Định chế tài chính (Financial Institution) là gì? Phân loại

Khái niệm và loại hình Định chế tài chính

Định chế tài chính còn được gọi là Financial Institution trong tiếng Anh.

Định chế tài chính là một loại hình doanh nghiệp có tài sản chủ yếu là tài sản tài chính hoặc các loại trái quyền như cổ phiếu, trái phiếu và khoản cho vay, thay vì tài sản vật chất như nhà cửa, công cụ và nguyên vật liệu. Định chế tài chính cung cấp cho khách hàng dịch vụ vay tiền hoặc mua chứng khoán để đầu tư trên thị trường tài chính.

Đồng thời, các định chế tài chính cung cấp các dịch vụ tài chính đa dạng khác, từ bảo hiểm và bán các hợp đồng bảo hiểm, giữ hộ tài sản có giá trị và cung cấp cơ chế thanh toán, chuyển tiền và lưu trữ thông tin tài chính. (Rose, 1980)

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Cẩn thận mất hàng trong “Bear Trap” khi đầu tư chứng khoán

Vai trò của Định chế tài chính

Các định chế tài chính đóng vai trò kết nối những người có vốn và những người cần vốn. Vì vậy, các định chế tài chính đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Các vai trò của định chế tài chính bao gồm:

Giảm chi phí giao dịch: Các định chế tài chính là một phần quan trọng của hệ thống tài chính, giúp tiết kiệm người tiết kiệm và nhà đầu tư chi phí giao dịch như: chi phí tìm kiếm, chi phí thực hiện giao dịch, số chi phí do quy mô, chi phí hiểu biết;

Giảm rủi ro cho nhà đầu tư: Các định chế tài chính đa dạng với nhiều loại hình khác nhau. Dịch vụ mà các định chế tài chính cung cấp cũng đa dạng. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư thông qua việc phân tán danh mục đầu tư. Ngoài ra, các định chế tài chính giúp giảm thiểu rủi ro do thiếu hiểu biết của nhà đầu tư thông qua tính chuyên nghiệp cao của chúng;

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Loudness là gì? bản chất loudness, có nên dùng trên amply?

-.Tạo cơ chế thanh toán: Một số định chế tài chính đảm nhiệm vai trò cung cấp các phương thức và phương tiện thanh toán, ví dụ như ngân hàng thương mại. Sự phát triển các phương thức thanh toán, đặc biệt là thanh toán không dùng tiền mặt, là rất quan trọng, giúp thị trường hoạt động nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Phân loại

Các định chế tài chính có thể được chia thành 2 nhóm: Định chế tài chính trung gian và Định chế tài chính bán trung gian.

Định chế tài chính trung gian là các tổ chức tài chính đứng giữa nguồn cung cấp và nguồn cầu vốn, hoạt động như nhà đầu tư trung gian nhằm tạo điều kiện để nguồn cung và nguồn cầu vốn gặp nhau thông qua việc bán và mua tài sản tài chính. Thực tế, đây là các giao dịch tài chính gián tiếp trên thị trường tài chính. Các định chế tài chính trung gian bao gồm:

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Methodology Là Gì? Hướng Dẫn Cách Viết Research Methodology

Các tổ chức tiền gửi: Ngân hàng thương mại, hiệp hội tiết kiệm và cho vay, ngân hàng tiết kiệm hợp tác, các tổ chức tín dụng liên hiệp, hợp tác xã tín dụng

Các tổ chức tiết kiệm hợp đồng: Công ty bảo hiểm, quỹ hỗ trợ.

Các trung gian đầu tư: Công ty tài chính, quỹ đầu tư.

Định chế tài chính bán trung gian là tổ chức đứng giữa nguồn cung cấp và nguồn cầu vốn, hoạt động như một nhà môi giới để nguồn cung và nguồn cầu vốn có thể gặp nhau.

Họ không tạo ra các tài sản tài chính của riêng mình như định chế tài chính trung gian. Họ chỉ giúp chuyển giao tài sản tài chính từ người phát hành đến người mua, từ đó giúp chuyển giao vốn từ nguồn cung vốn đến nơi cần vốn. Các ví dụ liên quan đến định chế tài chính bán trung gian bao gồm các công ty chứng khoán và ngân hàng đầu tư.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Thị trường tài chính và các định chế tài chính, NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

You May Also Like

About the Author: admin