Góc là gì? Thế nào là góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt?

Trong toán học hình học, mặc dù có nhiều hình dạng khác nhau, nhưng tất cả đều có góc. Các hình có cách tính toán, xác định và nhận dạng góc khác nhau. Các hình cụ thể và thường được sử dụng nhất là hình vuông, hình chữ nhật và hình tam giác, với các loại góc như góc vuông, góc nhọn, góc tù. Hãy tìm hiểu thêm về Góc là gì? Thế nào là góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt? Dưới đây là chi tiết bài viết.

widehat {FAD};widehat {DAB};widehat {BAC};widehat {ACE};widehat {ECK};widehat {KCG};widehat {GCA};widehat {CAF}

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

1. Góc là gì?

Góc là hình được tạo thành bởi hai tia có một điểm giao nhau. Đỉnh của góc là điểm giao của hai tia. Hai tia là hai cạnh của góc.

2. Góc tiếng Anh là gì?

Tiếng Anh “góc” được gọi là “corner”.

3. Thế nào là góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt:

3.1. Góc nhọn:

Góc nhọn là góc được tạo thành từ hai đường thẳng có một điểm giao nhau, với giá trị góc lớn hơn 0° và nhỏ hơn 90°.

Trong toán học hình học, góc nhọn là góc được tạo thành từ hai đường thẳng có một điểm giao nhau trên mặt phẳng hoặc trong tam giác bất kỳ. Góc nhọn có giá trị nhỏ hơn 90° và nằm trong khoảng từ 0° đến 90°. Có thể sử dụng công cụ đo góc để xác định chính xác giá trị góc nhọn của một hình học. Góc nhọn nhỏ hơn góc vuông.

3.2. Góc vuông:

Góc vuông là một loại góc rất dễ nhận biết và sử dụng nhiều nhất trong hình học phẳng. Góc vuông có giá trị là 90°. Các hình học như hình thang, hình chữ nhật, hình tam giác, hình vuông, hình thoi đều có góc vuông. Tính chất của góc vuông có ý nghĩa và ứng dụng quan trọng trong hình học, giúp giải quyết nhiều bài tập về lượng giác khác nhau.

Có Thể Bạn Quan Tâm :  

Góc vuông là góc có giá trị là 90°.

Trong toán học, góc tù là một góc đặc biệt được tạo thành từ hai đường thẳng trong mặt phẳng. Góc tù có giá trị lớn hơn góc vuông và nhỏ hơn tổng ba góc trong tam giác. Không có hình học phẳng nào có góc tù.

3.3. Góc tù:

Góc tù cũng được tạo thành từ hai đường thẳng có một điểm giao nhau. Tuy nhiên, góc tù có giá trị lớn hơn 90° và nhỏ hơn 180°.

3.4. Góc bẹt:

Góc bẹt là góc có giá trị là 180°, tức là nửa vòng tròn được tạo từ hai đường thẳng có một điểm giao nhau.

4. Cách xác định giá trị các góc:

Có nhiều cách để xác định giá trị của một góc, phụ thuộc vào loại hình học. Dưới đây là một số cách thường được sử dụng:

Sử dụng tính chất của hình học:

Qua tính chất của một hình học cụ thể, như hình vuông, hình chữ nhật, giá trị của các góc trong các hình đó luôn bằng 90°. Với tam giác, tổng của ba góc luôn bằng 180°. Lưu ý rằng giá trị của các góc phụ thuộc vào loại hình học và giả thiết của bài tập.

Sử dụng thước đo góc hoặc công cụ đo góc:

Cách này rất phổ biến để xác định giá trị của các góc. Thước đo góc thường có dạng quạt hoặc tròn, với giá trị từ 0° đến 180°.

5. Bài tập vận dụng về tính toán góc:

Bài 1: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Góc DEF có đỉnh là E, có hai cạnh là ED và EF.

b) Hình gồm hai tia chung gốc Oa và Ob là góc aOb.

Điểm O là đỉnh. Hai tia Oa và Ob là hai cạnh của góc.

c) Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

d) Khi hai tia Ot và Ov không đối nhau, điểm A nằm trong góc tOv nếu tia OA nằm giữa hai tia Ot và Ov.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Tại sao blue switch luôn dành cho người mới chơi bàn phím cơ

Bài 2: Đọc tên và kí hiệu các góc trong hình vẽ dưới đây. Trên hình vẽ có bao nhiêu góc?

