Even though, even so, even if: Cách dùng & Phân biệt

Even là một từ được sử dụng để nhấn mạnh vào sự bất ngờ hoặc đề cập đến điều gì đó ngoài mong đợi. Tuy nhiên, khi kết hợp với một từ như though/ if/ so, ý nghĩa và vai trò của nó hoàn toàn khác. Mặc dù không quá lạ, nhưng người học tiếng Anh thường gặp nhầm lẫn hoặc không biết cách sử dụng đúng even though, even if hay even so. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về even though, even if, even so và sự khác nhau giữa chúng.

Ý nghĩa và cách sử dụng của even though, even if, even so

1. Even though

a. Ý nghĩa

Even though được sử dụng làm từ nối và có nghĩa là thậm chí, mặc dù, dẫu cho …

Cấu trúc chung:

Even though + S + V …

b. Cách sử dụng

Chúng ta sử dụng even though khi muốn nhấn mạnh vào một sự thật, một điều thực tế đã xảy ra.

Nó thường đứng trước câu diễn đạt việc đó và có ý nghĩa hoàn toàn đối lập với vế sau.

Even though có ý nghĩa tương tự với although, in spite of hay despite. Tuy nhiên, nó mang lại sự mạnh mẽ, quyết đoán hơn so với “though” và “although”.

Ví dụ:

Even though I have the money, I don’t want to buy this dress.

(Dù có tiền, tôi không muốn mua chiếc váy này.)

Giọng điệu của câu trở nên mạnh mẽ và quyết đoán.

He is going out right now, even though it’s raining.

(Anh ấy đang đi ra ngoài dù trời đang mưa.)

Anh ấy biết trời đang mưa nhưng vẫn quyết định ra ngoài mà không quan tâm đến điều đó.

Even though diễn đạt trong một câu văn gồm hai mệnh đề, không thể chia thành hai câu riêng biệt. Điều này bởi vì even though luôn bắt đầu một mệnh đề phụ thuộc chứ không phải là mệnh đề chính. Tuy nhiên, vị trí của hai mệnh đề có thể thay đổi với nhau.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Squat là gì? Tác dụng và những điều cần lưu ý khi tập Squat

Khi kết hợp với mệnh đề kết quả, chúng ta thường sử dụng thì quá khứ hoặc hiện tại.

2. Even if

a. Ý nghĩa của even if

Even if có nghĩa là thậm chí nếu, ngay cả khi nếu…

Even if là từ nối liên kết hai mệnh đề có liên quan đến nhau.

Cấu trúc chung:

Even if + S + V …

b. Cách sử dụng của even if

Chúng ta sử dụng even if để diễn tả một giả thuyết hoặc một điều không có thực, chỉ là tưởng tượng.

Ví dụ:

Be yourself, whatever it is. Even if it’s scary.

(Hãy là chính bạn, dù cho điều đó có đáng sợ.)

Even if nhấn mạnh rằng dù cho, ngay cả khi sự việc có xảy ra, nó không thay đổi hiện tại của người thực thi hành động. Nói cách khác, even if khẳng định rằng một sự việc có thể xảy ra hay không xảy ra, nó cũng không ảnh hưởng đến sự việc trong mệnh đề chính.

Ví dụ:

Even if John comes here, I will not forgive him.

(Dù John đến đây, tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh ấy.)

They are going to the beach even if it is raining.

(Họ vẫn sẽ đi biển dù trời có mưa hay không.)

3. Even so

a. Ý nghĩa của even so

Even so được sử dụng với nghĩa “tuy nhiên”, “dù vậy”, “mặc dù là sự thật”…

Cấu trúc chung:

Even so, S + V…

b. Cách sử dụng của even so

Even so được sử dụng sau một mệnh đề để diễn đạt sự thật hoặc một thực tế tương tự even though, nhưng mang lại một kết quả bất ngờ hoặc không mong đợi.

Chúng ta thường sử dụng even so để nhấn mạnh như những từ “but” hay “however”.

Lưu ý:

Khi đứng trong một câu duy nhất với hai vế, even so cần có “but” hoặc một từ nối khác để kết nối với mệnh đề thứ hai.

Chúng ta cũng không thể sử dụng even so trong một mệnh đề phụ thuộc, luôn cần một từ nối khác để bắt đầu một mệnh đề mới.

Nếu chia thành hai câu riêng biệt, sau even so cần sử dụng dấu phẩy để bắt đầu mệnh đề.

Ví dụ:

The phone system has improved, but even so, there are still very few houses with phones.

(Hệ thống điện thoại đã cải thiện, nhưng vẫn còn rất ít nhà có điện thoại.)

She is loud. Even so, I like this.

(Cô ấy ồn ào. Tuy nhiên, tôi thích điều đó.)

Phân biệt even though, even if, even so

1. Phân biệt although, even though, in spite of, despite

Cả bốn từ đều được sử dụng làm từ nối để kết nối hai mệnh đề đối nghịch.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Chuyên mục: Tin tức

Tuy nhiên, althougheven though đứng sau một mệnh đề với chủ ngữ và vị ngữ đầy đủ. Trong khi đó, in spite ofdespite luôn đi với danh từ, động từ, đại từ hoặc Ving.

Although và even though có ý nghĩa tương tự và thường có thể thay thế cho nhau trong hầu hết các trường hợp.

Ngoài ra, even though có thể đứng ở đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu, trong khi although thường đứng ở ba vị trí: đầu câu, cuối câu hoặc giữa câu, nhưng thường mang tính chất không trang trọng hơn so với even though.

