Điều kiện tối thiểu để thành lập chi Đoàn là gì?

1. Chi Đoàn là gì?

Chi Đoàn là một tế bào của Tổ chức Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nơi tập hợp các thanh thiếu niên và là trung tâm của sự đoàn kết trong Đoàn.

Chi Đoàn là một đơn vị của Tổ chức Thanh niên, sinh hoạt một lần mỗi tháng và có thể thành lập các phân Đoàn. Ở những vùng sâu vùng xa, miền núi và những nơi có các đoàn viên phân tán trên diện rộng, hoạt động sẽ được tổ chức định kỳ mỗi ba tháng một lần.

Đối với việc thành lập một Chi Đoàn, cần tập hợp ít nhất 30 đoàn viên và có hai Chi Đoàn.

2. Một số yêu cầu để thành lập Chi Đoàn

Đơn vị cần có ít nhất 3 thành viên để đáp ứng điều kiện tối thiểu để thành lập Chi Đoàn và các thanh niên cần đáp ứng những tiêu chí sau:

 • Thứ nhất: thanh niên nằm trong độ tuổi từ 16-30.

 • Thứ hai: mỗi người cần tích cực học tập và lao động để bảo vệ Tổ quốc.

Các thanh niên luôn luôn phấn đấu vì mục tiêu và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mang trong mình tinh thần yêu nước và tự cường dân tộc. Để trở thành đoàn viên, mỗi thanh niên cần tích cực học tập, lao động theo tấm gương của Bác, tham gia vào hoạt động xã hội và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến thanh niên.

 • Thứ ba: mỗi người cần tìm hiểu về Đoàn và điều lệ của Đoàn, cùng tự nguyện tham gia vào một tổ chức của Tổ chức Đoàn cơ sở.

 • Thứ tư: Mỗi thành viên cần có lý lịch rõ ràng và tuân theo pháp luật của Nhà nước.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Hiểu Generators trong Javascript dễ dàng thông qua ví dụ

Yêu cầu tối thiểu để thành lập Chi Đoàn là cần có đủ số lượng đoàn viên theo quy định của điều lệ Đoàn. Trong trường hợp không đủ đoàn viên, Đoàn cấp trên có trách nhiệm giới thiệu đoàn viên đến Tổ chức Đoàn phù hợp. Chi Đoàn cũng có thể thành lập các phân Đoàn khác nhau.

Yêu cầu tối thiểu để thành lập Chi Đoàn là gì (Hình minh hoạ)

3. Hướng dẫn quy trình, thành lập Chi Đoàn mới nhất

Việc thành lập một Chi Đoàn áp dụng cho các đơn vị đáp ứng đủ tiêu chuẩn và tuân theo quy định của điều lệ Đoàn và hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn.

Bước 1: Đơn vị gửi công văn đề nghị thành lập Tổ chức Đoàn đến cơ quan Đoàn có thẩm quyền. Công văn và hồ sơ thành lập bao gồm:

 • Công văn đề nghị thành lập Tổ chức Đoàn tại đơn vị

 • Đề án thành lập Tổ chức Đoàn cơ sở

 • Bản dự thảo phương hướng hoạt động trong thời gian tạm thời

 • Danh sách trích ngang Ban Chấp hành tạm thời dự kiến

 • Danh sách tổng hợp Đảng viên, Đoàn viên, Đoàn viên ưu tú (nếu có)

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Professional Qualification Là Gì, Nghĩa Của Từ Professional Qualification

Bước 2: Cơ quan Đoàn cấp trên phải tiếp nhận và xác nhận hồ sơ, phối hợp với lãnh đạo đơn vị và Tổ chức Đoàn có thẩm quyền để chuẩn bị thành lập.

Bước 3: Tổ chức buổi lễ ra mắt và trao quyết định thành lập cho các đơn vị.

Lưu ý: Các cấp bộ Đoàn có trách nhiệm theo dõi tình hình của đoàn viên và thanh niên tại đơn vị và địa phương. Chúng cần nắm bắt kịp thời các đơn vị đủ điều kiện để thành lập Tổ chức Đoàn, tiếp cận các lãnh đạo và hướng dẫn các thủ tục để thành lập Tổ chức Đoàn tại đơn vị.

Sau khi các Tổ chức Đoàn được thành lập, các đơn vị thực hiện quyết định thành lập cần hướng dẫn cho các Tổ chức Đoàn mới để chuẩn bị hồ sơ con dấu theo quy định.

Lễ ra mắt thành lập Chi Đoàn (Hình minh hoạ)

4. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là gì?

Đại hội đại biểu toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn. Ở mỗi cấp, cơ quan lãnh đạo của Đoàn là đại hội đại biểu hoặc đại hội đoàn viên của cấp đó.

 • Trong giai đoạn hai kỳ đại hội liên tiếp, Ban chấp hành do đại hội Đoàn bầu ra sẽ là cơ quan lãnh đạo. Trong thời gian giữa hai kỳ họp của Ban chấp hành, cơ quan lãnh đạo sẽ là Ban thường vụ do Ban chấp hành và các cấp bầu ra. Số lượng Uỷ viên Ban chấp hành cấp cao nhất của Đoàn sẽ do đại hội cấp đó quyết định theo hướng dẫn của Ban thường vụ Trung ương Đoàn. Số lượng Ủy viên Ban thường vụ sẽ không quá ⅓ số lượng Ủy viên Ban chấp hành. Ở cấp Trung ương, số lượng Bí thư Trung ương Đoàn sẽ không quá ⅓ số lượng Ủy viên Ban Thường vụ.

 • Nghị quyết của Đoàn phải được tuân thủ một cách nghiêm túc, đúng đắn. Cấp dưới phải tuân thủ cấp trên, nhóm thiểu số phải tuân thủ đa số và cá nhân phải tuân thủ tổ chức.

 • Các thành viên trong Đoàn sẽ được thông báo và phát biểu ý kiến của mình trước khi đưa ra quyết định hoặc công việc của Đoàn.

 • Đại hội, hội nghị của các cơ quan lãnh đạo Đoàn chỉ có giá trị khi có sự tham dự của ⅔ số thành viên. Quyết định của đại hội, hội nghị chỉ có giá trị khi có sự đồng ý của ½ số thành viên tham dự.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Thiết kế Game cho người mới: Game Mechanic là gì?
Cuộc họp Đại hội Đại biểu 5 năm (Hình minh hoạ)

Đại hội đại biểu được tổ chức mỗi 5 năm, là nơi quyết định chính sách, phương hướng và nhiệm vụ của Đoàn thanh niên. Đại hội cũng bầu ra Ban chấp hành Trung ương và Ban kiểm tra Trung ương Đoàn.

5. Kết luận

Trên đây là một số thông tin để bạn hiểu thêm về yêu cầu tối thiểu để thành lập Chi Đoàn là gì? Từ bài viết trên, ta có thể thấy Chi Đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc đại diện, chăm sóc và bảo vệ lợi ích hợp pháp của các đoàn viên và thanh thiếu niên. Nó cũng góp phần tạo điều kiện và thực hiện các hoạt động giáo dục và rèn luyện đoàn viên.

You May Also Like

About the Author: admin