Giao ước (Covenant) là gì? Cách thức hoạt động của giao ước


Giao kết

Khái niệm

Giao kết, còn được gọi là khế ước, giao kếothoả hiệp, trong tiếng Anh là Covenant.

Các giao kết trong tài chính thường là các điều khoản trong hợp đồng tài chính, ví dụ như các quy định giới hạn người vay có thể được vay thêm trong các văn bản cho vay hoặc ấn phẩm trái phiếu.

Các giao kết thường được bên cho vay đưa ra để bảo vệ họ khỏi những người vay không hoàn thành nghĩa vụ nợ gây bất lợi cho chính họ và doanh nghiệp.

Giao kết hoạt động như thế nào

Các giao kết thường được biểu diễn bằng các tỷ lệ tài chính phải được duy trì, ví dụ như tỷ lệ nợ trên tài sản tối đa hoặc các tỷ lệ tương tự. Các giao kết có thể bao gồm từ thanh toán cổ tức tối thiểu đến số lượng nhân viên chủ chốt phải còn làm việc tại công ty.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Băng gạc hydrocolloid -

Khi một giao kết bị phá vỡ, người cho vay có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ nợ từ người vay.

Tổng quan có hai loại giao kết: giao kết phải thực hiện và giao kết không được thực hiện.

Giao kết phải thực hiện

Một giao kết phải thực hiện hay giao kết chấp hành là một điều khoản trong hợp đồng cho vay đòi hỏi người vay phải thực hiện các hành động cụ thể. Ví dụ yêu cầu duy trì mức bảo hiểm đầy đủ, yêu cầu cung cấp báo cáo tài chính được kiểm toán cho người cho vay, tuân thủ luật pháp hiện hành và duy trì sổ sách kế toán cùng xếp hạng tín dụng phù hợp.

Vi phạm giao kết phải thực hiện thường dẫn đến việc mất khả năng trả nợ hoàn toàn. Một số hợp đồng cho vay có thể có các điều khoản cho phép người vay thời gian ân hạn để khắc phục các vi phạm. Nếu không được khắc phục, các chủ nợ có quyền thông báo phá sản và yêu cầu người vay trả ngay tiền gốc và tất cả các khoản lãi tích lũy.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Hạnh phúc là gì?

Giao kết không được thực hiện

Các giao kết không được thực hiện được đưa ra để khiến người vay kiềm chế những hành động có thể làm suy giảm dòng tín dụng và khả năng trả nợ hiện tại. Các hình thức phổ biến nhất của các giao kết không được thực hiện là người vay phải duy trì các tỷ lệ tài chính kể từ ngày lập báo cáo tài chính. Hay hầu hết các thỏa thuận cho vay đều yêu cầu tỷ lệ tổng nợ trên tổng thu nhập không vượt quá một con số nhất định, đảm bảo công ty không có nhiều khoản nợ vượt quá khả năng chi trả.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Đậu lăng là gì ? Tác dụng, phân loại, giá bán và cách nấu Đậu lăng

Một giao kết không được thực hiện phổ biến khác là tỷ lệ bảo hiểm lãi suất, tỷ lệ này cho biết thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) phải lớn hơn tỷ lệ thanh toán lãi theo một số lần nhất định. Sử dụng tỷ lệ này để kiểm tra người vay đảm bảo rằng người đó tạo ra đủ thu nhập để trả lãi.

Các ý chính

– Các giao kết có trong các hợp đồng tài chính như các ấn phẩm trái phiếu, đưa ra các quy định nhất định được hoặc không được thực hiện.

– Các giao kết là các điều khoản ràng buộc về mặt pháp lý và nếu bên còn lại vi phạm sẽ phải bồi thường.

– Các giao kết cho phép được gọi là giao kết phải thực hiện và các giao kết hạn chế được gọi là các giao kết không được thực hiện.

(Theo Investopedia)

Back to top button