Tên tiếng Anh của Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Tên tiếng Việt đầy đủ: Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72)

Tên viết tắt: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Tên tiếng Anh: Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database

Vào ngày 10 tháng 10 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành quyết định thành lập Cục Cảnh sát Đăng ký, Quản lý Cư trú và Dữ liệu Quốc gia về Dân cư thuộc Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự công cộng và an ninh xã hội. Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư có trách nhiệm hỗ trợ Tổng cục trưởng trong việc thống nhất, quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính toàn quốc về công tác đăng ký, quản lý cư trú; cấp và quản lý Chứng minh nhân dân, căn cước công dân; xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác quản lý nhà nước về cư trú, bảo đảm an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế và xã hội theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng.

Địa chỉ của Cục Cảnh sát Đăng ký, Quản lý Cư trú và Dữ liệu Quốc gia về Dân cư là số 47 đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72), thuộc Tổng cục Cảnh sát. Đây là đơn vị có trách nhiệm hỗ trợ Tổng cục trưởng trong việc thống nhất, quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính toàn quốc về công tác đăng ký, quản lý cư trú; cấp và quản lý căn cước công dân; xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác quản lý nhà nước về cư trú, bảo đảm an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế và xã hội theo quy định của pháp luật.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   5s là gì? Quy trình 5S thực hiện như thế nào trong doanh nghiệp?

Chức danh lãnh đạo của Cục dịch sang tiếng Anh

Cục trưởng Cục Cảnh sát Đăng ký, Quản lý Cư trú và Dữ liệu Quốc gia về Dân cư (Director of Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database)

Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Đăng ký, Quản lý Cư trú và Dữ liệu Quốc gia về Dân cư (Deputy Director of Police Department of Residence Registration and Management and National Population Database)

Xem thêm thông tin dịch thuật tại Long An

Các phòng ban trong Cục dịch sang tiếng Anh

Phòng Tham mưu (Advisory)

Phòng Tham mưu thuộc Cục Cảnh sát Đăng ký, Quản lý Cư trú và Dữ liệu Quốc gia về Dân cư có trách nhiệm tham mưu hỗ trợ Cục trưởng trong việc theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả công tác, đề xuất chủ trương, chương trình kế hoạch chung về công tác đăng ký, quản lý cư trú, quản lý hộ khẩu và căn cước công dân; cấp và quản lý Chứng minh nhân dân; quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngoài ra, phòng còn thực hiện công tác xây dựng lực lượng, công tác Đảng và công tác hậu cần của Cục.

Phòng Hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú (Registration Instructions, Residence Management)

Phòng này nghiên cứu và đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chương trình kế hoạch về công tác đăng ký, quản lý cư trú và công tác quản lý hộ khẩu; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Phòng Hướng dẫn cấp và quản lý Chứng minh nhân dân (ID Instruction, Management and Storage)

Phòng này nghiên cứu và đề xuất ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương, chương trình kế hoạch về công tác cấp và quản lý Chứng minh nhân dân, công tác quản lý hộ khẩu; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Các tháng trong tiếng Anh: Cách viết và ý nghĩa của các tháng

Phòng Hướng dẫn quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (National Population Database Management)

Phòng này tham mưu giúp Cục trưởng trong việc thống nhất, chỉ đạo và hướng dẫn về công tác xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cũng như tổ chức thực hiện các quy định, chủ trương, chương trình và kế hoạch.

Trung tâm Căn cước công dân quốc gia (National Citizens Identity Center)

Trung tâm này tham mưu giúp Cục trưởng trong việc nghiên cứu, đề xuất, tổ chức sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân theo quy định. Trung tâm cũng triển khai thực hiện các dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân.

Trung tâm quản trị, điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (National Database on Population Administration Center)

Trung tâm này tham mưu giúp Cục trưởng trong việc nghiên cứu, đề xuất và thực hiện quản trị, điều hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trung tâm cũng xây dựng văn bản về tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn, quy chế và quy trình vận hành trung tâm dữ liệu dân cư, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Xem thêm thông tin về căn cước công dân trong tiếng Anh là gì

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu hoặc muốn liên hệ với chúng tôi về dịch thuật tiếng Anh hoặc đóng góp ý kiến, vui lòng gọi Hotline: 0947.688.883. Xin chân thành cảm ơn.

You May Also Like

About the Author: admin