Các Hàm Trong Excel Cơ Bản – Cách Sử Dụng Cho Dân Văn Phòng

Nội dung bài viết được cung cấp bởi Th.S Nguyễn Quốc Tới – Giảng viên tại Trường ĐH Công nghệ GTVT và giảng dạy khóa học tin học văn phòng tại Trung tâm Lê Ánh.

Khi làm việc trên ứng dụng Excel, việc sử dụng các hàm cơ bản trong Excel là rất phổ biến và thường xuyên. Những hàm này giúp thực hiện các tính toán dữ liệu trực tiếp trên bảng tính nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Các hàm Excel là những công thức đã được định nghĩa trước và có sẵn trong Excel, bạn chỉ cần sử dụng mà thôi. Chúng tiện lợi hơn rất nhiều so với việc sử dụng biểu thức.

Trong bài viết này, giảng viên tại Trung tâm Lê Ánh HR sẽ giới thiệu cho bạn các hàm cơ bản trong Excel và hướng dẫn cách sử dụng các hàm phổ biến trong Excel bằng hình ảnh minh họa chi tiết.

I. Các Hàm Trong Excel Cơ Bản – Hàm Tính Toán

1. Hàm SUM trong Excel

Hàm SUM được sử dụng để tính tổng của tất cả các số trong một số ô hoặc một dãy ô bạn chọn.

Công thức: =SUM(Số1, Số2, Số3, …)

Hàm Sum trong Excel

Cách sử dụng hàm Sum trong Excel

2. Hàm MIN/MAX trong Excel

Hàm MIN/MAX được sử dụng để tìm giá trị nhỏ nhất/lớn nhất trong một phạm vi dữ liệu hoặc trên toàn bộ bảng tính.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Đồng Dao Là Gì ❤️️ Nội Dung, Ý Nghĩa + 100 Bài Đồng Dao 

Công thức: =MIN(Số1, Số2, …)

Hàm min trong Excel

Công thức: =MAX(Số1, Số2, …)

Hàm Max trong Excel3. Hàm COUNT/COUNTA

– Hàm COUNT được sử dụng để đếm số ô trong phạm vi dữ liệu chứa số.

Công thức: =COUNT(Giá trị1, …)

Hàm count trong Excel

– Hàm COUNTA được sử dụng để đếm các ô không trống trong một phạm vi dữ liệu.

Công thức: =COUNTA(Giá trị1, …)

Hàm Counta trong Excel

4. Hàm ODD/EVEN

– Hàm ODD là hàm làm tròn số thập phân lên số nguyên là số lẻ gần nhất.

Công thức: =ODD(Số)

Hàm ODD trong Excel

– Hàm EVEN là hàm làm tròn số thập phân lên số nguyên là số chẵn gần nhất.

Công thức: =EVEN(Số)

Cách sử dụng hàm Even trong Excel

5. Hàm AVERAGE

Hàm AVERAGE được sử dụng để tính giá trị trung bình của một chuỗi số trong bảng tính.

Công thức: =AVERAGE(số1, số2, …)

Cách sử dụng hàm AVERAGE trong Excel

II. Các Hàm Trong Excel: Hàm Điều Kiện

1. Hàm COUNTIF trong Excel

Hàm COUNTIF được sử dụng để đếm các ô trong phạm vi dữ liệu đã chọn thỏa mãn điều kiện.

Công thức: =COUNTIF(dải, tiêu chí)

Hàm Countif trong Excel

2. Hàm IF trong Excel

Hàm IF được dùng để kiểm tra điều kiện của dữ liệu có thỏa mãn yêu cầu của người dùng hay không và hiển thị kết quả theo biểu thức logic đúng hoặc sai.

Công thức: =IF(Kiểm_tra_logic;Giá_trị_nếu_đúng;Giá_trị_nếu_sai)

Cách dùng hàm IF trong Excel

3. Hàm SUMIF trong Excel

Hàm SUMIF được sử dụng để tính tổng một dãy giá trị thỏa mãn một điều kiện cụ thể.

Công thức: =SUMIF(dải, tiêu chí, [dải_tổng])

Hàm Sumif trong Excel

III. Các Hàm Trong Excel: Hàm Sử Dụng Cho Văn Bản

1. Hàm LEFT, RIGHT và MID

– Hàm LEFT được sử dụng để cắt các ký tự bên trái của một chuỗi văn bản do người dùng chọn.

Công thức: =LEFT(văn_bản,[số_kí_tự])

Hàm Left trong Excel

– Hàm RIGHT được sử dụng để cắt các ký tự bên phải của một chuỗi văn bản do người dùng chọn.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Data roaming iPhone là gì? Cách chuyển vùng quốc tế Viettel nhanh chóng

Công thức: =RIGHT(văn_bản,[số_kí_tự])

Hàm right trong Excel

– Hàm MID trả về một số ký tự từ một chuỗi văn bản bắt đầu từ vị trí được chỉ định và dựa trên số ký tự được chỉ định.

