Quản trị kinh doanh quốc tế (International business administration) là gì?

Quản trị kinh doanh quốc tế là gì?

Quản trị kinh doanh quốc tế, được gọi bằng tiếng Anh là International business administration.

Để hiểu rõ hơn về khái niệm này, chúng ta cần tìm hiểu từ khái niệm gốc, tức là quản trị, sau đó đến quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh quốc tế và cuối cùng là bản chất của quản trị kinh doanh quốc tế.

Quản trị là quá trình mà chủ thể quản trị sử dụng các phương pháp, công cụ và biện pháp để ảnh hưởng một cách có ý thức và mục đích đến đối tượng quản trị, nhằm điều chỉnh hoạt động của đối tượng quản trị theo hướng mà chủ thể mong muốn.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Madecassoside – Không Chỉ Đơn Giản Là Thành Phần Trị Mụn

Quản trị kinh doanh là quá trình mà chủ thể quản trị sử dụng các phương pháp, công cụ và biện pháp để ảnh hưởng một cách có ý thức và mục đích vào quá trình kinh doanh, nhằm duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của chủ thể.

Quản trị kinh doanh quốc tế là quá trình mà chủ thể doanh nghiệp kinh doanh quốc tế sử dụng các phương pháp, công cụ và biện pháp để ảnh hưởng một cách có ý thức và mục đích vào quá trình kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp, nhằm duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh quốc tế của họ.

Đơn giản hơn, quản trị kinh doanh quốc tế là quá trình xây dựng kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát và giám sát quá trình kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp, nhằm đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp đó.

Bản chất của quản trị kinh doanh quốc tế

Có Thể Bạn Quan Tâm :  

Bản chất của quản trị kinh doanh quốc tế là những nhà quản trị sử dụng mọi phương pháp, công cụ và biện pháp để ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp, nhằm tăng cường hiệu quả kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Các nội dung quản trị trong kinh doanh quốc tế

Thứ nhất, tiếp cận theo các chức năng quản trị

Khi tiếp cận theo các chức năng quản trị, công việc quản trị trong kinh doanh quốc tế bao gồm:

– Hoạch định: Xây dựng kế hoạch kinh doanh (đặt ra mục tiêu, lập các con đường và biện pháp để đạt được mục tiêu trong kế hoạch) cho công ty.

– Tổ chức: Triển khai kế hoạch đã xây dựng bằng cách phân công công việc cho các nhân viên và xác định thời gian thực hiện công việc.

– Chỉ huy: Đưa ra quyết định và lệnh điều hành quản lý để các bộ phận và cá nhân thực hiện.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Pass Down là gì và cấu trúc cụm từ Pass Down trong câu Tiếng Anh

– Phối hợp: Đánh giá cách các bộ phận và cá nhân phối hợp với nhau như thế nào và bằng cách nào để đạt được mục tiêu.

– Kiểm tra, giám sát: Theo dõi quá trình thực hiện kế hoạch và phát hiện sự chênh lệch. Nếu có sự chênh lệch hoặc khả năng không đạt được mục tiêu, người quản trị cần phải biết và tìm phương pháp khắc phục kịp thời.

Thứ hai, tiếp cận theo các lĩnh vực quản trị

Khi tiếp cận theo các lĩnh vực quản trị, công việc quản trị kinh doanh quốc tế bao gồm:

– Quản trị hoạt động Marketing

– Quản trị nhân sự

– Quản trị sản xuất

– Quản trị tài chính

– Quản trị hành chính – pháp chế

– Quản trị hiệu quả kinh doanh

– Quản trị tranh chấp

– Quản trị rủi ro

– Quản trị sự thay đổi,…

(Theo Giáo trình Quản trị kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế quốc dân)

You May Also Like

About the Author: admin