Hostname là gì?

Hostname là một nhãn được gán cho các thiết bị (còn gọi là host) trên mạng để phân biệt chúng với các thiết bị khác trong cùng mạng hoặc trên Internet.

Đối với một máy tính trong mạng gia đình, hostname có thể là một tên như “new laptop”, “Guest-Desktop” hoặc “FamilyPC”.

Hostname cũng được sử dụng bởi các máy chủ DNS để truy cập các trang web bằng một tên dễ nhớ thay vì phải sử dụng một địa chỉ IP dài và khó ghi nhớ.

Hostname còn được gọi là tên máy tính, tên trang web hoặc tên node. Một cách viết khác của hostname là host name.

Ví dụ về hostname

Dưới đây là một số ví dụ về tên miền đầy đủ (Fully Qualified Domain Name – FQDN) với hostname được hiển thị bên cạnh:

  • pcsupport.lifewire.com: pcsupport
  • www.google.com: www
  • images.google.com: images
  • products.office.com: products
  • www.microsoft.com: www
Có Thể Bạn Quan Tâm :   RAM là gì? Cần bao nhiêu dung lượng RAM là đủ?

Hostname, như “pcsupport” ở ví dụ trên, thường chỉ là một phần văn bản trước tên miền (ví dụ: “lifewire”). Đương nhiên, nó là phần văn bản trước phần cấp cao nhất của tên miền (top-level domain – “.com”).

Cách tìm hostname trong Windows

Hiện tại, cách đơn giản nhất để hiển thị hostname của máy tính bạn đang sử dụng là thông qua Command Prompt.

Một phương pháp khác là sử dụng lệnh “ipconfig” để chạy “ipconfig /all”, nhưng nó cung cấp nhiều thông tin chi tiết hơn, không chỉ có hostname mà bạn có thể không quan tâm.

Lệnh “net view”, một trong nhiều lệnh “net”, là một cách khác để hiển thị hostname của máy tính và các thiết bị khác trong mạng.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Phiên mã là gì? Quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực?

Cách thay đổi hostname trong Windows

Một cách khác để hiển thị hostname của máy tính bạn đang sử dụng là thông qua Các thuộc tính hệ thống (System Properties), cho phép bạn thay đổi hostname.

Cách thay đổi hostname trong Windows

Bạn có thể truy cập Các thuộc tính hệ thống từ liên kết “Cài đặt hệ thống nâng cao” bên trong “Ứng dụng Cài đặt hệ thống” trong “Bảng điều khiển”. Bạn có thể nhấn tổ hợp phím Win+R và nhập “control sysdm.cpl” để mở màn hình này.

Một số thông tin khác về hostname

Hostname không thể chứa dấu cách vì chúng chỉ có thể được sắp xếp theo thứ tự theo bảng chữ cái hoặc chữ số. Dấu gạch ngang được phép sử dụng duy nhất.

Phần “www” trong một URL thường chỉ là một tên miền phụ của trang web, tương tự như “pcsupport” là một tên miền phụ của “lifewire.com” và “images” là một tên miền phụ của “Google.com”.

Có Thể Bạn Quan Tâm :  

Để truy cập phần “PC Support” trên trang web “lifewire.com”, bạn phải chỉ định hostname là “pcsupport” trong URL. Tương tự, hostname “www” thường được yêu cầu trừ khi có một tên miền phụ cụ thể (như “images” hoặc “pcsupport”).

Ví dụ, về mặt kỹ thuật, bạn thường phải nhập “www.lifewire.com” thay vì chỉ “lifewire.com”. Đây là lý do tại sao một số trang web không thể truy cập trừ khi bạn nhập phần “www” trước tên miền.

Tuy nhiên, hầu hết các trang web bạn truy cập sẽ mở mà không cần chỉ định hostname “www” – trình duyệt web hoặc trang web sẽ tự động thực hiện điều này.

Back to top button