Hàm SUM trong Excel: Các dùng SUM để tính tổng trong Excel

Hàm TỔNG trong Excel là một hàm phổ biến trong Microsoft Excel. Dưới đây là mô tả chi tiết về cách sử dụng hàm TỔNG và những vấn đề liên quan.

Nếu công việc của bạn liên quan đến việc xử lý dữ liệu trong Excel, bạn đã biết rằng phần mềm này cung cấp nhiều hàm hữu ích. Từ các hàm đơn giản như cộng, trừ, nhân, chia đến các hàm phức tạp như xử lý ngày tháng, tìm số nhỏ nhất, lớn nhất,… Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm TỔNG trong Excel.

Dưới đây là nội dung chính của bài viết này:

 • Định nghĩa hàm TỔNG trong Excel
 • Cấu trúc của hàm TỔNG
 • Ví dụ về cách sử dụng hàm TỔNG
 • Sử dụng các phép toán khác trong hàm TỔNG
 • Sử dụng hàm TỔNG kết hợp với các hàm khác
 • Sử dụng hàm TỔNG trên nhiều trang tính
 • Các vấn đề thường gặp và cách giải quyết

Định nghĩa hàm TỔNG trong Excel là gì?

Đơn giản, hàm TỔNG dùng để tính tổng các giá trị. Nó được thiết kế để trả về tổng của các giá trị mà người dùng cung cấp, từ các giá trị riêng lẻ, phạm vi, tham chiếu ô hay kết hợp cả ba. Hàm TỔNG trong Excel có thể xử lý tối đa 255 tham chiếu riêng lẻ.

Công thức của hàm TỔNG trong Excel

Hiểu được công thức của hàm TỔNG trong Excel giúp bạn hiểu cách hoạt động của hàm này. Công thức hàm TỔNG trong Excel như sau:

Hàm TỔNG có hai cách viết như sau:

 • =TỔNG(số1,số2,…số_n). Ở đây, “số1, số2,… số_n” là các số mà chúng ta muốn tính tổng.
 • =TỔNG(Dãy_ô1,Dãy_ô2,…Dãy_ô_n). Ở đây, “Dãy_ô1, Dãy_ô2,… Dãy_ô_n” là các cột số.

Chú ý khi sử dụng hàm TỔNG:

 • Hàm TỔNG có thể tính được các số thập phân và phân số.
 • Trong công thức TỔNG: =TỔNG(số1, số2,… số_n), nếu bạn nhập tham số “số” không phải là số, hàm TỔNG sẽ hiển thị lỗi #NAME? Error.
 • Tương tự, trong công thức =TỔNG(Dãy_ô1, Dãy_ô2,… Dãy_ô_n) nếu một trong các ô chứa nội dung không phải là số, hàm TỔNG sẽ bỏ qua giá trị đó.
 • Hàm TỔNG không là một hàm động lực. Nếu bạn sử dụng hàm TỔNG cho một loạt các ô và sau đó lọc ra một số giá trị, kết quả của hàm TỔNG sẽ không thay đổi theo giá trị hiện tại. Trong trường hợp như vậy, bạn nên sử dụng hàm Subtotal.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Rubbing alcohol là gì? Ứng dụng của Rubbing alcohol

Ví dụ về cách sử dụng hàm TỔNG

Ví dụ về hàm TỔNG

Trên bảng trên, có bốn dạng của hàm TỔNG và dưới đây là mô tả từng ví dụ cụ thể:

1. Ví dụ 1, tính tổng các số nguyên: =TỔNG(10,11,19) nghĩa là cộng các số 10,11,19 và kết quả là 40.

2. Ví dụ 2, tổng các số thập phân: =TỔNG(10.2,9.6,2,4), đơn giản là phép tính tổng của 10.2+9.6+2.4 và kết quả là 25.8.

3. Ví dụ 3, tổng các số phân số: =TỔNG(4/2,8/2). Phép tính tổng các số 4/2 và 8/2 và kết quả là 6.

4. Ví dụ 4, hàm TỔNG có lỗi do chứa nội dung không phải số và kết quả là lỗi #NAME? Error.

Dạng thứ hai của TỔNG

5. Sử dụng dạng thứ hai của hàm TỔNG [=TỔNG(B2:B10)] để tính tổng các số trong khoảng (B2:B10) thay vì sử dụng các tham số và kết quả là 60.

Rút gọn công thức TỔNG:

Thay vì viết công thức một cách đơn giản, bạn có thể sử dụng cách sau:

Phím tắt

Đầu tiên, chọn khoảng số và nhấn “Alt +” và kết quả sẽ hiển thị trong ô tiếp theo.

Sử dụng các phép toán khác trong hàm TỔNG

Các phép toán khác như (+, -, / và *) có thể được sử dụng trong hàm TỔNG. Ví dụ như: =TỔNG(2*4) và kết quả của hàm TỔNG sẽ là 8. Tương tự, bạn có thể sử dụng các phép toán khác trong hàm TỔNG.

