IPCC là gì? IPCC là viết tắt của tổ chức nào?


IPCC là gì?

IPCC là viết tắt của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu, hoặc Intergovernmental Panel on Climate Change trong tiếng Anh. IPCC được thành lập vào năm 1988 bởi Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP). Đây là một tổ chức được công nhận bởi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và được WMO và UN cấp tư cách thành viên. IPCC có nhiệm vụ tạo ra các báo cáo đóng góp cho Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), một hiệp ước quốc tế chính về biến đổi khí hậu. Mục tiêu của UNFCCC là “ổn định nồng độ khí nhà kính trong khí quyển ở mức cho phép, ngăn chặn sự can thiệp của con người vào hệ thống khí hậu.” Báo cáo đánh giá thứ năm của IPCC đã có đóng góp quan trọng vào Thỏa thuận Paris thuộc UNFCCC năm 2015.

Thành lập vào năm 1988 Trang web www.ipcc.ch

Logo của IPCC

Các báo cáo của IPCC bao gồm “thông tin khoa học, kỹ thuật và kinh tế xã hội có liên quan để hiểu cơ sở khoa học về nguy cơ biến đổi khí hậu do con người gây ra, các tác động tiềm năng và các lựa chọn để thích ứng và giảm thiểu những tác động này.” IPCC không tiến hành nghiên cứu ban đầu và không theo dõi khí hậu hoặc các hiện tượng liên quan. Thay vào đó, tổ chức này đánh giá các tài liệu được xuất bản. Tuy nhiên, IPCC có thể coi là tác động tích cực đến hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học khí hậu. Các chương trong báo cáo IPCC thường bao gồm các phần về giới hạn và kiến thức hoặc lỗ hổng nghiên cứu và việc công bố báo cáo đặc biệt của IPCC có thể kích thích hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực đó.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Tần số quét màn hình là gì? Những điều cần biết về tần số quét

Hàng ngàn nhà khoa học và chuyên gia khác đóng góp vào việc viết và xem xét các báo cáo này theo cơ sở tự nguyện, sau đó được chính phủ xem xét. Các báo cáo của IPCC bao gồm một “Tóm tắt cho các nhà hoạch định chính sách,” có thể được sự chấp thuận từ đại biểu của tất cả các chính phủ tham gia. Thông thường, điều này liên quan đến hơn 120 quốc gia.

Nguồn gốc và mục đích

IPCC bắt nguồn từ một cơ quan khoa học quốc tế, Nhóm tư vấn về khí nhà kính, được thành lập vào năm 1985 bởi Hội đồng Khoa học Quốc tế, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) để đưa ra khuyến nghị dựa trên nghiên cứu hiện tại. Nhóm chuyên gia nhỏ này không có đủ nguồn lực để đáp ứng tính liên ngành ngày càng phức tạp của khoa học khí hậu. Cơ quan Bảo vệ Môi trường và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ muốn có một công ước quốc tế để hạn chế về khí nhà kính. Chính phủ Hoa Kỳ đã đóng vai trò chính trong việc hình thành IPCC như một tổ chức liên chính phủ tự trị, trong đó các nhà khoa học tham gia với vai trò là chuyên gia khoa học và là đại diện chính thức của chính phủ của họ, để đưa ra các báo cáo có sự ủng hộ vững chắc từ tất cả các nhà khoa học hàng đầu trên toàn cầu và sau đó phải đạt được sự đồng thuận từ tất cả các chính phủ tham gia. Gần đây, nó đã hình thành như là một sự kết hợp giữa một cơ quan khoa học và một tổ chức chính trị liên chính phủ. Hội đồng Liên chính phủ về biến đổi khí hậu không tiến hành nghiên cứu ban đầu. Thay vào đó, nó sản xuất các báo cáo đánh giá toàn diện, báo cáo về các chủ đề đặc biệt và phương pháp. Các đánh giá này dựa trên các báo cáo trước đó, tập trung vào những kiến thức mới nhất. Ví dụ, ngôn ngữ trong các báo cáo từ đánh giá đầu tiên đến đánh giá thứ năm phản ánh sự gia tăng về bằng chứng về sự thay đổi khí hậu do hoạt động của con người.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   "Trả góp" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

IPCC đã thông qua và xuất bản “Nguyên tắc quản lý công việc IPCC,” trong đó tuyên bố rằng IPCC sẽ đánh giá:

  • Nguy cơ biến đổi khí hậu do con người gây ra.
  • Tác động của biến đổi khí hậu.
  • Các biện pháp phòng ngừa.

Tài liệu này cũng xác định rõ rằng IPCC sẽ tiến hành công việc này thông qua “việc đánh giá toàn diện, khách quan, công khai và minh bạch về các thông tin khoa học, kỹ thuật và kinh tế xã hội có liên quan để hiểu cơ sở khoa học” của các chủ đề này. Nguyên tắc cũng chỉ ra rằng “các báo cáo của IPCC phải trung lập với chính sách, mặc dù chúng có thể cần phải giải quyết các yếu tố khoa học, kỹ thuật và kinh tế xã hội khách quan liên quan đến việc áp dụng các chính sách cụ thể.”

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Đăng ký Apple Business Manager (ABM) tại Việt Nam. ABM là gì?

Hoạt động

IPCC tập trung vào các hoạt động được giao cho nó bởi Hội đồng điều hành WMO và các quyết định của Hội đồng quản trị UNEP cũng như các hoạt động hỗ trợ quá trình UNFCCC. Mặc dù việc chuẩn bị các báo cáo đánh giá là một chức năng chính của IPCC, tổ chức cũng hỗ trợ các hoạt động khác như Trung tâm phân phối dữ liệu và Chương trình kiểm kê khí nhà kính quốc gia theo yêu cầu của UNFCCC.

IPCC cũng thường trả lời các câu hỏi từ Tư vấn Khoa học và Công nghệ (SBSTA), một trong những cơ quan của UNFCCC.

IPCC đã được trao giải Nobel Hòa bình

Vào tháng 12 năm 2007, IPCC đã được trao giải Nobel Hòa bình “vì những nỗ lực của họ trong việc xây dựng và phổ biến kiến thức về biến đổi khí hậu do con người gây ra và tạo nền tảng cho các biện pháp cần thiết để chống lại sự thay đổi đó”. Giải thưởng này được chia sẻ với cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Al Gore cho công trình của ông về biến đổi khí hậu và phim tài liệu An Inconvenient Truth.

‘ + message + ” ); } ); setTimeout( function () { jQuery( ‘.tvd-toast’ ).hide(); if ( typeof callback === ‘function’ ) { callback(); } }, 3000 ); }

Back to top button