Công ty TNHH một thành viên là gì? Khái niệm và đặc điểm chi tiết

Công ty TNHHMT là gì? Công ty TNHHMT có những đặc điểm gì? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp cho bạn.

Công ty TNHHMT là gì?

Theo Điều 74 của Luật Doanh nghiệp năm 2020:

1. Công ty TNHHMT là một doanh nghiệp do tổ chức hoặc cá nhân sở hữu (gọi là chủ sở hữu công ty) hoạt động. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các nợ và tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ.

2. Công ty TNHHMT có tư cách pháp nhân từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty TNHHMT không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Từ các quy định trên, có thể kết luận những đặc điểm cơ bản của Công ty TNHHMT như sau:

– Là một doanh nghiệp do tổ chức hoặc cá nhân sở hữu;

– Chủ sở hữu chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn điều lệ của công ty;

– Có tư cách pháp nhân;

– Không được phát hành cổ phần trừ khi chuyển đổi thành công ty cổ phần.

>> Xem thêm: Công ty trách nhiệm hữu hạn

Phân tích đặc điểm của Công ty TNHHMT

Chúng tôi sẽ phân tích từng đặc điểm tiêu biểu của Công ty TNHHMT.

Về thành viên công ty

Công ty chỉ có một cá nhân hoặc một tổ chức sở hữu. Thông thường, chủ sở hữu công ty phải tuân thủ quy định tại Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020, điều kiện thành lập doanh nghiệp.

Do chủ sở hữu chỉ là một cá nhân hoặc tổ chức, người này sẽ có quyền điều hành, quản lý và kiểm soát trực tiếp các hoạt động của công ty.

Về vốn điều lệ của công ty

Theo quy định tại Điều 75 của Luật Doanh nghiệp:

Vốn điều lệ của Công ty TNHHMT tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản mà chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ.

Chủ sở hữu phải cam kết góp đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Thời hạn góp vốn là 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp không góp đủ, chủ sở hữu phải thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHHMT.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Thiên hà là gì? Ngân hà là gì? Vũ trụ có bao nhiêu thiên hà?

Về trách nhiệm tài sản của chủ sở hữu

Chủ sở hữu Công ty TNHHMT chịu trách nhiệm về các nợ và nghĩa vụ trong phạm vi vốn điều lệ của công ty. Chủ sở hữu Công ty không phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình như doanh nghiệp tư nhân.

Về khả năng huy động vốn

Công ty TNHHMT không có khả năng phát hành cổ phần. Tuy nhiên, công ty có khả năng huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu, vay vốn từ tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước. Hoặc chủ sở hữu công ty có thể tự góp thêm vốn.

Về tư cách pháp lý

Công ty TNHHMT là một tổ chức có tư cách pháp nhân.

Công ty sẽ có tư cách pháp nhân từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Quyền góp vốn hoặc mua cổ phần, vốn góp các doanh nghiệp khác

Chủ sở hữu công ty có quyền góp vốn hoặc mua cổ phần của các doanh nghiệp khác. Công ty TNHHMT có quyền góp vốn hoặc mua cổ phần, vốn góp của các doanh nghiệp khác như công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

Xem thêm: Thành lập công ty TNHH

Thủ tục thành lập Công ty TNHHMT

Để thực hiện thủ tục thành lập công ty một cách thuận lợi, chúng tôi khuyến nghị khách hàng tìm hiểu các quy định cần thiết dưới đây và thực hiện theo trình tự các bước nhất định.

1. Về tên công ty TNHHMT

Đặt tên công ty đúng pháp luật là một vấn đề quan trọng khi thành lập công ty.

* Về tên tiếng Việt của công ty TNHHMT

Tên công ty phải gồm hai thành phần: Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH”; và Tên riêng viết bằng chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

* Về tên bằng tiếng nước ngoài của công ty TNHHMT

Tên bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài dùng chữ Latinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp có tên bằng tiếng nước ngoài, tên này sẽ được in hoặc viết với kích thước nhỏ hơn tên tiếng Việt của công ty ở trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc trên các giấy tờ, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm mà công ty phát hành.

* Về tên viết tắt:

Tên viết tắt của doanh nghiệp được tạo từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.

Lưu ý: Tên doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác, vi phạm các quy định cấm khi đặt tên doanh nghiệp.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   AHCI Mode là gì? Bật AHCI trong BIOS như thế nào?

