Điều khoản tiếng Anh là gì?

“Điều khoản” là một thuật ngữ phổ biến, đặc biệt trong các văn bản pháp luật, hợp đồng và quy chế. Mỗi điều khoản thường quy định về một nội dung cụ thể. Để viết một hợp đồng chặt chẽ, cần phải có sự soạn thảo chính xác từng điều khoản. Trong bài viết sau đây, chúng tôi sẽ trình bày về “điều khoản tiếng Anh là gì?” Nếu bạn đang tìm câu trả lời cho câu hỏi này, hãy đọc tiếp bài viết này.

Khái niệm “điều khoản” là gì?

“Điều khoản” là một khái niệm cơ bản trong văn bản pháp luật và điều lệ. “Điều khoản” trong hợp đồng là một quy định cụ thể do các bên thống nhất. Trong thực tế, “điều khoản” thường được sử dụng trong văn bản hoặc hợp đồng với thuật ngữ ngắn gọn hơn là “điều”.

Trong hợp đồng, “điều khoản” là quy định cụ thể mà các bên thỏa thuận, ví dụ: điều khoản về thời hạn giao nhận hàng hóa trong hợp đồng mua bán.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Binance và BNB Chain: Đâu là sự khác biệt?

Phần tiếp theo của bài viết sẽ giải thích chi tiết hơn về “điều khoản tiếng Anh là gì?”

>>>>> Xem thêm: “Terms and conditions” là gì?

“Điều khoản” tiếng Anh

Trong tiếng Anh, có nhiều từ được sử dụng để miêu tả “điều khoản” như Clause, Article, Term hay Provision.

Trong tiếng Anh, “điều khoản” được định nghĩa là: means an accepted principle or instruction that states the way things are or should be done, and tells you what you are allowed or are not allowed to do.

Dịch sang tiếng Việt: một nguyên tắc hoặc chỉ dẫn được chấp nhận, nêu rõ cách thức mọi thứ được hoặc nên được thực hiện và cho bạn biết những gì bạn được phép hoặc không được phép làm.

Một số từ và cụm từ có liên quan đến “điều khoản” trong tiếng Anh

– Act: Định ước, sắc lệnh, đạo luật

– By-law document: Văn bản dưới luật

– Supplement/Modify/Amend: Bổ sung, sửa đổi

– Master Plan: Kế hoạch tổng thể

– Terms and Conditions: Điều khoản và điều kiện

– Item/Point: Điểm

– Paragraph: Khoản

– Part: Phần

– Chapter: Chương

– Section: Mục

– Clause: Khoản

– Point: Điểm

Có Thể Bạn Quan Tâm :   NN mua là gì? Các khái niệm cơ bản trong đầu tư chứng khoán

– Appendix: Phụ lục

Ví dụ về một số “điều khoản” trong hợp đồng bằng tiếng Anh:

– Điều khoản chuyển tiếp: Transitional provision

– Các điều khoản thực thi: Operative provisions

– Các điều khoản định nghĩa: Definitions

– Điều khoản nghĩa vụ đối ứng hay lợi ích trao đổi giữa các bên giao kết hợp đồng: Consideration

– Luật áp dụng: Applicable law

– Điều khoản ngôn ngữ: Language

– Điều khoản hiệu lực từng phần: Severability

– Điều khoản bảo hành: Warranties

– Điều khoản hạn chế và miễn trách nhiệm: Limitation and exclusion clauses

– Điều khoản kết thúc hợp đồng: Testimonium clause

Một số đoạn văn sử dụng từ “điều khoản” trong tiếng Anh

Để hiểu rõ hơn về “điều khoản tiếng Anh là gì?”, bạn có thể tham khảo một số ví dụ sau:

– The same year, the dynasty also revised some articles in its existing laws.

Dịch là: Cũng trong năm đó, triều đình cũng đã sửa đổi một số điều khoản trong luật hiện hành của họ.

– Let’s strike the anti-collective bargaining provision from the bill.

Dịch là: Chúng ta hãy loại bỏ điều khoản chống lại việc đàm phán tập thể trong dự luật này.

– We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Vận mệnh người Thân cư quan lộc, Thân cư thiên di (nam, nữ)

Dịch là: Chúng tôi chấp nhận điều khoản thanh toán của bạn và xác nhận rằng việc thanh toán sẽ được thực hiện thông qua thư tín dụng không thể hủy/ lệnh chuyển tiền quốc tế (IMO)/ chuyển khoản ngân hàng.

– A contract clause is a possible provision in the contract agreed by the parties, for example the provision of the time of delivery of the goods in the contract of sale.

Dịch là: Điều khoản trong hợp đồng là một quy định có thể trong hợp đồng được các bên thỏa thuận, ví dụ: định khoản thời gian giao hàng trong hợp đồng mua bán.

Trên đây là những thông tin liên quan đến “điều khoản” trong tiếng Anh. Trong kỷ nguyên quan hệ quốc tế hiện nay, việc nắm vững kiến thức tiếng Anh chuyên ngành là rất quan trọng đối với việc học tập và công việc.

Nếu quý khách hàng có bất kì thắc mắc nào liên quan đến chủ đề này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tổng đài tư vấn để được hỗ trợ và giải đáp kịp thời.

Back to top button