Khoản vay dư nợ giảm dần là gì? Cách thức hoạt động và phân loại

Nhắc tới khoản vay, nhiều người có thể sẽ nghĩ đến một khoản tiền được trao bởi bên cho vay cho bên vay. Khoản vay làm phát sinh nhiều nghĩa vụ của bên vay, trong đó nghĩa vụ trả cả gốc lẫn lãi là quan trọng nhất. Khoản vay có thể chia thành nhiều loại, trong đó có khoản vay dư nợ giảm dần. Sự tồn tại của khoản vay này mang những đặc điểm và ý nghĩa riêng và Luật Dương Gia sẽ giúp người đọc nắm bắt được các đặc điểm đó thông qua bài viết dưới đây.

1. Khoản vay dư nợ giảm dần là gì?

Để hiểu khoản vay dư nợ giảm dần là gì, trước tiên cần hiểu một số thuật ngữ tài chính:

– Tiền gốc: Tiền gốc là số tiền ban đầu được vay trong một thỏa thuận cho vay. Đây là số tiền cần được trả lại, không bao gồm bất kỳ khoản lãi phát sinh nào.

– Tiền lãi: Tiền lãi là số tiền người cho vay tính trên tiền gốc của người cho vay để người đi vay sử dụng tài sản; nó là chi phí đi vay đối với người đi vay.

– Thời gian trả dần: Là tổng thời gian cần thiết để trả hết một khoản vay – thường là vài tháng hoặc vài năm.

Khoản vay dư nợ giảm dần là một loại cho vay với các khoản thanh toán theo lịch trình, định kỳ được áp dụng cho cả số tiền gốc của khoản vay và tiền lãi phát sinh. Khoản thanh toán khoản vay được phân bổ trước tiên sẽ thanh toán chi phí lãi vay liên quan trong kỳ, sau đó phần còn lại của khoản thanh toán được chuyển sang giảm số tiền gốc. Các khoản vay phân bổ phổ biến bao gồm các khoản vay mua ô tô, cho vay mua nhà và các khoản vay cá nhân từ ngân hàng cho các dự án nhỏ hoặc hợp nhất nợ.

Bảng phân bổ: hiển thị việc tính toán các khoản vay được phân bổ, bao gồm số dư và số tiền bằng đô la. Các hàng của bảng đại diện cho từng thời kỳ, trong khi các cột biểu thị số dư khoản vay hiện tại, tổng số tiền thanh toán hàng tháng, tỷ lệ phần trăm thanh toán, số tiền thanh toán chính và số dư chưa thanh toán cuối cùng một cách trân trọng.

2. Cách thức hoạt động và phân loại khoản vay dư nợ giảm dần:

2.1. Cách thức hoạt động của khoản vay dư nợ giảm dần:

Các khoản vay dư nợ giảm dần được xử lý định kỳ trong một khoảng thời gian nhất định, trả lãi tương ứng trước khi thanh toán thường xuyên và giảm vốn. Các khoản vay phân bổ điển hình bao gồm các khoản vay mua ô tô, thế chấp, các khoản vay ngân hàng cá nhân và hợp nhất nợ.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Mất trinh có những dấu hiệu nào? bạn nên biết

Lãi của một khoản vay dư nợ giảm dần được tính dựa trên số dư cuối kỳ gần nhất của khoản vay; số tiền lãi còn nợ giảm dần khi các khoản thanh toán được thực hiện. Điều này là do bất kỳ khoản thanh toán nào vượt quá số tiền lãi sẽ làm giảm tiền gốc, do đó, làm giảm số dư tính lãi. Khi phần lãi của một khoản vay được phân bổ giảm dần, phần gốc của khoản thanh toán sẽ tăng lên. Do đó, lãi và gốc có mối quan hệ nghịch đảo trong các khoản thanh toán trong suốt thời gian của khoản vay được phân bổ.

Khoản vay dư nợ giảm dần là kết quả của một loạt các phép tính. Đầu tiên, số dư hiện tại của khoản vay được nhân với lãi suất được quy cho kỳ hiện tại để tìm lãi suất trong kỳ. (Lãi suất hàng năm có thể được chia cho 12 để tìm ra một tỷ lệ hàng tháng.) Trừ tiền lãi đến hạn trong kỳ từ tổng số tiền thanh toán hàng tháng sẽ thu được số tiền gốc được trả trong kỳ.

Số tiền gốc trả trong kỳ được áp dụng theo dư nợ của khoản vay. Do đó, số dư hiện tại của khoản vay, trừ đi số tiền gốc đã trả trong kỳ, sẽ tạo ra số dư nợ mới của khoản vay. Số dư nợ mới này được dùng để tính lãi cho kỳ tiếp theo.

Mối quan hệ giữa vốn và lãi: Số dư khoản vay cuối cùng xác định lãi suất, do đó, khi các khoản thanh toán vượt quá chồng số tiền lãi, lãi suất được tính cho các khoản thanh toán trong tương lai sẽ giảm xuống. Ngược lại, các khoản thanh toán tăng lên khi tỷ trọng các khoản vay được khấu hao giảm.

Sử dụng các khoản vay dư nợ giảm dần để tối đa hóa lợi ích:

Đối với người đi vay, việc nhận được khoản vay trả dần có thể cho phép họ mua hàng hoặc đầu tư mà họ hiện không có đủ vốn. Ngoài ra, thực tế là các khoản thanh toán khoản vay không thay đổi giữa các tháng cho phép người vay có thể dự đoán được chi phí hàng tháng trong tương lai của họ. Mặc dù phải trả một khoản chi phí khi đi vay (tổng số tiền lãi phải trả trong suốt thời gian vay), trong nhiều trường hợp, lợi ích mang lại lớn hơn chi phí.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Bánh bèo là gì? Một cô gái bánh bèo sẽ “đáng yêu” hay “đáng ghét”?