Bài 3: Đếm số lượng góc trong các hình vẽ sau:

Bài 4: Gọi tên và kí hiệu các góc trong hình vẽ sau:

Bài 5: Cho góc bẹt xOy, ba tia Om, On, Op cùng thuộc một nửa mặt phẳng có đường thẳng xy là bờ. Trên hình vẽ có bao nhiêu góc đỉnh O?

Bài 6: Gọi O là giao điểm của ba đường thẳng xy, zt, uv.

a) Có bao nhiêu góc bẹt đỉnh O, kể tên các góc đó?

b) Kể tên tất cả các góc có chung đỉnh OD?

Bài 7: Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Biết điểm M nằm trong góc BAC và trong góc ABC. Hỏi M có nằm trong góc BCA không?

Bài 8: Cho góc xOy khác góc bẹt, tia Oz nằm trong góc đó, tia Ot nằm trong góc xOz. Chứng minh rằng:

a) Tia Ot nằm trong góc xOy.

b) Tia Oz nằm trong góc yOt.

Bài 9: Cho n điểm trên đường thẳng d (n thuộc N, n > 2) và điểm O không nằm trên d. Vẽ các tia từ O đi qua mỗi điểm đã cho. Có tất cả bao nhiêu góc đỉnh O với cạnh là các tia đã vẽ trên?

Bài 10: Vẽ một số tia chung gốc. Biết rằng có tổng cộng 55 góc. Hỏi có bao nhiêu tia?

C. Lời giải

Bài 1:

a) Góc DEF có đỉnh là E, có hai cạnh là ED và EF.

b) Hình gồm hai tia chung gốc Oa và Ob là góc aOb.

Điểm O là đỉnh. Hai tia Oa và Ob là hai cạnh của góc.

c) Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

d) Khi hai tia Ot và Ov không đối nhau, điểm A nằm trong góc tOv nếu tia OA nằm giữa hai tia Ot và Ov.

Bài 2: Dựa vào hình vẽ, ta có các góc xOy, xOz, yOz và tổng cộng 3 góc.

Bài 3: Hình 1 có 6 góc, hình 2 có 6 góc.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Gara xe ô tô là gì? Những điều cần biết khi mở gara ô tô.

Bài 4:

Các góc trong hình vẽ là:

Bài 5:

Có tổng cộng 10 góc đỉnh O, gồm có:

Bài 6:

a) Có tổng cộng 3 góc bẹt đỉnh O, gồm có: xOy, zOt, uOv.

b) Các góc có chung đỉnh OD là: xOz, xOu, xOy, xOt, xOv, zOu, zOy, zOt, zOv, uOt, uOv, yOt, yOv, tOv, uOy.

Bài 7:

Giả sử M không nằm trong góc BCA. Khi đó, tia AM sẽ cắt đoạn thẳng BC tại một điểm H. Vì M nằm trong góc BAC nên tia BM cắt đoạn thẳng AH tại điểm M nằm giữa A và H. Tuy nhiên, vì A, B và C không thẳng hàng, nên M chỉ có thể nằm trong góc BCA.

Bài 8:

a) Lấy A thuộc đường thẳng Ox, lấy B thuộc đường thẳng Oy, AB cắt đường thẳng Oz tại điểm C.

=> C nằm giữa hai điểm A và B vì Oz nằm trong góc xOy.

Vì tia Ot nằm trong góc xOz nên đoạn thẳng AC cắt tia Ot tại điểm D, D nằm giữa hai điểm A và C. Vì C nằm giữa A và B, D nằm giữa A và C. Do đó, tia Ot nằm trong góc xOy.

b) Vì A và B nằm ở hai phía khác nhau điểm C và A, D nằm ở cùng phía với điểm C, nên A và D cùng nằm giữa hai điểm C. Do đó:

=> Tia Oz nằm trong góc yOt.

Bài 9:

Từ một tia bất kỳ, kết hợp với n-1 tia khác, ta có tổng cộng n-1 góc đỉnh O với n tia đã cho. Tuy nhiên, mỗi góc đã được tính hai lần.

Do đó, số lượng góc đỉnh O là n(n-1)/2 góc.

Bài 10:

Giả sử có n tia. Ta có: n(n-1)/2 = 55

n(n-1) = 110 = 11.10

n = 11

Vậy có tổng cộng 11 tia.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến góc và các loại góc, cũng như cách xác định và tính toán các góc trong toán học. Các kiến thức này không chỉ áp dụng trong lý thuyết mà còn có thể được áp dụng vào thực tế, như đo đạc và tính toán các số liệu trong thiết kế và ứng dụng khác. Cần có kiến thức chung để xác định một cách chính xác nhất.

Back to top button