Hộ pháp là gì?


Hộ pháp là gì?

Hộ pháp là sự bảo hộ và hộ trì cho Chánh pháp. Theo truyền thống cổ xưa của Phật giáo, Đức Phật đã gửi bốn vị Đại Thanh văn và mười sáu vị La-hán đến để hộ trì Phật pháp. Ngoài ra, còn có các vị như Phạm Thiên, Đế Thích, Tứ Thiên Vương, thập nhị thần tướng, hai mươi tám bộ chúng, mười ba phiên thần, ba mươi sáu thần vương, mười tám thiện thần chốn già-lam và Long vương… Tất cả những vị này nghe Phật giảng dạy và nguyện cầu bảo hộ Phật pháp, chúng được gọi là thần Hộ pháp. Vị trí của họ là bảo vệ và hướng dẫn chúng sanh, giúp độ đời và tiêu trừ mọi tai họa, đánh bại các quỷ ma… để chúng sanh có tâm tinh tấn và hướng về Phật.

Trong các ngôi chùa Việt, thường không có đủ tượng các thần này, thường chỉ tồn tại bốn loại hình tượng, đó là: Vi Đà Bồ-tát và Tiêu Diện Đại sĩ; Khuyến thiện – Trừng ác; Tứ Thiên Vương và Bát bộ Kim cương.

Screenshot_13

Hai vị Hộ pháp khuyến thiện trừng ác trong các ngôi chùa Việt

Bốn hệ tượng Hộ pháp trong các ngôi chùa Việt

Hệ thứ 1 – Vi Đà và Tiêu Diện Đại sĩ

Vi Đà, còn được gọi là Vi Đà thiên, ban đầu là một vị thần của Bà-la-môn giáo. Vi Đà ban đầu là vị thần chiến đấu, có sáu đầu và mười hai tay, tay cầm cung và tên, cưỡi trên lưng khổng tước. Phật giáo Đại thừa đã nhận vị thần này và biến đổi thành vị thần ủng hộ chốn già-lam. Theo truyền thuyết, khi Phật nhập Niết-bàn, có một con quỷ đến cướp mất một chiếc răng của Phật. Vi Đà đã lập tức đuổi theo và lấy lại chiếc răng đó. Trong các ngôi chùa Việt, vị thần này được tạo thành với hình dạng mặc áo giáp, chắp tay và cầm một thanh kiếm bảo hộ. Còn Tiêu Diện Đại sĩ, còn được gọi là Tiêu Diện Đại Quỷ vương, là vua của loài ngạ quỷ.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Hướng dẫn 03 bước lập báo cáo quyết toán

Hắn có khuôn mặt đỏ cháy, là một vị thần nổi tiếng trong Phật giáo. Có người tin rằng vị thần này thực chất là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ-tát. Hóa thân này mang ý nghĩa dùng cái ác để chiếm hữu cái ác. Khi các thế lực xấu gặp gỡ, chúng sẽ hoảng sợ và chạy về phía có ánh sáng, vì nơi có ánh sáng là nơi Phật cứu độ và cảm hóa. Trong dân gian, vào dịp Tết Trung nguyên, người ta thường đến chùa để cầu nguyện với vị thần này, để gia đình được an lành và hạnh phúc cùng với gia đình thân yêu.

Vi Đà và Tiêu Diện Đại sĩ.

Vi Đà và Tiêu Diện Đại sĩ.

Những vị Hộ pháp trong Phật giáo

Hệ thứ 2 – Khuyến thiện và Trừng ác

Trong các ngôi chùa Việt, hai vị Khuyến thiện và Trừng ác thường được tạo thành thành tượng lớn hơn bình thường và được đặt ở phía trước đường vào, gọi là tượng Khuyến thiện và Trừng ác. Tượng có kích thước rất lớn, mặc áo như võ tướng, đội mũ trụ, mặc áo giáp, thân thể vạm vỡ, ngồi trên sư tử và có binh khí để bảo vệ đạo pháp. Tượng Khuyến thiện thường tô mặt trắng, vẻ mặt thản nhiên, tay cầm viên ngọc thiện tâm trên bàn tay trái thờ Phật. Tượng Trừng ác thường tô mặt đỏ, đặt bên tay phải thờ Phật. Vẻ mặt của tượng biểu hiện sự giận dữ, tay cầm vũ khí để trừng trị những kẻ có lòng ác, như một lời răn đe để mọi người tránh xa con đường dẫn đến tội ác.

Tượng Hộ pháp Khuyến thiện trong tư thế ngồi.

Tượng Hộ pháp Khuyến thiện trong tư thế ngồi.

Tượng Hộ pháp Trừng ác trong tư thế ngồi.

Tượng Hộ pháp Trừng ác trong tư thế ngồi.