Ví dụ: nếu vay tiền sinh viên là cách duy nhất một cá nhân có thể đủ khả năng để theo học đại học, thì việc vay vốn như vậy có lợi về mặt tài chính trong dài hạn nếu khả năng thu nhập tăng lên do trình độ học vấn của họ cao hơn chi phí tiền vay.

Nếu ai đó xác định rằng việc nhận được khoản vay trả dần có ý nghĩa đối với tình hình của họ, thì có một số cân nhắc cần lưu ý. Thời gian khấu hao dài hơn dẫn đến các khoản thanh toán hàng tháng nhỏ hơn nhưng chi phí lãi suất lớn hơn trong suốt thời gian của khoản vay.

Vì vậy, cần phải xem xét cẩn thận các trường hợp của một người để xác định kỳ khấu hao nào phục vụ tốt nhất cho nhu cầu và mục đích của họ. Ngoài ra, khi có thể, bạn nên thanh toán một lần cho khoản vay của mình, vì nó làm giảm số tiền gốc của khoản vay và do đó, các khoản lãi hàng tháng tiếp theo.

Mối quan hệ giữa khoản vay dư nợ giảm dần, trả nợ tăng vọt, thẻ tín dụng và tín dụng xoay vòng:

Mặc dù các khoản cho vay trả dần, các khoản vay bong bóng và nợ quay vòng – cụ thể là thẻ tín dụng – tương tự nhau, nhưng chúng có những điểm khác biệt quan trọng mà người tiêu dùng nên biết trước khi đăng ký.

Các khoản vay dư nợ giảm dần thường được trả dần trong một khoảng thời gian dài, với số tiền bằng nhau được trả cho mỗi kỳ thanh toán. Tuy nhiên, luôn có sự lựa chọn để trả nhiều hơn, và do đó, giảm thêm nợ gốc.

Các khoản vay trả nợ tăng vọt thường có thời hạn tương đối ngắn và chỉ một phần dư nợ gốc của khoản vay được phân bổ theo thời hạn đó. Vào cuối kỳ hạn, số dư còn lại đến hạn như một khoản hoàn trả cuối cùng, nhìn chung là lớn (ít nhất là gấp đôi số tiền của các khoản thanh toán trước đó).

Nợ luân chuyển (Thẻ tín dụng): Thẻ tín dụng là loại nợ quay vòng được biết đến nhiều nhất. Với khoản nợ quay vòng, bạn sẽ vay theo hạn mức tín dụng đã thiết lập. Miễn là bạn chưa đạt đến hạn mức tín dụng của mình, bạn có thể tiếp tục vay. Thẻ tín dụng khác với các khoản vay trả dần vì chúng không có số tiền thanh toán cố định hoặc số tiền cho vay cố định.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Thuật ngữ Fanfic

2.2. Phân loại khoản vay dư nợ giảm dần:

Có rất nhiều loại cho vay và không phải tất cả chúng đều hoạt động theo cùng một cách. Các khoản cho vay dư nợ giảm dần và bạn trả số dư xuống 0 theo thời gian với các khoản thanh toán cấp. Chúng bao gồm:

– Các khoản cho vay mua ô tô: Đây thường là các khoản vay trả dần trong năm năm (hoặc ngắn hơn) mà bạn phải trả bằng một khoản thanh toán cố định hàng tháng. Các khoản vay dài hơn có sẵn, nhưng bạn sẽ chi tiêu nhiều hơn cho lãi suất và có nguy cơ bị đảo ngược khoản vay của mình, nghĩa là khoản vay của bạn vượt quá giá trị bán lại của chiếc ô tô nếu bạn kéo dài mọi thứ quá lâu để nhận được khoản thanh toán thấp hơn.

– Các khoản cho vay mua nhà: Đây thường là các khoản thế chấp có lãi suất cố định 15 năm hoặc 30 năm, có lịch trình khấu hao cố định, nhưng cũng có các khoản thế chấp có lãi suất có thể điều chỉnh (ARM). Với ARM, người cho vay có thể điều chỉnh tỷ lệ theo lịch trình định trước, điều này sẽ ảnh hưởng đến lịch trình khấu hao của bạn. Hầu hết mọi người không giữ cùng một khoản vay mua nhà trong 15 hoặc 30 năm – họ bán nhà hoặc tái cấp vốn cho khoản vay vào một thời điểm nào đó – nhưng những khoản vay này hoạt động như thể bạn sẽ giữ chúng trong toàn bộ thời hạn.

– Các khoản cho vay cá nhân: Các khoản vay này, mà bạn có thể nhận được từ ngân hàng, công đoàn tín dụng hoặc người cho vay trực tuyến, nói chung cũng là các khoản vay được khấu hao. Chúng thường có kỳ hạn ba năm, lãi suất cố định và trả hàng tháng cố định. Chúng thường được sử dụng cho các dự án nhỏ hoặc hợp nhất nợ.

Tóm lại, khi nhắc đến khoản vay dư nợ giảm dần, phải nắm được các vấn đề sau:

– Khoản vay dư nợ giảm dần là một loại cho vay yêu cầu người đi vay thực hiện các khoản thanh toán theo lịch trình, định kỳ được áp dụng cho cả gốc và lãi.

– Khoản vay dư nợ giảm dần trước tiên sẽ thanh toán chi phí lãi vay trong kỳ; bất kỳ số tiền còn lại được đưa vào giảm số tiền gốc.

– Khi phần lãi của các khoản thanh toán cho một khoản vay khấu hao giảm, phần gốc tăng lên.

Back to top button