Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất thổ cư thế nào?


1. Định nghĩa đất trồng cây hàng năm

Theo Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư 27/2018/TT-BTNMT về thống kê và kiểm kê đất đai, đất trồng cây hàng năm được xác định là loại đất được sử dụng để trồng các loại cây trong vòng 1 năm và kết thúc chu kỳ sản xuất; bao gồm cả cây hàng năm được nuôi gốc để thu hoạch trong vòng 5 năm và trường hợp canh tác không theo chu kỳ đều đặn.

– Đất trồng cây hàng năm bao gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác.

– Đất trồng cây hàng năm khác là đất trồng các loại cây hàng năm khác lúa như rau, màu sắc, cây thuốc, mía, đay, gai, cói, sả, dâu tằm cũng như đất trồng cỏ hoặc cỏ tự nhiên được cải tạo để chăn nuôi gia súc.

– Đất trồng cây hàng năm khác bao gồm đất bằng và đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác.

2. Quy trình chuyển đổi đất trồng cây hàng năm sang đất thổ cư

* Xin phép chuyển mục đích sử dụng đất

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Quỷ Môn Quan là gì và Quỷ Môn Quan mở vào ngày bao nhiêu?

Theo Điều 57 Luật Đất đai 2013, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm thuộc nhóm đất nông nghiệp sang đất thổ cư (đất ở) phải xin phép từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo Điều 59 Luật Đất đai 2013, quyền xin phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất được quy định như sau:

– UBND cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các tổ chức.

– UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình và cá nhân.

Vì vậy, để chuyển đổi mục đích sử dụng đất, các hộ gia đình và cá nhân phải xin phép từ UBND cấp huyện nơi đất (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh). Quyết định cho phép sẽ được đóng dấu của UBND cấp huyện.

chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất thổ cư

Quá trình chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất thổ cư (Hình ảnh minh họa)

* Điều kiện để được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Theo Điều 52 Luật Đất đai 2013, để được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Nhu cầu sử dụng đất được thể hiện trong đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   KHÁM PHÁ

Dù UBND cấp huyện, cấp tỉnh có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, quyết định phải dựa trên hai điều kiện trên, không được quyết định dựa vào ý chí chủ quan.

* Chuẩn bị hồ sơ

Theo Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, khi muốn chuyển đổi mục đích sử dụng đất, người sử dụng đất phải chuẩn bị hồ sơ gồm:

– Đơn xin phép theo Mẫu số 01.

– Giấy chứng nhận (Sổ đỏ).

* Quá trình thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ

Theo Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, hộ gia đình và cá nhân sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ phải nộp tại phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ

Bước 3. Xử lý yêu cầu

Trong giai đoạn này, việc quan trọng đối với hộ gia đình và cá nhân là nhận thông báo về việc nộp tiền và phải nộp đúng số tiền và thời hạn theo thông báo.

Bước 4. Trả kết quả

Thời gian xử lý:

Theo Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian xử lý không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, và vùng kinh tế – xã hội khó khăn, thời gian xử lý không quá 25 ngày.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Tiki là gì? Những điều có thể bạn chưa biết về Tiki

Trong thời gian trên không tính ngày nghỉ, lễ, tết và thời gian nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

3. Phí sử dụng đất phải nộp

Theo Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, việc chuyển từ đất nông nghiệp không thu phí sử dụng đất sang đất ở, phí sử dụng đất sẽ bằng chênh lệch giữa giá sử dụng đất ở và giá sử dụng đất nông nghiệp tại thời điểm quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Vì vậy, để chuyển từ đất trồng cây hàng năm sang đất thổ cư, hộ gia đình và cá nhân phải nộp phí chênh lệch giữa hai loại đất này; được tính toán theo công thức:

Phí sử dụng đất

=

Giá sử dụng đất ở

Giá sử dụng đất nông nghiệp

Kết luận: Qua bài viết trên, chúng ta đã tìm hiểu về quá trình chuyển đổi đất trồng cây hàng năm sang đất thổ cư; khi có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cần chuẩn bị hồ sơ và nộp phí sử dụng đất theo thông báo. Lưu ý rằng không phải lúc nào cũng có thể chuyển đổi đất trồng cây hàng năm sang đất thổ cư, phải tuân theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

>> Chuyển đổi mục đích sử dụng đất: Những thông tin cần biết

Khắc Niệm

Back to top button