Cách Giao Dịch Hợp Đồng Tương Lai Bitcoin

Tóm tắt

Hợp đồng tương lai Bitcoin là một sản phẩm phái sinh tương tự như các hợp đồng tương lai truyền thống. Trong hợp đồng này, hai bên đồng ý mua hoặc bán một lượng bitcoin cố định với một mức giá cụ thể vào một ngày xác định. Nhà giao dịch có thể sử dụng hợp đồng tương lai như một công cụ đầu cơ hoặc để bảo vệ rủi ro. Đối với các thợ đào bitcoin, bảo hiểm rủi ro là một lợi ích đặc biệt quan trọng.

Hợp đồng tương lai Bitcoin mang lại sự đa dạng hóa cho danh mục đầu tư và giúp đảm bảo thu nhập ổn định trong tương lai. Nếu bạn quan tâm đến các chiến lược giao dịch nâng cao hơn, bạn nên tìm hiểu về kinh doanh chênh lệch giá. Kinh doanh chênh lệch giá tiền mặt-và-mang theo (cash-and-carry) và kinh doanh chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch cung cấp cơ hội giao dịch với rủi ro thấp hơn nếu thực hiện đúng cách.

Giới thiệu

Đơn giản nói, hợp đồng tương lai Bitcoin là một phương thức đầu tư bằng cách nắm giữ tiền mã hoá và các token. Điều này đòi hỏi nhà giao dịch có kiến thức sâu về sản phẩm này để giao dịch một cách an toàn và có trách nhiệm. Mặc dù khá phức tạp, hợp đồng tương lai Bitcoin cho phép giá bị khoá lại thông qua bảo hiểm rủi ro và nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận từ sự suy thoái của thị trường thông qua việc bán khống.

Hợp đồng tương lai Bitcoin là gì?

Tại sao mọi người muốn sử dụng các hợp đồng tương lai Bitcoin?

Lý do chính là vì hợp đồng tương lai Bitcoin cho phép người mua và người bán cố định mức giá trong tương lai. Quá trình này gọi là kỹ thuật phòng hộ (hedging). Truyền thống, hợp đồng tương lai đã được sử dụng như một công cụ phòng ngừa rủi ro trong thị trường hàng hóa, nơi các nhà sản xuất cần lợi nhuận ổn định để trang trải chi phí.

Lợi ích của việc giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin

Kỹ thuật phòng hộ

Hợp đồng tương lai

Các thợ đào bitcoin có thể mua một vị trí bán khống trong hợp đồng tương lai để bảo vệ số lượng BTC đang nắm giữ của họ. Khi hợp đồng tương lai đáo hạn, thợ đào sẽ phải giải quyết với bên kia theo thỏa thuận.

Nếu giá Bitcoin trên thị trường tương lai (giá tham chiếu) cao hơn giá kỳ hạn của hợp đồng, thợ đào phải trả khoản chênh lệch cho bên kia. Nếu giá tham chiếu thấp hơn giá kỳ hạn của hợp đồng, bên đối tác sẽ phải thực hiện vị trí mua khống để trả phần chênh lệch cho thợ đào theo hợp đồng.

Có Thể Bạn Quan Tâm :  

Thị trường giao ngay

Vào ngày hợp đồng tương lai đáo hạn, thợ đào bán BTC của họ trên thị trường giao ngay. Việc bán này sẽ cung cấp giá thị trường, gần giá tham chiếu trên thị trường kỳ hạn.

Tuy nhiên, giao dịch thị trường giao ngay sẽ hủy bỏ bất kỳ lợi nhuận hoặc lỗ nào đã có trên thị trường kỳ hạn một cách hiệu quả. Hai khoản tiền được kết hợp với nhau cung cấp mức giá phòng hộ cho người khai thác. Hãy xem ví dụ để minh họa nó.

Kết hợp hợp đồng tương lai và giao dịch giao ngay

Một thợ đào bán khống hợp đồng cho 1 BTC với mức giá 35.000 đô la trong ba tháng. Nếu giá tham chiếu là 40.000 đô la vào ngày đáo hạn, thợ đào sẽ mất 5.000 đô la trong khoản thanh toán với vị trí mua trong hợp đồng. Đồng thời, thợ đào bán 1 BTC trên thị trường giao ngay, nơi giá giao ngay cũng là 40.000 đô la. Thợ đào nhận được 40.000 đô la, bù đắp khoản lỗ 5.000 đô la và giữ lại 35.000 đô la, mức giá đã được bảo hiểm rủi ro.