2. Phân biệt even though và even so

Even thougheven so đều là từ nối và có vị trí tương đồng.

Tuy nhiên, even though được sử dụng khi muốn đề cập đến một sự thật hoặc một việc luôn xảy ra. Mệnh đề kết quả luôn ở quá khứ hoặc hiện tại và hoàn toàn đối nghịch với mệnh đề trước đó.

Trong khi đó, mệnh đề kết quả của even so thường bất ngờ và không mong đợi.

Ví dụ:

Jennie is never happy. Even though you do everything his way, she is still dissatisfied.

(Jennie không bao giờ hạnh phúc. Dù bạn làm mọi thứ theo cách của anh ấy, nhưng cô ấy vẫn không hài lòng.)

The bed is extremely large and heavy. Even so, Jimmy managed to carry it into the house by himself.

(Chiếc giường rất to và nặng. Tuy nhiên, Jimmy đã tự mình mang nó vào trong nhà.)

Bài tập áp dụng

Bài 1: Điền các từ nối thích hợp vào các câu sau:

 1. Em sẽ kịp xe buýt nếu em chạy nhanh hơn.
  => Em sẽ kịp xe buýt nếu em chạy nhanh hơn.
 2. Có rất nhiều lỗi chính tả. Tuy nhiên, bài văn vẫn khá tốt.
  => Có rất nhiều lỗi chính tả. Tuy nhiên, bài văn vẫn khá tốt.
 3. Con trai tôi không thể ngủ dù rất mệt.
  => Con trai tôi không thể ngủ dù rất mệt.
 4. Cái váy đó đẹp quá, tớ mua ngay cả khi tớ biết nó không phù hợp với tớ.
  => Cái váy đó đẹp quá, tớ mua ngay cả khi tớ biết nó không phù hợp với tớ.
 5. Xe buýt sẽ chạy trong hai phút. Dù chúng ta chạy thì cũng không kịp.
  => Xe buýt sẽ chạy trong hai phút. Dù chúng ta chạy thì cũng không kịp.
 6. Tôi biết anh ta phủ nhận không quan tâm đến vụ chia tay. Tuy nhiên, anh ta vẫn tiếp tục nói về nó.
  => Tôi biết anh ta phủ nhận không quan tâm đến vụ chia tay. Tuy nhiên, anh ta vẫn tiếp tục nói về nó.
 7. Dù bật lên nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh trong nhà.
  => Dù bật lên nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh trong nhà.
 8. Tôi không thích anh ấy, nhưng tôi thừa nhận rằng anh ấy là một nhà quản lý giỏi.
  => Tôi không thích anh ấy, nhưng tôi thừa nhận rằng anh ấy là một nhà quản lý giỏi.
 9. Ngay cả khi cô ấy béo, cô ấy vẫn tự tin.
  => Ngay cả khi cô ấy béo, cô ấy vẫn tự tin.
 10. Dù anh trai tôi đã được đề nghị công việc ở New York, anh ấy cũng không chấp nhận.
  => Dù anh trai tôi đã được đề nghị công việc ở New York, anh ấy cũng không chấp nhận.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   Tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp – Cách tính thuế giá trị gia tăng (P1)

Bài 2: Tìm và sửa các lỗi trong các câu sau:

 1. Even I had a headache, I enjoyed the movie.
  => Even though I had a headache, I enjoyed the movie. (Dù tôi bị đau đầu, tôi vẫn thích bộ phim.)
 2. She eats anything. She eats even when raw potatoes.
  => She eats anything. She eats even raw potatoes. (Cô ấy ăn bất cứ thứ gì. Cô ấy thậm chí còn ăn cả khoai tây sống.)
 3. Nick is selfish. Even if I can’t help liking him.
  => Nick is selfish. Even so, I can’t help liking him. (Nick ích kỷ. Tuy vậy, tôi vẫn không thể không thích anh ấy.)
 4. I will do it even it hurts me.
  => I will do it even if it hurts me. (Tôi sẽ làm điều đó dù cho nó gây đau cho tôi.)
 5. My father still leaving the company, even if they offered him a promotion yesterday.
  => My father is still leaving the company, even though they offered him a promotion yesterday. (Cha tôi vẫn sẽ rời khỏi công ty, dù cho họ đã đề nghị cho anh ấy một khuyến nghị hôm qua.)

Đáp án bài tập

Bài 1: Điền các từ nối đúng vào các câu văn sau:

 1. if
 2. Even so
 3. even though
 4. Even though
 5. even if
 6. Even so
 7. Even
 8. Although
 9. Even though
 10. Even if

Bài 2: Tìm và sửa lỗi sai trong các câu văn sau:

 1. Even ⇒ Even though
 2. even when ⇒ even
 3. Even if ⇒ Even so
 4. even ⇒ even if
 5. even if ⇒ even though

Hy vọng với những kiến thức và phần bài tập và các câu trả lời ở trên có thể giúp bạn hiểu rõ hơn và phân biệt được sự khác nhau giữa even though, even if và even so.

Phần bài tập và câu trả lời được cung cấp để bạn có thể thực hành và ghi nhớ hiệu quả những kiến thức đã học. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc đề xuất nào, vui lòng để lại bình luận phía dưới để tôi biết.

Chúc bạn học tốt và cảm ơn vì đã đọc bài viết này.

XEM THÊM:

 • In case
 • Câu chẻ trong tiếng Anh
 • Nội động từ & Ngoại động từ

You May Also Like

About the Author: admin