Sở hữu trí tuệ (Intellectual Property) là gì? Thế nào là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ


Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ là thuật ngữ tiếng Anh được sử dụng để chỉ các quyền liên quan đến tài sản trí tuệ.

Theo Điều 2 của Công ước WIPO năm 1967, sở hữu trí tuệ được định nghĩa là các quyền liên quan đến:

– Các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học.

– Buổi biểu diễn của các nghệ sĩ, bản ghi âm (thu âm), chương trình phát thanh, truyền hình.

– Sáng chế thuộc mọi lĩnh vực với sự sáng tạo của con người, xem thêm về phát minh khoa học.

– Kiểu dáng công nghiệp.

– Nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và chỉ dẫn thương mại, thương hiệu, biểu trưng.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Tự Học ReactJS Cơ Bản – Các Khái Niệm Cần Nắm Rõ

– Quyền bảo hộ chống cạnh tranh không lành mạnh.

– Các quyền khác liên quan đến hoạt động trí tuệ của con người trong các lĩnh vực công nghiệp, khoa học, văn học hoặc nghệ thuật.

Quyền sở hữu trí tuệ

Theo Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2013, quyền sở hữu trí tuệ là quyền của cá nhân hoặc tổ chức đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng.

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là hành vi vi phạm đến các chủ thể được bảo hộ theo luật sở hữu trí tuệ, theo quy định của pháp luật.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Lời Cảnh Tỉnh Cho Những Linh Căn Là Gì ?Linh Căn Có Lợi Và Hại Gì Cho Muôn Loại

Theo điều 5 Nghị định 105/2006/NĐ-CP, để xác định hành vi bị xem là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các điều sau đây được áp dụng:

1. Đối tượng xét xử thuộc phạm vi các đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

2. Có yếu tố xâm phạm trong đối tượng xét xử.

3. Người thực hiện hành vi xét xử không phải là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ và không được pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định tại các Điều 25, 26, 32, 33, khoản 2 và khoản 3 Điều 125, Điều 133, Điều 134, khoản 2 Điều 137, các Điều 145, 190 và 195 của Luật Sở hữu trí tuệ.

4. Hành vi xét xử xảy ra tại Việt Nam.

Các biện pháp bảo vệ

Pháp luật sở hữu trí tuệ quy định nhiều biện pháp bảo vệ khi bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để chủ thể linh hoạt trong việc sử dụng.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Ý nghĩa của tên Robert? Người nổi tiếng nào sở hữu tên Robert? | Bản Tin Long An

– Người bị thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc phát hiện hành vi xâm phạm gây thiệt hại cho người tiêu dùng hoặc cho xã hội có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm theo quy định của Luật này và các quy định liên quan của pháp luật.

– Người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác có thể bị xử lý bằng biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự, tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm.

Back to top button