Giấy phép kinh doanh tiếng anh là gì? Các thuật ngữ cơ bản

Một khi doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, họ phải xin cấp các giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước vẫn chưa Hiểu rõ về các giấy phép kinh doanh mà họ cần khi xin phép. Vậy giấy phép kinh doanh tiếng Anh là gì? Dưới đây là sự giới thiệu từ Luật Hùng Sơn:

Khái niệm và ý nghĩa của Giấy phép kinh doanh?

Giấy phép kinh doanh là một loại giấy tờ được cấp cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong những ngành nghề yêu cầu điều kiện đặc biệt. Thông thường, giấy phép này được cấp sau khi doanh nghiệp đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Giấy phép kinh doanh được cấp cho các doanh nghiệp và tổ chức pháp nhân trong nước, đăng ký kinh doanh trong những ngành nghề yêu cầu điều kiện và đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Nghiên cứu định lượng là gì? Ví dụ về nghiên cứu định lượng?

Điều kiện để kinh doanh là yêu cầu mà doanh nghiệp phải đáp ứng khi hoạt động trong một ngành nghề cụ thể và được thể hiện bằng giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc các giấy tờ yêu cầu khác. Thực tế, chúng ta thường gọi tất cả các loại giấy tờ này là giấy phép kinh doanh.

Giấy phép kinh doanh tiếng Anh là gì?

Giấy phép kinh doanh khi dịch sang tiếng Anh được gọi là Business license. Luật Hùng Sơn định nghĩa giấy phép kinh doanh tiếng Anh như sau:

A business license là một loại giấy tờ cấp cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có điều kiện. Thông thường, giấy phép này được cấp sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Giấy phép kinh doanh được cấp cho các doanh nghiệp và tổ chức pháp nhân trong nước, đăng ký kinh doanh trong những ngành nghề yêu cầu điều kiện và đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài.

Điều kiện để kinh doanh là yêu cầu mà doanh nghiệp phải đáp ứng khi hoạt động trong một ngành nghề cụ thể và được thể hiện bằng giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc các giấy tờ yêu cầu khác. Thực tế, chúng ta thường gọi tất cả các loại giấy tờ này là giấy phép kinh doanh.

Giải thích các thuật ngữ sử dụng trong giấy phép kinh doanh tiếng Anh

Các thuật ngữ sử dụng trong giấy phép kinh doanh tiếng Anh gồm:

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Chiến lược giảm giá là gì? Giải mã các chiêu thức giảm giá của doanh nghiệp

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất Certificate of land use rights and land-attached assets Giấy ủy quyền Power of Attorney Hợp đồng hợp tác KD Business cooperation contract Hợp đồng BOT/BTO/BT BOT/BTO/BT contract Hợp đồng lao động Labor contract Công ty TNHH 1 thành viên One member limited liability company Công ty TNHH 2 thành viên trở lên Limited liability companies with 2 or more members Công ty Cổ phần Joint stock companies Công ty Đại chúng Public companies Công ty hợp danh Partnership Doanh nghiệp nhà nước State-owned companies Doanh nghiệp tư nhân Sole proprietorships Nhóm công ty Groups of companies Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần Conversion of one-member limited liability companies into joint-stock companies Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên Converting a joint-stock company into a single-member limited liability company Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên Converting a joint-stock company into a multi-member limited liability company Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 1 thành viên Transforming a private enterprise into a one-member limited liability company Tạm ngừng kinh doanh Enterprise suspension Giải thể Dissolution Vốn điều lệ Regulation capital Lĩnh vực họat động chính The main operation scope Điều lệ Công ty Company’s charter Báo cáo quyết toán Finalization Report Ngành, nghề kinh doanh Main business lines Vốn điều lệ Regulation Capital Vốn đầu tư Investment Capital Tổng vốn dự kiến Total proposed capital Hình thức góp vốn Form of capital contribution Liên doanh Joint venture Doanh nghiệp 100% vốn nước ngòai Enterprise with 100% foreign owned capital Qui mô dự kiến Proposed scale Ban quản lý khu công nghiệp Industrial Zone Management Board of… Cổ đông Shareholder Quyền và nghĩa vụ Rights and obligations Người đại diện theo pháp luật Legal representative

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Lãi suất chiết khấu là gì? Công thức tính và các yếu tố ảnh hưởng

Mẫu giấy phép kinh doanh tiếng Anh

Mẫu giấy phép kinh doanh dịch sang tiếng Anh hiện nay là:

mẫu giấy phép kinh doanh tiếng Anh

Một số loại giấy phép kinh doanh tiếng Anh phổ biến

Dưới đây là một số loại giấy phép kinh doanh tiếng Anh phổ biến mà doanh nghiệp phải xin khi kinh doanh dịch vụ trong các ngành nghề đòi hỏi điều kiện:

Tiếng Việt Tiếng Anh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Enterprise Registration Certificate Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Business Household Registration Certificate Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Investment Registration Certificate Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Registration form of a lawyer’s office, a one-member limited liability law firm Chứng chỉ đại diện sở hữu công nghiệp Certificate of industrial property representation Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể dục thể thao Certificate of eligibility for sports business Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy Certificate of eligibility for fire prevention and fighting Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm Certificate of establishment of eligibility for food safety

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của Luật Hùng Sơn về giấy phép kinh doanh tiếng Anh là gì? Nếu bạn cần giải đáp, tư vấn hoặc sử dụng dịch vụ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số tổng đài: 1900 6518.

You May Also Like

About the Author: admin