Điều kiện tối thiểu, hướng dẫn thủ tục thành lập chi Đoàn cơ sở

Trong thời đại hiện nay, thuật ngữ “chi đoàn” có thể là một trong những cụm từ phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Tuy nhiên, thực tế không phải ai cũng hiểu rõ về chi đoàn là tổ chức như thế nào và liệu tổ chức này có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn gì? Vì vậy, để giúp người đọc hiểu hơn về tổ chức này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về điều kiện tối thiểu và thủ tục thành lập chi Đoàn cơ sở.

Thêm thông tin hoặc tư vấn miễn phí qua cuộc gọi điện thoại: 1900.6568

1. Chi đoàn là gì?

Chi đoàn là tổ chức tế bào của tổ chức cơ sở Đoàn, đây là hạt nhân đoàn kết, tập hợp các thanh thiếu niên. Chi đoàn thuộc sự quản lý trực tiếp của Tổ chức cơ sở Đoàn.

Chi đoàn có thể thành lập các phân đoàn. Chi đoàn thường tổ chức sinh hoạt định kỳ mỗi tháng. Ở những nơi vùng sâu, vùng xa, miền núi hoặc trong trường hợp đoàn viên phân tán trên địa bàn rộng hoặc đi công tác thường xuyên, nếu đã được sự đồng ý của đoàn cấp trên, thì chi đoàn có thể tổ chức sinh hoạt định kỳ mỗi ba tháng.

Một đơn vị có thể có từ 2 chi đoàn trở lên và mỗi chi đoàn phải có ít nhất 30 đoàn viên để thành lập Đoàn cơ sở.

2. Điều kiện tối thiểu để thành lập chi đoàn:

Điều kiện tối thiểu để thành lập một chi đoàn cơ sở là có ít nhất 3 đoàn viên. Để trở thành đoàn viên, mỗi thanh niên cần đáp ứng các tiêu chí sau:

– Tuổi của chủ thể từ 16 đến 30 tuổi.

– Chủ thể cần tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc.

Mỗi thanh niên cần cống hiến cho mục tiêu và lý tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, có tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc; cần có lối sống lành mạnh, tiết kiệm, trung thực; cần tích cực làm gương trong học tập, lao động, hoạt động xã hội và bảo vệ Tổ quốc, những nhiệm vụ này gắn với thanh niên.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Hé lộ sự thật: Hickey là gì mà tại sao con trai lại thích?

– Chủ thể đã tìm hiểu về Đoàn và chấp nhận điều lệ Đoàn, tự nguyện hoạt động trong một tổ chức Đoàn cơ sở.

– Chủ thể có lý lịch rõ ràng, tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước.

Vì vậy, điều kiện tối thiểu để thành lập chi đoàn là đáp ứng đủ số lượng đoàn viên tối thiểu theo quy định của điều lệ đoàn. Trong trường hợp không đủ số lượng, đoàn cấp trên sẽ giới thiệu chủ thể tham gia hoạt động trong một tổ chức Đoàn thích hợp. Chi đoàn cũng có thể thành lập các phân đoàn khác.

3. Chức năng, nhiệm vụ của chi đoàn:

Chi đoàn là một đơn vị trực thuộc Tổ chức Đoàn cơ sở, có vai trò quan trọng và hỗ trợ trực tiếp cho Tổ chức đoàn cơ sở thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như:

– Đại diện, chăm sóc và bảo vệ quyền lợi người là cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên.

– Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện cho đoàn viên, thanh thiếu niên nhằm tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng và an ninh ở địa phương, đơn vị.

– Phối hợp với chính quyền và các tổ chức, cơ quan kinh tế, xã hội để thực hiện công tác thanh niên, xây dựng Đoàn, xây dựng các tổ chức Đoàn, Hội, Đội ở địa phương, đóng góp vào xây dựng và bảo vệ Đảng và chính quyền.

Do đó, chi đoàn có vai trò và nhiệm vụ quan trọng. Các chi đoàn được thành lập với mục tiêu bảo vệ quyền lợi của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng và an ninh ở địa phương, đơn vị.

4. Phân loại chi đoàn:

Chi đoàn được chia thành các loại cụ thể như sau:

– Chi đoàn có tính chất đặc thù:

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Sản phẩm dịch vụ (Services) là gì? Đặc điểm của sản phẩm dịch vụ

Chi đoàn có tính chất đặc thù là các chi đoàn được thành lập trong các tổ chức có tính chất đặc thù như thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích, đội lao động trẻ, các đơn vị, tổ, đội, nhóm làm việc, hợp tác xã và nhiều tổ chức khác. Vì tổ chức có tính chất đặc thù không thường xuyên hoặc không thuộc đơn vị hành chính hành chính, nếu đã hoạt động ít nhất 6 tháng, các chi đoàn này có thể thuộc tổ chức đoàn trực tiếp hoặc đoàn cơ sở nơi các chi đoàn hoạt động.