2. Về trụ sở công ty TNHHMT

Trụ sở chính của doanh nghiệp phải có địa chỉ rõ ràng gồm số nhà, ngõ, hẻm, đường phố, đường, thôn, xã, phường, quận, huyện, thành phố, tỉnh thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Lưu ý: Theo quy định của Luật nhà ở năm 2014 và Nghị định 99/2015, trụ sở công ty TNHHMT không được đặt tại căn hộ chung cư, diện tích trong chung cư trừ trường hợp trụ sở được đặt tại phần Trung tâm thương mại và/hoặc văn phòng của các tòa nhà kết hợp (Trung tâm thương mại/văn phòng và nhà ở).

Xem thêm: Quy định về địa chỉ trụ sở của công ty.

3. Về ngành nghề kinh doanh của công ty TNHHMT

Chủ sở hữu công ty lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg để đăng ký. Công ty cũng có thể ghi rõ ngành nghề kinh doanh chi tiết hơn dưới ngành cấp bốn.

Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện quy định trong các văn bản pháp luật khác, ngành nghề kinh doanh sẽ được ghi theo quy định của các văn bản đó.

Đối với những ngành, nghề không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam nhưng được quy định trong các văn bản pháp luật khác, ngành, nghề kinh doanh sẽ được ghi theo quy định của các văn bản pháp luật đó.

4 Về vốn điều lệ

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản mà chủ sở hữu cam kết góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn.

Hiện tại, không có quy định về mức tối thiểu của vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp, trừ một số trường hợp mà pháp luật quy định doanh nghiệp phải đảm bảo mức vốn tối thiểu (vốn pháp định) để hoạt động trong ngành, nghề đó.

Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty TNHHMT

Các bước thành lập Công ty TNHHMT

Quá trình thành lập Công ty TNHHMT bao gồm từ chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ và nhận kết quả.

1. Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

Số lượng hồ sơ cần chuẩn bị:

– Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Bản sao giấy tờ chứng thực nhân thân của chủ sở hữu công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền (nếu chủ sở hữu là tổ chức);

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu công ty được thành lập bởi Nhà đầu tư nước ngoài);

– Các văn bản ủy quyền cho cá nhân đại diện của chủ sở hữu là tổ chức;

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức đối với công ty tổ chức theo mô hình có Hội đồng thành viên.

– Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

Có Thể Bạn Quan Tâm :   Tham gia và biết ý nghĩa của Mile-High Club

2. Nộp hồ sơ thành lập công ty tại cơ quan có thẩm quyền

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc qua mạng điện tử thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho người thành lập doanh nghiệp.

Xem thêm: Các bước thành lập công ty

Dịch vụ thành lập công ty TNHHMT

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau đối với việc thành lập công ty TNHHMT:

1. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thành lập công ty

– Tư vấn ưu điểm, hạn chế của các loại hình công ty;

– Tư vấn lựa chọn và đặt tên công ty để đảm bảo tuân thủ pháp luật và tránh gây nhầm lẫn.

– Tư vấn về mức vốn điều lệ phù hợp với hoạt động kinh doanh và giảm thiểu rủi ro cho chủ sở hữu.

– Tư vấn ngành nghề kinh doanh phù hợp và các điều kiện quy định của pháp luật.

– Tư vấn chi phí thành lập công ty

– Tư vấn pháp luật kế toán thuế trong hoạt động doanh nghiệp.

– Tư vấn các loại thuế phải nộp của doanh nghiệp

– Tư vấn các vấn đề quản trị kinh doanh khi hoạt động doanh nghiệp.

2. Thực hiện thủ tục thành lập công ty trọn gói

a. Tiến hành xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bao gồm:

– Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ công ty; Danh sách thành viên; Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp; thông báo mẫu dấu doanh nghiệp.

– Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

b. Đặt làm bộ dấu và thanh toán phí bộ dấu cho doanh nghiệp, bao gồm dấu công ty (dấu tròn) và dấu chức danh của người đại diện theo pháp luật.

c. Thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

d. Công bố mẫu dấu doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

e. Hỗ trợ doanh nghiệp soạn thảo và tư vấn các thủ tục đăng ký thuế lần đầu.

>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói, nhanh, giá rẻ

Trên đây là thông tin cơ bản về Công ty TNHHMT. Hãy liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí từ luật sư uy tín nhất của chúng tôi. Số điện thoại: 0967.59.1128 hoặc 024.665.65.366

Xem thêm:

Công ty cổ phần

Công ty TNHHA từ hai thành viên trở lên

Back to top button