Tứ Thiên Vương trong các ngôi chùa Việt

Hệ thứ 3 – Tứ Đại Thiên Vương

Tứ Đại Thiên Vương, còn được gọi là Hộ thế Tứ Thiên Vương, là bốn vị Thiên tướng bảo hộ và hộ trì cho Phật pháp, thuộc chư Thiên bộ trong Nhị thập thiên hoặc Thập nhị thiên của Phật giáo. Theo truyền thuyết, Tứ Đại Thiên Vương cư trụ trên núi Tu-di, bảo vệ bốn phương Đông Nam Tây Bắc và giám sát hộ trì tứ châu gồm Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và Bắc Cu Lô Châu.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Hold Coin là gì? Kinh nhiệm tối ưu lợi nhuận Hold Coin cho NDT

Trong các ngôi chùa Việt, Tứ Thiên Vương được tôn kính trong Thiên vương điện, thường được đặt sau cửa chính hoặc ở bốn góc của cửa tháp. Hình dạng của Tứ Đại Thiên Vương được tạo thành như sau: Trì Quốc Thiên là vị thần bảo vệ đất nước và hộ trì chúng sanh. Hắn cư trụ ở phía Đông núi Tu-di, mặc áo giáp trụ, vẻ mặt tức giận và tay cầm đàn tỳ bà. Trì Quốc Thiên Vương biểu thị lòng từ bi và sử dụng âm nhạc để cảm hóa chúng sanh đón nhận Phật pháp. Hắn cai quản Đông Thắng Thần Châu. Tăng Trưởng Thiên ở phía Nam cũng có khả năng hộ trì và thúc đẩy chúng sanh tu tập thiện đức. Hắn cư trụ ở phía Nam núi Tu-di, vẻ mặt tức giận và mặc giáp trụ, tay cầm thanh kiếm để bảo vệ Phật pháp khỏi sự xâm phạm của ác. Hắn cai quản Nam Thiệm Bộ Châu. Quảng Mục Thiên ở phía Tây có khả năng sử dụng Thiên nhãn thanh tịnh để quan sát thế giới và hộ trì chúng sanh. Hắn cư trụ ở phía Tây núi Tu-di, vẻ mặt tức giận và mặc giáp trụ, tay quấn con rắn. Hắn cai quản Tây Ngưu Hóa Châu. Đa Văn Thiên từng bảo hộ đạo tràng của Như Lai, do đó được nghe bài pháp của Như Lai nhiều hơn. Hắn cư trụ ở phía Bắc núi Tu-di, vẻ mặt tức giận, tay cầm tháp bảo để tượng trưng cho đa văn phước đức, chế phục các thế lực xấu, bảo vệ tài sản và báu vật của chúng sanh. Hắn cai quản Bắc Cu Lô Châu… Tứ Đại Thiên Vương và các thần thuộc cõi trời Dục giới như Phạm Thiên và Thiên chúng, là những vị thần bảo hộ và hộ trì cho Phật pháp, giúp chúng sanh tu tập thiện đức và xua đuổi những kẻ ác bất thiện tới xâm phạm Phật pháp.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Despacito là gì? Những thú vị xoay quanh bài hát Despacito
Tứ Đại Thiên Vương còn được gọi là Hộ thế Tứ Thiên Vương, là bốn vị Thiên tướng thủ hộ Phật pháp, thuộc chư Thiên bộ trong Nhị thập thiên hoặc Thập nhị thiên của Phật giáo.

Tứ Đại Thiên Vương còn được gọi là Hộ thế Tứ Thiên Vương, là bốn vị Thiên tướng thủ hộ Phật pháp, thuộc chư Thiên bộ trong Nhị thập thiên hoặc Thập nhị thiên của Phật giáo.

Bát bộ Kim cương trong Phật giáo là những ai?

Hệ thứ 4 – Bát bộ Kim cương

Bát bộ Kim cương bao gồm tám vị thần bảo hộ Phật pháp. Kim cương tượng trưng cho tâm trong sáng, không hủy hoại và kiên định trong tu hành và hộ trì Phật pháp, do đó được gọi là Kim cương Hộ pháp. Tượng mặc áo nhẫn nhục, còn được gọi là áo tùy hình, để chống lại ba mũi tên độc ác bất thiện như tham, sân, si. Theo Kinh Phóng quang Bát-nhã, bất cứ ai tu hạnh Bồ-tát trên đường thành Phật sẽ được thần Kim cương bảo vệ. Tượng Bát bộ Kim cương trong các ngôi chùa Việt thường được tạo thành với tay cầm các binh khí khác như gươm, chùy, việt phủ… Tám vị thần đó gồm: Thanh Trừ Tai, Tích Độc Thần, Hoàng Tùy Cầu, Bạch Tịnh Thủy, Xích Thanh Hỏa, Định Trừ Tai, Tử Hiền Thần và Đại Thần Lực…

Bát bộ Kim cương là tám vị thần bảo hộ Phật pháp.

Bát bộ Kim cương là tám vị thần bảo hộ Phật pháp.

Nhìn chung, các hình tượng Hộ pháp trong các ngôi chùa Việt thường được chia thành hai loại: thiện thần và ác thần. Thiện thần khuyến khích chúng sanh làm điều thiện, trong khi ác thần trừng trị cái ác và cảm hóa nó thành cái thiện. Các Hộ pháp đồng lòng để hộ trì Phật pháp và ngăn chặn sự xâm nhập của cái xấu và cái ác, giúp con người có lòng thanh tịnh, từ bi và hướng về Phật. Các tượng thường được tạo thành với kích thước lớn, các tư thế nghiêm nghị và cương quyết, thể hiện sức mạnh siêu nhiên. Họ đội mũ kim khôi, mặc áo giáp trụ để ngăn ngừa sự xâm nhập của ba mũi tên độc ác như tham, sân, si. Các tượng thường được đặt trên lưng con lân, tượng trưng cho sự thông minh và sức mạnh trí tuệ. Vì chỉ có trí tuệ sáng suốt và tâm thanh tịnh mới có thể loại trừ được ác nghiệp. Đó cũng chính là chân lý để tìm kiếm con đường giải thoát và tìm kiếm hạnh phúc vĩnh viễn.

Hình tượng Phật có ý nghĩa và được sử dụng để tưởng nhớ và chiêm bái có đúng không?

Back to top button