Chẳng hạn, trong các khu tập thể, khu nhà trọ công nhân, khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy, xí nghiệp hay các khu vực khác chưa có tổ chức Đoàn, các đoàn xã, phường, thị trấn sẽ thành lập các chi đoàn cơ sở. Các chi đoàn này sẽ là cơ sở để các chủ thể trong đó tiến đến thành lập tổ chức Đoàn trong các doanh nghiệp.

Việc thành lập chi đoàn trong các học viện tín chỉ sẽ tuân theo hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Đối với các tổ chức liên kết đào tạo, đoàn viên sinh hoạt và bị quản lý bởi chi đoàn, trường đoàn nơi các chủ thể đang học tập.

– Chi đoàn tạm thời:

Chi đoàn tạm thời là những chi đoàn được thành lập và hoạt động trong thời gian ngắn từ 1 đến dưới 6 tháng, dựa trên tính khẩn cấp của hoàn cảnh và điều kiện thực tế.

Ví dụ, trong các đội xung kích, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, khi các tổ chức này đã đủ điều kiện số lượng đoàn viên, các đội xung kích, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện có thể đề xuất thành lập chi đoàn tạm thời, sau đó thành lập ban chấp hành chi đoàn tạm thời, bí thư, phó bí thư, ủy viên và giao phó nơi công tác.

Chi đoàn tạm thời có nhiệm vụ tổ chức hoạt động thực hiện nghị quyết của đoàn cấp trên nơi chi đoàn tạm thời hoạt động, làm việc, lao động, quản lý đoàn viên, thu đoàn phí và phải duy trì liên hệ với cấp Uỷ ban nơi thành lập.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   XSIM.vn - Blog Phong Thuỷ Sim vì Dân

5. Thủ tục thành lập tổ chức Đoàn cơ sở:

Trường hợp áp dụng thủ tục thành lập tổ chức Đoàn: Thủ tục thành lập tổ chức Đoàn áp dụng cho các đơn vị đủ điều kiện để thành lập chi đoàn, chi đoàn cơ sở, Đoàn cơ sở, Đoàn tương đương cấp huyện theo quy định của Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

Quy trình và thủ tục thành lập tổ chức Đoàn bao gồm các bước sau:

– Bước 1: Cấp ủy Đảng hoặc lãnh đạo đơn vị gửi công văn kèm hồ sơ đề nghị thành lập đến tổ chức Đoàn có thẩm quyền (theo quy định của Điều lệ Đoàn). Công văn và hồ sơ đề nghị thành lập bao gồm các loại tài liệu cơ bản sau:

+ Công văn đề nghị thành lập tổ chức Đoàn tại đơn vị.

+ Đề án thành lập tổ chức Đoàn cơ sở.

+ Dự thảo kế hoạch hoạt động trong thời gian lâm thời.

+ Danh sách Ban Chấp hành lâm thời dự kiến.

+ Danh sách tổng hợp đoàn viên, đảng viên, đoàn viên ưu tú (nếu có).

– Bước 2: Tổ chức Đoàn có thẩm quyền tiếp nhận và xem xét hồ sơ, phối hợp giao tiếp và thống nhất với lãnh đạo đơn vị (cần có Biên bản làm việc giữa tổ chức Đoàn có thẩm quyền và cấp ủy Đảng hoặc lãnh đạo đơn vị đề nghị thành lập tổ chức Đoàn) và tổ chức Đoàn có thẩm quyền chuẩn bị quyết định thành lập.

– Bước 3: Tổ chức lễ ra mắt và trao quyết định thành lập đối với các đơn vị.

Lưu ý:

– Các cấp Đoàn phải kiểm tra và nắm thông tin về các đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị; cần phát hiện các đơn vị đủ điều kiện để thành lập tổ chức Đoàn; tiếp cận và hướng dẫn các đơn vị này về các hồ sơ, thủ tục để giúp các đơn vị thành lập tổ chức Đoàn.

– Sau khi tổ chức Đoàn được thành lập, đơn vị phải hướng dẫn cơ sở Đoàn mới thành lập làm con dấu theo quy trình cụ thể.

Back to top button