Giáo dục là gì? Giáo dục hướng tới những mục tiêu gì?

Giáo dục là gì? Trong mỗi quốc gia, giáo dục đóng vai trò quan trọng như thế nào? Cấp bậc giáo dục chính quy hiện nay trong nước ta là gì?… Đây là những câu hỏi mà ít nhất mỗi cá nhân từng thắc mắc và quan tâm khi nói về hệ thống giáo dục trong nước. Trong bài viết này, HieuLuat sẽ cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về giáo dục và một số vấn đề quan trọng liên quan đến giáo dục hiện nay.

Giáo dục là gì?

Hiện nay, giáo dục chưa được định nghĩa trong các văn bản pháp luật. Thông thường, giáo dục được hiểu là quá trình truyền đạt kiến thức, kỹ năng từ một thế hệ sang thế hệ khác thông qua hình thức giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu. Giáo dục là một hình thức học tập kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng của mỗi người.

Trong chương trình đào tạo chính quy, giáo dục là quá trình hoàn thành các bài giảng, khóa học và môn học của người học và người dạy. Giáo dục cũng là sự chỉ dẫn và định hướng phát triển tư duy của người học.

Giáo dục là sự kết hợp của nhiều yếu tố như gia đình, xã hội, chính sách,… Hệ thống giáo dục tốt sẽ đào tạo ra công dân tốt, trong khi hệ thống giáo dục kém chất lượng sẽ gây ra nhiều hệ quả xấu cho xã hội. Vì vậy, giáo dục là yếu tố cốt lõi để tạo ra con người cho xã hội.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Sales Director là gì? Những thông tin cần thiết về Sales Director

Đồng thời, giáo dục cũng là sự truyền đạt tri thức, kiến thức quý báu của thế hệ trước cho thế hệ sau. Giáo dục có thể là hướng dẫn từng cá nhân hoặc cũng có thể là quá trình tự học của mỗi cá nhân.

Kết luận: Giáo dục là hệ thống các phương pháp và kiến thức, kỹ năng được truyền tải từ một thế hệ sang thế hệ khác thông qua các giai đoạn, hình thức giảng dạy, nghiên cứu và đào tạo.

Hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm những cấp học nào?

Theo Luật Giáo dục 2019 và các văn bản liên quan, hệ thống giáo dục quốc dân (bao gồm cấp học trong hệ thống giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên hiện nay) bao gồm 4 cấp học như sau:

Đầu tiên, cấp học mầm non: Gồm giáo dục nhà trẻ và giáo dục mẫu giáo.

Thứ hai, cấp học phổ thông: Đây là cấp học quan trọng để định hình tư duy và thế giới quan của mỗi cá nhân. Cấp học phổ thông bao gồm giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông;

Thứ ba, cấp học nghề nghiệp: Đây là giai đoạn giáo dục dành cho những cá nhân đã trưởng thành. Giai đoạn này bao gồm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo quy định pháp luật;

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Danxuenilan là gì? Những điều bạn cần biết

Cuối cùng, cấp học đại học: Bao gồm đào tạo trình độ đại học, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ.

Như vậy, theo quy định pháp luật hiện hành, hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm 4 cấp học như đã được trình bày phía trên. Tuy nhiên, không phải ai cũng trải qua cả 4 cấp học này trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Vai trò của giáo dục là gì?

Giáo dục là cốt lõi và nền tảng để giáo dục con người trong xã hội. Do đó, vai trò của giáo dục rất quan trọng và có thể liệt kê các vai trò như sau:

– Giúp con người có kiến thức, tri thức và tư duy;

– Giúp con người trở nên độc lập, có khả năng tự định hướng, phân biệt đúng sai và tham gia xã hội;

– Đóng góp vào việc nâng cao kinh tế quốc gia, gia tăng lợi nhuận và giá trị bản thân;

– Xây dựng một xã hội công bằng và bình đẳng;

– Mở ra cơ hội để con người lựa chọn một cuộc sống ổn định và hạnh phúc hơn;

– Nâng cao trình độ văn hóa và xã hội;

Qua đó, có thể thấy rằng giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển con người, xã hội và quốc gia.

Mục tiêu của giáo dục là gì?

Theo Luật Giáo dục 2019, mục tiêu giáo dục tại nước ta là:

Điều 2. Mục tiêu giáo dục

Mục tiêu giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Theo đó, mục tiêu giáo dục ở nước ta là phát triển toàn diện con người Việt Nam với đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, bao gồm:

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Phân phối độc quyền (Exclusive Distribution). Lợi ích của phân phối độc quyền

– Phát triển phẩm chất, năng lực và ý thức công dân, lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;

– Khai thác và phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của từng cá nhân;

– Đạt được mục tiêu nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài và đáp ứng yêu cầu của công việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cuối cùng là hội nhập quốc tế;

Đây là mục tiêu rộng lớn, là mục tiêu cuối cùng của giáo dục để đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.

Back to top button