Khóa ngoại (Foreign Key) trong MySQL

Chúng ta đã được học các lệnh tạo bảng (Create Desk), khái niệm về khóa chính (Major Key) và một số thành phần khác như UNIQUE, AUTO_INCREMENT, tuy nhiên tất cả các thành phần này đều xử lý trên một bảng duy nhất. Câu hỏi đặt ra là nếu có nhiều bảng thì liệu có mối liên hệ giữa chúng hay không? Câu trả lời là có, và đó chính là khóa ngoại international key.

1. Khóa ngoại (Overseas Key) là gì?

Trong bài này tôi sẽ không trình bài khái niệm khóa ngoại một cách chi tiết nữa mà đi vào định nghĩa chính của nó. Overseas key là mối quan hệ giữa hai bảng và mối quan hệ này ta hay gọi là cha – con, nghĩa là nếu bảng A có một thuộc tính liên kết tới bảng B thì lúc này bảng B đóng vai trò là cha và bảng A đóng vai trò là con.

Khái niệm Overseas key là gì không chỉ có ở MySQL mà nó là một thành phần của tất cả các hệ quản trị CSDL như SQL Server, Oracle, Entry, … Nếu bạn đã từng học qua các mô hình CSLD thì không còn lạ gì khóa ngoại nữa.

Có Thể Bạn Quan Tâm :  

Thông thường chúng ta có hai loại khóa ngoại đó là khóa ngoại giữa hai bảng và khóa ngoại trỏ đến chính nó (đệ quy).

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Khóa ngoại giữa hai bảng

Xét sơ đồ CSDL sau đây:

/319/customers-orders-tables.png

Các bạn thấy trong bảng clients orders có một mối quan hệ với tên gọi là “mỗi order là của một buyer nào đó“. đây ta gọi là mối quan hệ (1:n), có nghĩa là một buyer có thê có nhiều orders và mỗi order chỉ thuộc về một buyer duy nhất. Xem kỹ hơn ta thấy trong bảng orders có discipline customerNumber và nó sẽ trỏ đến khóa chính (Major Key) của bảng clients.

Như vậy ta có kế luận như sau:

Khóa ngoại ở bảng orders sẽ tham chiếu đến khóa chính của bảng clients. Lúc này bảng clients gọi là bảng cha và bảng order gọi là bảng con. Đây chính là điều BẮT BUỘC của khóa ngoại.

Khóa ngoại trỏ đến chính bảng đó

Xét sơ đồ CSDL sau đây:

Trong sơ đồ này nó có một khóa ngoại là reportsTo và trỏ đến chính khóa chính của nó employeeNumber. Mối quan hệ này ta nói như sau “mỗi nhân viên có thể là một nhân viên bình thường hoặc là người quản lý của một nhân viên khác. Hằng ngày các nhân bị quản lý khác sẽ báo cáo (reportsTo) tới nhân viên quản lý”. Sơ đồ này ta gọi là đệ quy, nghĩa là khóa ngoại sẽ tham chiếu tới chính desk nó luôn. Trong thực tế cũng hay gặp trường hợp này nên các bạn cần lưu ý nhé.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Judo là gì? Luật chơi trong võ Judo chuẩn xác nhất

2. Tạo khóa ngoại (Overseas Key) trong MySQL

Ta sẽ sử dụng cú pháp T-SQL để tạo khóa ngoại, chúng ta có khá nhiều các tạo và tùy vào nhu cầu của ban mà sử dụng cho phù hợp. Tất cả các cách đều có chung một cấu trúc đó là khai báo discipline của bảng A và sẽ tham chiếu đến discipline nào của bảng B bởi từ khóa REFERENCES.

Tạo trong lệnh tạo bảng create desk

Chúng ta sẽ tạo trực tiếp trong lệnh tạo bảng và cú pháp của nó cũng tương tự như lệnh tạo khóa chính, nghĩa là sẽ đặt ở cuối phần khai báo discipline. Nếu sử dụng cách này thì khóa ngoại sẽ không có tên.

Các bạn thấy tôi đã sử dụng từ khóa FOREIGN KEY (groupid) REFERENCES Teams(groupid) để tạo khóa ngoại, trong đó:

  • FOREIGN KEY (groupid): là discipline được chọn làm khóa ngoại ở bảng con, tức là bảng Customers.
  • REFERENCES Teams(groupid): là khóa chính của bảng cha, tức là bảng Teams.

Sau khi tạo xong bạn vào PHPMyAdmin và chọn mục database, chọn diagram ở thanh công cụ thì lúc này bạn sẽ thấy một sơ đồ như sau:

Có Thể Bạn Quan Tâm :   DDGS - Nguồn nguyên liêu sản xuất thức ăn cho bò sữa và gia súc, gia cầm khác

foreign key mysql png

Như vậy là bạn đã tạo thành công rồi đấy.

Ví dụ có đặt tên:

Tương tự như các phần trước, để đặt tên cho khóa ngoại thì ta phải sử dụng từ khóa CONSTRAINT.

Tạo bằng lệnh ALTER TABLE

Với cách này ta phải tạo hai bảng trước, sau đó sẽ dùng lệnh ALTER TABLE để thêm FOREIGN KEY.

Hoặc:

Tạo khóa ngoại trường hợp tham chiếu chính nó

Trường hợp này ta cũng sử dụng cú pháp tương tự, thay vì tham chiếu tới bảng nào đó thì sẽ tham chiếu đến chính nó.

3. Xóa (Drop) Overseas Key

Để xóa được Overseas Key thì bạn phải biết tên của nó là gì, mà tên chỉ tồn tại trong trường hợp ta có sử dụng từ khóa CONSTRAINT lúc tạo khóa, vì vậy khuyến khích bạn sử dụng CONSTRAINT để tạo khóa ngoại.

Sau đây là cú pháp xóa Overseas Key:

Trong đó fk_group là tên của khóa ngoại.

Lưu ý quan trọng:

Bạn chỉ thực hiện được thao tác xóa khi không tồn tại một bảng con nào tham chiếu đến nó.

4. Lời kết

Trong bài này chủ yếu tìm hiểu định nghĩa của khóa ngoại (Overseas key) và tìm hiểu một số cách tạo khóa ngoại thông dụng, bài này kết thúc tại đây, bài tiếp theo mình sẽ nói về lệnh alter desk.

Back to top button