Hướng dẫn cách viết Email bằng tiếng Anh chuyên nghiệp

Phần 1: Cấu trúc của một Email chuyên nghiệp

Bước 1: Chào hỏi

Hãy bắt đầu Email của bạn bằng cách chào hỏi người nhận một cách lịch sự và trang trọng. Dùng mẫu câu sau:

Dear + chức danh + họ tên

Ví dụ: Dear Mr| Ms| Mrs Parker

Nếu bạn không biết tên hoặc giới tính của người nhận, bạn có thể sử dụng “Dear Sir/Madam”.

Bước 2: Lời mở đầu

Có Thể Bạn Quan Tâm :   An Dương Vương đặt quốc hiệu nước ta là gì ?

Phần này thường là để hỏi thăm về tình hình hiện tại của người nhận. Nếu bạn không quen biết người đó nhiều, bạn có thể hỏi “How are you?” hoặc “How are things?”. Hoặc bạn có thể dùng những câu chúc như: “I hope you are doing well” hoặc “I hope you have a nice weekend”.

Nếu bạn quen biết và đã liên lạc với người đó trước đó, bạn có thể bắt đầu bằng việc hỏi về công việc gần đây của họ hoặc chúc mừng cho những dự án sắp tới.

Bước 3: Giới thiệu

Trong phần này, bạn cần nêu rõ lý do viết Email. Bạn có thể sử dụng cụm từ “I am writing to…” để mở đầu. Ví dụ: “I am writing to ask for the information about the English courses” hoặc “I am writing to check if everything is ready for the launch of the product”.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Loyalty Program là gì? 6 Hình thức Loyalty Program phổ biến

Bước 4: Nội dung chính

Ở phần này, bạn cần trình bày rõ và ngắn gọn vấn đề mà bạn muốn nhắc đến. Tránh viết quá dài và mơ hồ để người nhận hiểu rõ ý bạn.

Ví dụ, nếu bạn viết email để xin nghỉ làm trong một ngày cụ thể, hãy nói rõ ngày đó, buổi làm và lý do. Nếu cần, hãy cam kết bạn sẽ học bài đầy đủ trước khi đến lớp vào hôm sau.

Bước 5: Lời kết

Đừng quên chào lại người nhận và kết thúc Email một cách lịch sự. Bạn có thể sử dụng những câu như “Let me know if you need anymore information”, “Please get back to me as soon as possible”, “I look forward to hearing from you soon”, hoặc “Feel free to contact me if you need further information”. Nếu bạn muốn thêm sự trang trọng, bạn có thể sử dụng những câu như: “Should you need any further information, please do not hesitate to contact me” hoặc “We appreciate your help in this matter and look forward to hearing from you soon”.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Pump là gì? Cách tránh bẫy pump và dump trong trade coin

Bước 6: Ký tên

Hãy kết thúc Email của bạn bằng một lời chào tạm biệt và họ tên của bạn. Với Email không cần quá trang trọng, bạn có thể dùng những lời chào như “All the best”, “Best wishes”, “Regards”, “Take care” hoặc “Bye”. Nếu Email cần thêm trang trọng, bạn có thể sử dụng những lời chào như “Best regards”, “Warm regards”, “Yours sincerely” (khi dùng chức danh và họ tên của người nhận ở phần 1) hoặc “Yours faithfully” (khi dùng “Dear Sir/Madam” ở phần 1).

Ví dụ: “Yours sincerely, Nguyen Van An”.

You May Also Like

About the Author: admin