHN-TTHT ngày 26/02/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội quy định rằng các tổ chức sẽ kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng nếu không kê khai thuế giá trị gia tăng.

Điều nghĩa là:

Cá nhân sẽ kê khai TNCN theo quý nếu doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Cấu Trúc và Cách Dùng BECAUSE trong Tiếng Anh

Cá nhân sẽ kê khai thuế thu nhập cá nhân hàng tháng nếu doanh nghiệp kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng.

Lưu ý về kê khai thuế TNCN

Người nộp thuế có thể gửi mẫu 01/ĐK-TDKTT – yêu cầu bằng văn bản quy định tại Phụ lục I ban hành cùng với Nghị định 126/2020/ND-CP nếu kê khai thuế hàng tháng nhưng đủ điều kiện và muốn chuyển sang kê khai thuế hàng quý. Thời gian kê khai thuế hàng năm được đề nghị không muộn hơn ngày 31 tháng 01 của năm bắt đầu kê khai thuế. Nếu sau thời gian này không gửi biểu mẫu yêu cầu cho cơ quan thuế, người khai thuế phải tiếp tục quy trình kê khai thuế hàng tháng trong suốt năm dương lịch.

Trong tháng đầu tiên của quý tiếp theo, người nộp thuế phải kê khai thuế hàng tháng nếu không đủ điều kiện kê khai hàng quý. Trong trường hợp này, người khai thuế phải sử dụng Mẫu số 02/XĐ-PNTT quy định tại Phụ lục I ban hành cùng với Nghị định 126/2020/ND-CP.

Trường hợp không đủ điều kiện nộp thuế theo quý được phát hiện bởi cơ quan thuế, cơ quan thuế cần chứng nhận tiền lãi chậm nộp như quy định và sự chênh lệch vào cuối tháng và số tiền được khai báo. Cùng với đó, từ thời điểm nhận tài liệu từ cơ quan thuế, người nộp thuế phải thực hiện kê khai thuế hàng tháng.

3.2. Đoạn văn 2:

Lưu ý khi kê khai thuế GTGT

Trong suốt năm dương lịch, doanh nghiệp có thể chọn khai thuế một cách hàng tháng hoặc hàng quý nếu được xác định là phải kê khai thuế theo quý.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Tokocrypto (TKO) là gì? Phân tích kỹ thuật dự án

Doanh nghiệp có thể gửi một tài liệu theo mẫu 01/ĐK-TDKTT, được quy định trong Phụ lục I của Nghị định 126/2020/ND-CP đến cơ quan thuế nếu kê khai hàng tháng nhưng đủ điều kiện để kê khai hàng quý và muốn chuyển sang kê khai hàng quý. Thời hạn cập nhật yêu cầu văn bản để chuyển đổi biểu mẫu thống kê được khai báo là ngày 31 tháng 01 của năm bắt đầu kê khai thuế theo quý. Nếu sau thời hạn này không gửi yêu cầu bằng văn bản cho cơ quan thuế, kê khai thuế sẽ tiếp tục được kê khai hàng tháng trong suốt năm.

Doanh nghiệp sẽ tự kê khai thuế hàng tháng nếu được phát hiện không đủ điều kiện kê khai hàng quý. Trong trường hợp này, người khai thuế phải sử dụng Mẫu số 02/XĐ-PNTT được quy định trong Phụ lục I cùng với Nghị định 126/2020/ND-CP.

Kế toán cần chú ý, chọn đúng nguyên tắc khi kê khai thuế.

Kê khai thuế là một trong những nhiệm vụ mà kế toán phải thực hiện đúng để tránh thiệt hại cho doanh nghiệp. Chỉ khi kế toán hoàn thành thủ tục và tài liệu thuế một cách chính xác và theo quy định, doanh nghiệp mới có thể hoạt động ổn định. Tuy nhiên, việc tìm được một kế toán đủ trình độ với chi phí hợp lý không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ khi nguồn thu nhập hạn chế.

Back to top button