Cài đặt môi trường Servlet

Môi trường phát triển là nơi để phát triển ứng dụng Servlet của bạn.

Tương tự như bất kỳ chương trình Java nào khác, bạn cần biên dịch một servlet bằng cách sử dụng trình biên dịch Java javac. Sau khi biên dịch ứng dụng servlet, nó sẽ được triển khai trong môi trường được cấu hình để kiểm tra và chạy.

Cấu hình môi trường Servlet bao gồm các bước sau:

  • Thiết lập JDK (Java Development Kit)
  • Thiết lập Web Server – Tomcat
  • Thiết lập CLASSPATH

Dưới đây là chi tiết hơn về từng bước.

1. Thiết lập JDK

Bước này liên quan đến việc tải xuống và cài đặt Java Development Kit (SDK), sau đó thiết lập biến môi trường PATH phù hợp.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Mật Thư Tiếng Anh Là Gì

Bạn có thể tải JDK từ trang web Java của Oracle – Java SE Downloads.

Sau khi tải xuống và cài đặt JDK, làm theo hướng dẫn để thiết lập biến môi trường PATH và JAVA_HOME để trỏ tới thư mục chứa java và javac (thông thường là java_install_dir/bin và java_install_dir).

Trên hệ điều hành Windows, nếu bạn cài đặt JDK trong thư mục C:jdk1.8.0_65, bạn cần thêm dòng sau vào tệp C:autoexec.bat.

Ngoài ra, trên Windows NT/2000/XP, bạn cũng có thể nhấp chuột phải vào My Computer, chọn Properties, sau đó chọn Advanced, và cuối cùng chọn Environment Variables. Tại đây, bạn cập nhật giá trị PATH và nhấn nút OK.

Trên Unix (Solaris, Linux, v.v.), nếu JDK đã được cài đặt trong /usr/local/jdk1.8.0_65 và bạn sử dụng trình bao C, bạn thêm các dòng sau vào tệp .cshrc của bạn.

Ngoài ra, nếu bạn sử dụng môi trường phát triển tích hợp (IDE) như Borland JBuilder, Eclipse, IntelliJ IDEA hoặc Sun ONE Studio, hãy biên dịch và chạy một chương trình đơn giản để xác nhận rằng IDE đã biết vị trí cài đặt Java.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Pass Down là gì và cấu trúc cụm từ Pass Down trong câu Tiếng Anh

2. Thiết lập Web Server – Tomcat

Có nhiều máy chủ Web hỗ trợ servlet có sẵn trên thị trường. Một trong số đó là máy chủ web Tomcat, và bạn cần thiết lập nó trên máy tính của bạn.

Apache Tomcat là một phần mềm mã nguồn mở dùng để triển khai công nghệ Java Servlet và Java Server Pages. Nó có thể hoạt động như một máy chủ độc lập để thử nghiệm các servlet và cũng có thể tích hợp với máy chủ web Apache. Dưới đây là các bước để cài đặt Tomcat trên máy tính của bạn:

  • Tải xuống phiên bản mới nhất của Tomcat từ https://tomcat.apache.org/.
  • Sau khi đã tải xuống và cài đặt, giải nén phân phối nhị phân vào một vị trí thuận tiện (ví dụ, C:apache-tomcat-8.0.28 trên Windows hoặc /usr/local/apache-tomcat-8.0.289 trên Linux/Unix). Sau đó, tạo biến môi trường CATALINA_HOME và đặt nó trỏ đến vị trí này.

Bạn có thể khởi động Tomcat bằng cách thực hiện các lệnh sau trên Windows:

Bạn có thể khởi động Tomcat bằng cách thực hiện các lệnh sau trên Unix (Solaris, Linux, v.v.):

Sau khi khởi động, các ứng dụng web mặc định có trong Tomcat sẽ có sẵn thông qua địa chỉ http://localhost:8080/. Nếu mọi thứ hoạt động đúng, bạn sẽ thấy kết quả sau:

Có Thể Bạn Quan Tâm :   SI (Shipping Instruction) trong xuất nhập khẩu là gì?

Thông tin chi tiết hơn về cấu hình và chạy Tomcat có thể được tìm thấy trong tài liệu đính kèm và trên trang web Tomcat – http://tomcat.apache.org

Bạn có thể dừng Tomcat bằng cách thực hiện các lệnh sau trên Windows:

Bạn có thể dừng Tomcat bằng cách thực hiện các lệnh sau trên Unix (Solaris, Linux, v.v.):

3. Thiết lập CLASSPATH

Vì servlet không phải là một phần của Nền tảng Java, bạn cần xác định các lớp servlet cho trình biên dịch.

Nếu bạn đang sử dụng Windows, bạn cần thêm các dòng sau vào tệp C:autoexec.bat.

Ngoài ra, trên Windows NT/2000/XP, bạn có thể vào My Computer -> Properties -> Advanced -> Environment Variables. Tại đây, cập nhật giá trị CLASSPATH và nhấn nút OK.

Trên Unix (Solaris, Linux, v.v.), nếu bạn sử dụng trình bao C, bạn thêm các dòng sau vào tệp .cshrc của bạn.

Lưu ý: Giả sử thư mục phát triển của bạn là C:ServletDevel (Windows) hoặc /usr/ServletDevel (Unix), bạn cần thêm các thư mục này vào CLASSPATH như bạn đã làm ở trên.

You May Also Like

About the Author: admin