Groovy và sự khác biệt với Java

Groovy là một ngôn ngữ lập trình động chạy trên nền máy ảo Java, có các tính năng tương tự như Python hoặc Ruby. Nó hỗ trợ đến 99% cú pháp của Java, nên việc paste một đoạn code Java để chạy trên Groovy là rất đơn giản và dễ dùng cho các Java Developer.

Có Thể Bạn Quan Tâm :  

Tôi đã làm việc với Groovy từ năm 2013, khi Google IO công bố Android Studio sử dụng Gradle build với groovy script. Nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa có cơ hội sử dụng Groovy như một ngôn ngữ thay thế trong dự án thực tế. Mọi thứ với tôi vẫn chỉ dừng lại ở việc config build script trong Gradle, hoặc Jenkins pipeline. Vì vậy, với tất cả những gì tôi đã tìm hiểu và một chút kinh nghiệm của bản thân, hy vọng các bạn cùng đóng góp ý kiến nếu có điều gì không đúng. Xin cảm ơn!

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Role là gì? Tìm hiểu nghĩa của “Role” chuẩn ngữ pháp nhất
Back to top button