Đòn bẩy và ký quỹ

Một sàn giao dịch hiển thị đòn bẩy dưới dạng số hoặc tỷ lệ phần trăm. Ví dụ: đòn bẩy 10x nhân số tiền bạn đầu tư với 10. Vì vậy, với 5.000 đô la và đòn bẩy 10x, bạn có thể giao dịch với 50.000 đô la. Khi bạn sử dụng đòn bẩy, số tiền ban đầu của bạn sẽ bù đắp lỗ của bạn và được gọi là tiền ký quỹ. Dưới đây là ví dụ:

Bạn mua hai hợp đồng tương lai hàng quý Bitcoin với giá 30.000 đô la mỗi hợp đồng. Sàn giao dịch cho phép bạn giao dịch này với đòn bẩy gấp 20 lần, nghĩa là bạn chỉ cần đóng 3.000 đô la. 3.000 đô la này đóng vai trò như tiền ký quỹ của bạn và sàn giao dịch sẽ sử dụng nó để bù đắp lỗ của bạn. Nếu bạn mất hơn 3.000 đô la, vị trí của bạn sẽ bị thanh lý. Bạn có thể tính phần trăm ký quỹ bằng cách chia 100 cho bội số của đòn bẩy. Ví dụ, 10% tương ứng với đòn bẩy 10X, 5% tương ứng với đòn bẩy 20X, và 1% tương ứng với đòn bẩy 100X. Tỷ lệ phần trăm này cho biết giá có thể giảm bao nhiêu so với giá hợp đồng của bạn trước khi bạn bị thanh lý.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Hợp đồng tương lai Bitcoin trên Binance

Không phải tất cả các hợp đồng tương lai giống nhau. Các sàn giao dịch khác nhau có các cơ chế, thời hạn, giá cả và phí khác nhau cho các hợp đồng tương lai của họ. Binance hiện cung cấp một số tùy chọn khác nhau, chủ yếu về ngày hết hạn và nguồn vốn.

Ngày hết hạn

Cho đến nay, chúng ta chỉ giới thiệu các hợp đồng tương lai có ngày hết hạn xác định. Sàn giao dịch tương lai của Binance có các hợp đồng tương lai hàng quý, nhưng bạn có thể tìm thấy các kỳ hạn hàng tháng và nửa năm trên các sàn giao dịch khác. Bạn có thể kiểm tra ngày hết hạn của hợp đồng từ tên của nó.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Âm binh là gì? Những điều rùng rợn mà bạn chưa biết về âm binh

Các hợp đồng hàng quý cho Bitcoin trên Binance sẽ có chu kỳ theo lịch năm như sau: tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12. Ví dụ, hợp đồng BTCUSD theo quý 0925 sẽ hết hạn vào 15:00:00 (Giờ Việt Nam) ngày 25/9/2020.

Phí ký quỹ

Khi bạn tham gia giao dịch hợp đồng tương lai hàng quý Bitcoin trên Binance, bạn cần duy trì số tiền ký quỹ để bảo đảm khả năng thanh toán các khoản lỗ có thể xảy ra. Tuy nhiên, bạn chỉ phải trả khoản lỗ này khi bạn bị thanh lý hoặc hợp đồng đáo hạn. Đối với hợp đồng tương lai vĩnh viễn, bạn cũng cần trả hoặc nhận phí ký quỹ sau mỗi tám giờ.

Phí ký quỹ là khoản thanh toán định kỳ cho người giao dịch. Tỷ lệ này ngăn chặn sự chênh lệch về giá giữa hợp đồng tương lai vĩnh viễn và giá tham chiếu. Giá tham chiếu tương tự như giá giao ngay của BTC, nhưng nó được thiết kế để ngăn chặn thanh lý không công bằng có thể xảy ra khi thị trường biến động mạnh.

Ví dụ, giá một lần giao dịch trên thị trường giao ngay có thể tạm thời tăng hàng nghìn đô la. Biến động này có thể dẫn đến thanh lý các vị trí hợp đồng tương lai nhưng không phản ánh thực sự giá thị trường. Bạn có thể xem tỷ lệ ký quỹ đã được đánh dấu màu đỏ dưới đây và thời gian đến ngày đáo hạn.

Tỷ lệ ký quỹ dương có nghĩa là giá của hợp đồng vĩnh viễn cao hơn giá tham chiếu. Khi thị trường tăng giá và tỷ lệ ký quỹ dương, nhà giao dịch ở vị trí mua phải trả phí ký quỹ cho nhà giao dịch bán khống. Tỷ lệ ký quỹ âm có nghĩa là giá các hợp đồng vĩnh viễn thấp hơn giá tham chiếu. Trong trường hợp này, những người bán khống phải trả phí ký quỹ cho những người mua khống.

Hợp đồng tương lai COIN-M và hợp đồng tương lai USDⓈ-M

Binance cung cấp hai lựa chọn giao dịch hợp đồng tương lai: hợp đồng tương lai COIN-M sử dụng tiền mã hoá làm ký quỹ và hợp đồng tương lai USDⓈ-M sử dụng BUSD/USDT làm ký quỹ. Cả hai loại hợp đồng đều có dạng hợp đồng tương lai vĩnh viễn, nhưng có những khác biệt nhỏ giữa chúng.