Thực tế, hàm TỔNG có thể tính tổng tất cả các tập hợp số bao gồm cả dãy số và phép tính. Vì vậy, nó sẽ đánh giá kết quả của các phép toán và trả về kết quả nếu không có gì khác biệt.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Tâm Sự Nghề Youtuber: Thu Nhập Và Chi Tiết Công Việc Sau Màn Hình

Sử dụng hàm TỔNG kết hợp với các hàm khác

1. Bạn có thể sử dụng hàm TỔNG kết hợp với các hàm khác. Dưới đây là một ví dụ tính trung bình hàng tháng:

=TỔNG(A2:L2)/ĐẾMCH(A2:L2)

2. TỔNG của A2:L2 chia cho số tháng trong A2:L2 không tính ô trống.

Sử dụng hàm TỔNG trên nhiều trang tính

1. Thông thường, để tính tổng các ô có cùng vị trí trên các trang tính khác nhau, bạn phải click vào ô đó trên từng trang và sử dụng dấu “+” để cộng các giá trị lại. Nhưng điều này có thể tốn thời gian và không chính xác.

=Sheet1!A1+Sheet2!A1+Sheet3!A1

Do đó, sử dụng hàm TỔNG 3D sẽ đơn giản hơn:

TỔNG qua các trang

=TỔNG(Sheet1:Sheet3!A1)

Hàm TỔNG sẽ tính tổng các ô A1 trên tất cả các trang từ trang 1 đến trang 3.

Cách này rất hữu ích để tính tổng từng tháng riêng lẻ (tháng 1 đến tháng 12).

Tính toán

=TỔNG(January:December!A2) sẽ tính tổng các ô A2 trên tất cả các trang tính từ tháng 1 đến tháng 12.

Phương pháp 3D này cũng có thể được sử dụng cho các hàm trung bình, số nhỏ nhất, số lớn nhất,…

 • =TRUNG_BÌNH(Sheet1:Sheet3!A1)
 • =SỐ_NHỎ_NHẤT(Sheet1:Sheet3!A1)
 • =SỐ_LỚN_NHẤT(Sheet1:Sheet3!A1)

Các vấn đề thường gặp và cách giải quyết:

Vấn đề 1: Hàm TỔNG hiển thị #####.

Kiểm tra độ rộng của cột, vì ##### xuất hiện khi không có đủ không gian để hiển thị kết quả.

Vấn đề 2: Hàm TỔNG hiển thị văn bản thay vì kết quả. Hoặc chỉ hiển thị số nguyên thay vì số thập phân.

Kiểm tra lại định dạng của cột. Trong Format Cells, chọn Number để chọn định dạng mong muốn và sau đó nhấn F2 và enter.

Vấn đề 3: Hàm TỔNG không cập nhật kết quả.

Chắc chắn rằng tính toán được đặt thành chế độ Tự động. Vào Formula, chọn Options, sau đó nhấn F9 để tự động cập nhật.

Vấn đề 4: Một số giá trị không được sử dụng trong hàm TỔNG.

Chỉ có giá trị hoặc dãy số mới được chứa trong hàm. Ô trống, hàm logic hoặc văn bản sẽ bị bỏ qua.

Vấn đề 5: Hàm TỔNG hiển thị lỗi #NAME? Error.

Có lỗi ngữ pháp ở đây. Ví dụ, =sume(A1:A10) thay vì =TỔNG(A1:A10).

Có Thể Bạn Quan Tâm :  

Những câu hỏi thường gặp khi sử dụng hàm TỔNG trong Excel

Làm thế nào để hiển thị nhiều/ít chữ số thập phân? Bạn có thể thay đổi định dạng số. Chọn ô hoặc dãy ô cần thay đổi và sử dụng Ctrl + 1 để mở hộp thoại Format Cells, sau đó chọn tab Number và chọn định dạng mong muốn, đảm bảo chỉ định số chữ số thập phân bạn muốn hiển thị.

Làm thế nào để thêm hoặc trừ thời gian? Bạn có thể thêm và trừ thời gian theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, để tính chênh lệch giữa 8 giờ sáng và 12 giờ trưa để tính lương, bạn có thể sử dụng =(“12:00 PM”-“8:00 AM”)*24, lấy thời gian kết thúc trừ đi thời gian bắt đầu. Lưu ý rằng Excel tính thời gian dưới dạng phân số của một ngày, vì vậy bạn cần nhân với 24 để tính tổng giờ làm việc. Trong ví dụ đầu tiên, sử dụng =((B2-A2)+(D2-C2))*24 để tính tổng số giờ từ thời gian bắt đầu đến thời gian kết thúc, trừ thời gian nghỉ trưa (tổng 8,5 giờ).

Làm thế nào để tính sự khác biệt giữa các ngày tháng? Tương tự như với thời gian, bạn có thể cộng và trừ các ngày tháng. Dưới đây là một ví dụ về cách tính số ngày giữa hai ngày tháng khác nhau. Công thức sử dụng hàm TỔNG trong Excel là đơn giản: =B2-A2… “Chìa khóa” để xử lý thông tin là lấy ngày/giờ kết thúc trừ đi ngày/giờ bắt đầu.

Làm thế nào để tính tổng các ô hiển thị? Đôi khi, khi bạn ẩn các hàng hoặc sử dụng bộ lọc để chỉ hiển thị một số dữ liệu, bạn chỉ muốn tính tổng các ô được hiển thị. Bạn có thể sử dụng hàm SUBTOTAL. Nếu bạn sử dụng hàng tổng trong bảng dữ liệu của mình, bất kỳ hàm nào bạn chọn từ menu Tổng sẽ tự động được chèn làm phụ tổng.

Xem thêm:

 • Cách sử dụng hàm VLOOKUP kết hợp với hàm IF trong Excel
 • Cách sử dụng hàm Power trong Excel
 • Cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel
 • Cách sử dụng hàm VALUE trong Excel
 • Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel
Back to top button