Tổng quan về kỹ năng đọc và đọc hiểu


Quan điểm về hiểu đọc

Hiểu đọc là một trong những hoạt động cơ bản của con người để tiếp thu tri thức và làm giàu tâm hồn.

Đọc là hoạt động sử dụng mắt nhìn nhận và nhận diện các ký hiệu và chữ viết, sử dụng bộ phận cung cấp âm thanh để truyền đạt thông điệp đến người nghe và sử dụng trí óc để suy nghĩ và lưu giữ nội dung đã đọc.

Hiểu đọc là khả năng trả lời các câu hỏi như “Điều gì?”, “Như thế nào?”, “Làm thế nào?”, tức là nhận biết và hiểu rõ mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng và đối tượng cụ thể, cũng như ý nghĩa của mối quan hệ đó. Hiểu cũng đồng nghĩa với khả năng áp dụng nội dung vào cuộc sống hàng ngày.

Hiểu đọc là việc kết hợp đọc với việc phát triển khả năng giải thích, phân tích, tổng quan, và luận điểm logic chính xác. Điều này có nghĩa là kết hợp khả năng tư duy và biểu đạt.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Store Manager là gì? Vai Trò Và Nhiệm Vụ Của Store Manager

Khi đọc một bài viết, người đọc phải có khả năng hiểu ở mức độ trưởng thành để nhận biết:

  • Thể loại và nội dung của bài viết; mối quan hệ ý nghĩa của cấu trúc bài viết do tác giả tổ chức và xây dựng;
  • Hiểu được ý tưởng, ý đồ và mục đích mà tác giả truyền tải qua tác phẩm;
  • Với các bài viết nghệ thuật: nhìn thấy giá trị đặc sắc của các hình tượng và yếu tố nghệ thuật; ý nghĩa của từ ngữ được sử dụng trong cấu trúc bài viết.

Đọc hiểu là hoạt động đọc và đánh giá các tầng ý nghĩa của bài viết thông qua khả năng tiếp thu của người đọc. Hiểu đọc văn chương là việc tiếp cận với bài viết, hiểu được ý nghĩa rõ ràng, ẩn chứa, các phương pháp nghệ thuật và thông hiểu về các thông điệp tư tưởng và cảm xúc của người viết, và giá trị cá nhân của hình tượng nghệ thuật. Hiểu đọc là quá trình nhập vào bài viết với thái độ tích cực và chủ động.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Hoán Vị - Chỉnh Hợp - Tổ Hợp: Công Thức Và Các Dạng Bài Tập

Khía cạnh dạy hiểu đọc trong trường học

Cho đến nay, yêu cầu về hiểu đọc trong giảng dạy tại Việt Nam tập trung nhiều vào việc hiểu các tác phẩm văn học và thường xoay quanh các vấn đề cụ thể sau:

  • Định đạt đúng và chính xác về bài viết: dạng bài viết (các phong cách ngôn ngữ như khoa học, báo chí, luận giải, nghệ thuật, hành chính, sinh hoạt); hiểu chủ đề, tựa đề, nội dung tóm tắt của bài viết; hiểu các phương thức biểu đạt của bài viết (phương thức tường thuật, biểu đạt, giải thích…); hiểu các thao tác luận điểm (phân tích, bình luận, chứng minh, bác bỏ…)
  • Thông hiểu, đánh giá chính xác về bài viết: nhận biết điểm đặc biệt, nổi bật của bài viết (từ ngữ, hình ảnh, chi tiết quan trọng, đặc điểm nghệ thuật…); hiểu ý nghĩa ẩn chứa của bài viết, đánh giá nội dung và ý nghĩa của bài viết dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của mình.
  • Áp dụng bài viết để giải quyết một vấn đề cụ thể: mở rộng liên hệ một vấn đề từ bài viết thông qua suy nghĩ và quan điểm của riêng mình; sử dụng bài viết để trình bày hướng giải quyết và biện pháp giải quyết một vấn đề cụ thể trong cuộc sống và xã hội.
Có Thể Bạn Quan Tâm :   "Spoiler" nghĩa là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ trong Tiếng Anh

Trong các quốc gia có hệ thống giáo dục phát triển, khả năng hiểu đọc đượ- được đặc biệt quan tâm trong chương trình giảng dạy của mọi cấp học. Và khả năng hiểu đọc bài viết phi hư cấu (non-fiction) cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Hãy đọc tiếp để tìm hiểu thêm về phương pháp nâng cao khả năng hiểu đọc.

Back to top button