Hợp đồng tương lai COIN-M yêu cầu bạn sử dụng tài sản cơ bản của hợp đồng như tài sản thế chấp trong tài khoản ký quỹ của bạn. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai USDⓈ-M cho phép sử dụng tài sản thế chấp chéo. Tính năng này cho phép bạn vay USDT và BUSD với lãi suất 0%, sử dụng tiền mã hoá trong ví giao dịch ngay của bạn làm tài sản thế chấp.

Hợp đồng tương lai COIN-M thường phổ biến hơn với những thợ đào bitcoin đang cố gắng bảo vệ vị trí bitcoin của mình. Vì thanh toán được thực hiện bằng tiền mã hoá, không cần chuyển đổi BTC sang stablecoin, điều này sẽ tạo thêm một bước phức tạp trong quy trình bảo hiểm rủi ro.

Làm thế nào để bắt đầu giao dịch Hợp đồng tương lai Bitcoin?

Nếu bạn muốn bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin trên Binance, bạn cần tạo một tài khoản và có sẵn một số tiền. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể để có được hợp đồng tương lai Bitcoin đầu tiên của bạn:

  1. Đăng ký tài khoản trên Binance nếu bạn chưa có.
  2. Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng cách chọn “Nạp” và chọn phương thức thanh toán phù hợp với bạn.
  3. Chọn “Giao dịch” và chọn “Hợp đồng tương lai”.
  4. Chọn “BTC” trong mục “Đồng tiền cơ bản” và chọn “USDT” hoặc “BUSD” trong mục “Đồng tiền kế toán”.
  5. Chọn số lượng đòn bẩy mà bạn cảm thấy thoải mái sử dụng. Bạn có thể thực hiện điều này bên phải nút “Cross” trên giao diện giao dịch người dùng. Hãy nhớ rằng, đòn bẩy càng cao, bạn càng có nhiều khả năng bị thanh lý, đặc biệt khi thị trường biến động nhỏ.
  6. Chọn số lượng và loại lệnh mà bạn muốn sử dụng, sau đó nhấp vào “Mua/Long” hoặc “Bán/Short” để mở vị trí tương lai Bitcoin của bạn.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Biển Số Xe Tiếng Anh Là Gì?

Các chiến lược giao dịch chênh lệch giá cho hợp đồng tương lai Bitcoin

Giao dịch chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch

Khi các sàn giao dịch tiền mã hoá khác nhau có các hợp đồng tương lai có giá khác nhau, đó là cơ hội để kiếm lợi nhuận. Bằng cách mua hợp đồng trên một sàn giao dịch rẻ hơn và bán hợp đồng khác trên sàn giao dịch đắt hơn, bạn có thể kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch này.

Ví dụ, giả sử BTCUSD hàng quý trên Binance rẻ hơn 20 đô la so với một sàn giao dịch khác. Bằng cách mua hợp đồng trên Binance và bán hợp đồng trên sàn giao dịch đắt hơn, bạn có thể giao dịch chênh lệch giá. Tuy nhiên, giá có thể thay đổi nhanh chóng do các chương trình giao dịch tự động. Bạn cần phải nhanh chóng vì bất kỳ sự chênh lệch nào cũng có thể biến mất trong quá trình giao dịch của bạn. Hãy cân nhắc các khoản phí mà bạn cần trả để tính toán lợi nhuận của mình.

Giao dịch chênh lệch giá tiền mặt và mang theo (Cash-and-carry)

Giao dịch chênh lệch giá tiền mặt và mang theo không có gì mới khi nói đến hợp đồng tương lai và là một vị trí thị trường trung lập. Vị trí thị trường trung lập liên quan đến việc mua và bán một tài sản cùng một lúc với số lượng bằng nhau. Trong trường hợp này, một nhà giao dịch mua và bán khống cùng một lượng bằng nhau của các hợp đồng tương lai giống hệt nhau trừ giá. Hợp đồng tương lai tiền mã hoá cung cấp tỷ suất lợi nhuận cao hơn đáng kể cho giao dịch chênh lệch giá tiền mặt và mang theo so với hợp đồng tương lai hàng hóa truyền thống.

Hiệu quả giao dịch thấp hơn nhiều so với các thị trường cổ điển và cơ hội kinh doanh chênh lệch giá lớn hơn. Để thành công với chiến lược này, bạn cần tìm một điểm mà giá giao ngay của BTC thấp hơn giá tương lai.

Ví dụ, giả sử trong ba tháng tới BTC sẽ trị giá 50.000 đô la, nhưng hiện tại nó ở mức 35.000 đô la. Bạn không có tiền ngay bây giờ nhưng sẽ có đủ tiền đó trong ba tháng. Trong trường hợp này, bạn có thể mua vị trí mua với mức phí bảo hiểm nhẹ ở mức 37.000 đô la, với thời hạn ba tháng. Điều này có nghĩa là chuyên gia kinh doanh chênh lệch cash-and-carry sẽ nắm giữ BTC cho bạn trong khi bạn trả ít phí bảo hiểm.

Tổng kết

Back to top button