Công thức: =MID(văn_bản, vị_trí_bắt_đầu, số_ký_tự)

Hàm MID trong Excel

2. Hàm LEN trong Excel

Hàm LEN đếm số ký tự trong một chuỗi hoặc trong một ô chứa chuỗi ký tự, bao gồm cả khoảng trắng.

Công thức: =LEN(chuỗi)

hoặc =LEN(ô chứa chuỗi)

Hàm LEN trong Excel

3. Hàm CONCAT trong Excel

Hàm CONCAT được sử dụng để nối hai hoặc nhiều đoạn văn bản thành một đoạn văn bản.

Công thức: =CONCAT(văn_bản1, văn_bản2, …)

IV. Các Hàm Trong Excel: Hàm Ngày Tháng

1. Hàm NOW trong Excel

Hàm NOW được sử dụng để hiển thị ngày và giờ hiện tại trên hệ thống của bạn hoặc để tính giá trị dựa trên ngày/giờ hiện tại và cập nhật mỗi khi bạn mở lại bảng tính.

Công thức: =NOW()

Ví dụ:

=NOW(): Trả về kết quả là ngày và giờ hiện tại trên máy tính của bạn.

=NOW() + 10: Trả về kết quả là ngày và giờ trong 10 ngày tới.

2. Hàm DATE

Hàm DATE trả về một số đại diện cho một ngày cụ thể.

Công thức: =DATE(Năm,Tháng,Ngày)

Ví dụ: =DATE(2022,6,30) trả về ngày 30 tháng 6 năm 2022.

V. Các Hàm Trong Excel: Hàm Tìm Kiếm Dữ Liệu

1. Hàm VLOOKUP trong Excel

– Sử dụng hàm VLOOKUP khi cần tìm kiếm dữ liệu trong bảng, theo hàng dọc và trả về dữ liệu tương ứng theo hàng ngang.

Công thức: =VLOOKUP(Giá_trị_tìm_kiếm, Dãy_bảng, Vị_trí_cột, Sắp_xếp)

Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel

2. Hàm INDEX trong Excel

Hàm INDEX trả về giá trị hoặc tham chiếu đến giá trị khác trong bảng hoặc phạm vi bạn chọn.

Công thức: =INDEX(mảng, số_hàng, số_cột)

Hàm INDEX trong Excel

3. Hàm MATCH trong Excel

Hàm MATCH tìm kiếm và xác định vị trí tương đối của một giá trị trong một ô hoặc một phạm vi đã xác định.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Corgi Fluffy và những điều thú vị có thể bạn chưa biết

Công thức: =Match(Giá_trị_tìm_kiếm, Dãy_tìm_kiếm, Kiểu_tìm_kiếm)

Với:

– Giá_trị_tìm_kiếm: Giá trị bạn muốn tìm kiếm.

– Dãy_tìm_kiếm: Phạm vi hoặc dãy ô bạn muốn tìm kiếm giá trị trong. Bạn chỉ có thể chọn phạm vi dữ liệu là một hàng hoặc một cột.

– Kiểu_tìm_kiếm: Xác định kiểu so khớp là -1, 0 và 1.

Cách sử dụng hàm Match trong Excel

4. Hàm HLOOKUP trong Excel

Sử dụng hàm HLOOKUP khi cần tìm kiếm dữ liệu trong hàng đầu tiên của bảng và trả về dữ liệu tương ứng theo phạm vi bạn đã chọn.

Công thức:

=HLOOKUP(Giá_trị_tìm_kiếm, Dãy_bảng, Số_hàng, Sắp_xếp)

Ví dụ: Tạo bảng xếp loại học sinh từ Bảng 1 (B3:D8) và so sánh với dữ liệu trong Bảng 2 (B11:F12).

D4 =HLOOKUP(C4,$B$11:$F$12,2,1). Khi đó, hàm HLOOKUP sẽ tìm kiếm điểm số ở ô C4 trong Bảng 2 từ trái sang phải. Khi tìm thấy giá trị gần nhất, nó sẽ hiển thị kết quả xếp loại tương ứng ở hàng 2.

Cách sử dụng hàm Hlookup trong Excel

Bài viết đã giới thiệu đến bạn các hàm cơ bản trong Excel như hàm tính toán, thống kê, tìm kiếm dữ liệu,… sẽ rất hữu ích cho công việc văn phòng, đặc biệt trong lĩnh vực kế toán và quản lý nhân sự. Để làm việc hiệu quả và chính xác, hãy ghi nhớ những hàm Excel cơ bản này.

Đội ngũ Lê Ánh HR – một trung tâm đào tạo hành chính nhân sự uy tín, đã thành công tổ chức nhiều khóa học hành chính nhân sự, khóa học C&B, khóa học tin học văn phòng và hỗ trợ việc tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ số hotline: 0904.84.88.55 để được tư vấn trực tiếp về các khóa học này.

Ngoài các khóa học hành chính nhân sự chất lượng, Trung tâm Lê Ánh cũng cung cấp các khóa học kế toán online và offline, khóa học xuất nhập khẩu chất lượng nhất hiện nay.

Back to top button